Forskjell mellom versjoner av «Om ITA - under arbeid»

(Ledergruppe)
("ingress")
 
(12 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Denne siden er under omarbeiding.
+
<div style="width: 100%; margin-right: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #FF000; padding: 4px; font-size: 95%; padding: 1em">
 
Se følgende sider:
 
 
[https://www.uib.no/it/78177/kontaktinformasjon-ita Kontaktinformasjon ITA]
 
 
[https://www.uib.no/it/personer Ansatte ved IT-avdelingen]
 
  
 +
Den sentrale IT-avdelingen (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke med å utføre sine oppgaver. IT-avdelingen skal levere tjenester som er stabile, har høy kvalitet og støtter brukerne i deres arbeid.
  
<div style="width: 50%; margin-right: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #FF000; padding: 4px; font-size: 95%; font-weight: bold; padding: 1em">
 
 
Den sentrale IT-avdelingen (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke med å utføre sine oppgaver.
 
 
ITA leverer et bredt spekter av IKT-tjenester, og har ansvar for infrastruktur, applikasjoner og brukerstøtte.
 
  
 
== Kontaktinformasjon ==
 
== Kontaktinformasjon ==
Linje 50: Linje 40:
 
== Ledelse ==
 
== Ledelse ==
  
 
<div style="width: 50%; margin-right: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #FF000; padding: 4px; font-size: 95%; font-weight: bold; padding: 1em">
 
  
 
[[image:Burheim.jpg|120px|right]]
 
[[image:Burheim.jpg|120px|right]]
  
  
Tore Burheim
+
'''Tore Burheim'''
  
 
Avdelingsdirektør, IT-direktør
 
Avdelingsdirektør, IT-direktør
Linje 70: Linje 58:
 
[[image:Ohm.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ohm.jpg|100px|right]]
  
Cecilie Ohm
+
'''Cecilie Ohm'''
  
 
Seniorrådgiver, underdirektør, seksjonsleder digitale produkter og virksomhetstjenester
 
Seniorrådgiver, underdirektør, seksjonsleder digitale produkter og virksomhetstjenester
Linje 84: Linje 72:
 
[[image:Walde.jpg|100px|right]]
 
[[image:Walde.jpg|100px|right]]
  
Jan Kristian Walde Johnsen
+
'''Jan Kristian Walde Johnsen'''
  
 
Sjefingeniør, seksjonsleder IT fellestjenester
 
Sjefingeniør, seksjonsleder IT fellestjenester
Linje 92: Linje 80:
 
Mobil: 917 15 378
 
Mobil: 917 15 378
  
 +
[mailto:Jan.Johnsen@uib.no Jan.Johnsen@uib.no]
  
  
[mailto:Jan.Johnsen@uib.no Jan.Johnsen@uib.no]
 
  
 
[[image:Jon_Eikhaug.jpg|100px|right]]
 
[[image:Jon_Eikhaug.jpg|100px|right]]
  
Jon Eikhaug
+
'''Jon Eikhaug'''
  
 
Sjefingeniør, seksjonsleder strategi og virksomhetsstøtte
 
Sjefingeniør, seksjonsleder strategi og virksomhetsstøtte
Linje 112: Linje 100:
 
[[Image:Lundhaug_Maria.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Lundhaug_Maria.jpg|100px|right]]
  
Maria Lundhaug
+
'''Maria Lundhaug'''
  
Administrasjonssjef, gruppeleder
+
Administrasjonssjef
  
 
Telefon: 555 84555
 
Telefon: 555 84555
Linje 126: Linje 114:
 
[[image:Storebø.jpg|100px|right]]
 
[[image:Storebø.jpg|100px|right]]
  
Sidsel Storebø
+
'''Sidsel Storebø'''
  
 
Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig
 
Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig
Linje 136: Linje 124:
 
[mailto:Sidsel.Storebo@uib.no Sidsel.Storebo@uib.no]
 
[mailto:Sidsel.Storebo@uib.no Sidsel.Storebo@uib.no]
  
---
+
----
 
 
</div>
 
 
 
  
  
Linje 146: Linje 131:
  
 
[[Fil:web-orgkart_strategi_og_virksomhetsstøtte.gif]]
 
[[Fil:web-orgkart_strategi_og_virksomhetsstøtte.gif]]
 
