Forskjell mellom versjoner av «OneNote - Synkroniseringsproblemer»

m
Linje 22: Linje 22:
  
  
* En går inn menyen "File" - New.
+
For å være sikker at den nye Notatblokken opprettes i "OneDrive - University of Bergen" (i skyen) anbefales det at en oppretter Notatblokken via online-utgaven av Office 365.  
* Velg "OneDrive - University of Bergen" - "Browse"
 
* Opprett en ny mappe der du kan lagre din nye notatblokk . I dette tilfelle valgte vi å kalle den nye mappen "NyPlassering"
 
  
 +
Gå inn på http://office365.uib.no/
  
 
[[File:paaloggingOffice.JPG|400px]]
 
[[File:paaloggingOffice.JPG|400px]]
 +
 +
Klikk deg inn på "OneDrive"
 +
 
[[File:OneDriveOnline.jpg|400px]]
 
[[File:OneDriveOnline.jpg|400px]]
 +
 +
 +
Opprett Ny mappe
 +
 
[[File:NyMappe.jpg|400px]]
 
[[File:NyMappe.jpg|400px]]
 +
 +
Gi mappen et navn (eks NyPlassering)
 +
 
[[File:NyPlassering.JPG|400px]]
 
[[File:NyPlassering.JPG|400px]]
 +
 +
 +
Inne i mappen (NyPlassering) skal det opprettes en ny Notatblokk
 +
 +
[[File:NyMappe.jpg|400px]]
 +
 +
 +
Gi den nye Notatblokken et navn. I dette tilfelle er den blitt kalt MineNotatblokker.
 +
 
[[File:NyOneNoteOnline.JPG|400px]]
 
[[File:NyOneNoteOnline.JPG|400px]]
[[File:NyNotatblokkOnline.JPG|400px]]
 
[[File:ApneNyNotatblokk.JPG|400px]]
 
  
 +
En ser nå at det er blitt opprettet en ny Notatblokk i online versjonen for Office 365.
  
[[File:NyOnenote.jpg]]
+
[[File:NyNotatblokkOnline.JPG|400px]]
  
 +
En kan nå lukke nettleseren med denne notatblokken.
  
 +
Deretter åpner du OneNoteprogrammet. Du finner OneNote-notatblokken du nettopp opprettet via Open - "OneDrive - University of Bergen".  - "MineNotatblokker" (i dette eksempelet)
  
'''(Det viktig at plassering av ny notatblokk er av typen https://universityofbergen-my.sharepoint.com/personal/.................../NyPlassering. Er den av typen "C:\Users\bruker\OneDrive - University of Bergen" har du valgt feil. Følg veiledning nøye.)'''
 
  
[[File:MineNotatblokker.JPG]]
+
[[File:ApneNyNotatblokk.JPG|400px]]
  
  
Du trenger ikke invitere brukere nå.
 
  
[[File:notnow.JPG]]
 
  
  
Går du inn på "Fil"-menyen oppe til venstre vil en få opp oversikt over begge notatblokkene dine.
+
Går du inn på "Fil"-menyen oppe til venstre vil du få opp oversikt over begge notatblokkene dine.
  
  

Revisjonen fra 8. feb. 2018 kl. 17:31

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 8.02.2018 av St06047 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

En del studenter har opprettet OneNote-notatblokk som synkroniserer mot "OneDrive - University of Bergen". Disse vil få problemer med å synkronisere denne dersom den ble opprettet før 16. desember 2017. (Les mer om dette her)

Nedenfor har vi prøvd å illustrere problemet og forslag til løsning:


Nedenfor ser en et eksempel på en notatblokk "Oda @ University of Bergen" som synkroniserer som den skal (før 16.desember 2017)

FoerMigrering.JPG


En finner koblingen til denne notatblokken dersom en går i "FIL"-menyen oppe til venstre.

FoerMigrering2.JPG


Bilde nedenfor viser samme dokumentet etter 16.desember 2017. Dokumentet har sluttet å synkronisere (se rødt kryss oppe til venstre). I tillegg er det gjort endringer som ikke er synkronisert.

EtterMigreringPlussEndringer.JPG

Forslag til løsning er å opprette et ny notatblokk som synkroniserer med "OneDrive - University of Bergen". Deretter kopierer vi dokumentene over fra gamle til den nye.


For å være sikker på at den nye Notatblokken opprettes i "OneDrive - University of Bergen" (i skyen) anbefales det at en oppretter Notatblokken via online-utgaven av Office 365.

Gå inn på http://office365.uib.no/

PaaloggingOffice.JPG

Klikk deg inn på "OneDrive"

OneDriveOnline.jpg


Opprett Ny mappe

NyMappe.jpg

Gi mappen et navn (eks NyPlassering)

NyPlassering.JPG


Inne i mappen (NyPlassering) skal det opprettes en ny Notatblokk

NyMappe.jpg


Gi den nye Notatblokken et navn. I dette tilfelle er den blitt kalt MineNotatblokker.

NyOneNoteOnline.JPG

En ser nå at det er blitt opprettet en ny Notatblokk i online versjonen for Office 365.

NyNotatblokkOnline.JPG

En kan nå lukke nettleseren med denne notatblokken.

Deretter åpner du OneNoteprogrammet. Du finner OneNote-notatblokken du nettopp opprettet via Open - "OneDrive - University of Bergen". - "MineNotatblokker" (i dette eksempelet)


ApneNyNotatblokk.JPGGår du inn på "Fil"-menyen oppe til venstre vil du få opp oversikt over begge notatblokkene dine.


Beggenotatblokker.JPG

Lukk OneNote for så å starte to utgaver av OneNote (åpne OneNoteprogrammet to ganger).

I den ene utgaven velger du den notatblokken som ikke synkroniserer (i dette tilfellet ""Oda @ University of Bergen")

I den andre utgaven velger du den nyopprettede notatblokken (i dette tilfellet "MineNotatblokker")

2Notatblokker.JPG

Legg disse ved siden av hverandre som vist nedenfor

Deretter skal en dra alle "seksjonene" over fra den gamle (som ikke synkroniserer) til den nye. For å dra en seksjon over holder en ctrl-tasten inne mens en drar det over med musen (venstre musetast).

(VELDIG VIKTIG AT EN HOLDER INNE CTRL-TASTEN MENS EN DRAR SEKSJONEN OVER TIL DEN NYE NOTATBLOKKEN)

Dette gjør en for alle seksjonene en ønsker å kopiere over til den nye notatblokken.


2NotatblokkerFoerFlytting.JPG

Nedenfor ser en sluttresultatet der alle seksjonene fra den gamle notatblokken er synkronisert over til den nye.

2NotatblokkerEtterFlytting.JPG