<div style="width: 50%; margin-right: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #FF000; padding: 4px; font-size: 95%; font-weight: bold; padding: 1em">
 
  
  
 
[[image:Jon_Eikhaug.jpg|100px|right]]
 
[[image:Jon_Eikhaug.jpg|100px|right]]
  
Jon Eikhaug
+
'''Jon Eikhaug'''
  
 
Sjefingeniør, seksjonsleder
 
Sjefingeniør, seksjonsleder
Linje 162: Linje 145:
 
[mailto:Jon.Eikhaug@uib.no Jon.Eikhaug@uib.no]
 
[mailto:Jon.Eikhaug@uib.no Jon.Eikhaug@uib.no]
  
 
+
----
  
 
=== IT-sikkerhet ===
 
=== IT-sikkerhet ===
Linje 168: Linje 151:
 
[[image:Storebø.jpg|100px|right]]
 
[[image:Storebø.jpg|100px|right]]
  
Sidsel Storebø
+
'''Sidsel Storebø'''
  
 
Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig
 
Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig
Linje 182: Linje 165:
 
[[Image:Raftevoll.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Raftevoll.jpg|100px|right]]
  
Arild Raftevoll
+
'''Arild Raftevoll'''
  
 
Senioringeniør IT-sikkerhet
 
Senioringeniør IT-sikkerhet
Linje 198: Linje 181:
 
[[Image:Lundhaug_Maria.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Lundhaug_Maria.jpg|100px|right]]
  
Maria Lundhaug
+
'''Maria Lundhaug'''
  
 
Administrasjonssjef, gruppeleder
 
Administrasjonssjef, gruppeleder
Linje 209: Linje 192:
  
  
---
 
  
 
[[Image:J_Mork.png|100px|right]]
 
[[Image:J_Mork.png|100px|right]]
  
Jostein Haugervåg Mork
+
'''Jostein Haugervåg Mork'''
  
 
Overingeniør, økonomikonsulent
 
Overingeniør, økonomikonsulent
Linje 223: Linje 205:
 
[mailto:Jostein.Mork@uib.no Jostein.Mork@uib.no]
 
[mailto:Jostein.Mork@uib.no Jostein.Mork@uib.no]
  
 +
----
  
 
=== Innkjøp og tjenesteforvaltning ===
 
=== Innkjøp og tjenesteforvaltning ===
Linje 228: Linje 211:
 
[[Image:Lundhaug_Maria.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Lundhaug_Maria.jpg|100px|right]]
  
Maria Lundhaug
+
'''Maria Lundhaug'''
  
 
Administrasjonssjef, gruppeleder
 
Administrasjonssjef, gruppeleder
Linje 239: Linje 222:
  
  
---
 
  
Anika Schmidt
+
'''Anika Schmidt'''
  
 
Seniorrådgiver, rådgiver for teknologianskaffelser og leverandørstyring
 
Seniorrådgiver, rådgiver for teknologianskaffelser og leverandørstyring
Linje 255: Linje 237:
 
[[image:Dotche.jpg|100px|right]]
 
[[image:Dotche.jpg|100px|right]]
  
Chernet Dotche
+
'''Chernet Dotche'''
  
 
Seniorrådgiver, koordinator for tjenesteforbedring og avvikling
 
Seniorrådgiver, koordinator for tjenesteforbedring og avvikling
Linje 269: Linje 251:
 
[[Image:Bergland_Magne.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Bergland_Magne.jpg|100px|right]]
  
Magne Bergland
+
'''Magne Bergland'''
  
 
Sjefingeniør, tjenestekoordinator
 
Sjefingeniør, tjenestekoordinator
Linje 279: Linje 261:
 
[mailto:Magne.Bergland@uib.no Magne.Bergland@uib.no]
 
[mailto:Magne.Bergland@uib.no Magne.Bergland@uib.no]
  
 +
----
  
 
=== Arkitektur og skysatsing ===
 
=== Arkitektur og skysatsing ===
Linje 284: Linje 267:
 
[[image:Aas.jpg|100px|right]]
 
[[image:Aas.jpg|100px|right]]
  
Gisle Aas
+
'''Gisle Aas'''
  
 
Senioringeniør, gruppeleder
 
Senioringeniør, gruppeleder
Linje 291: Linje 274:
  
 
[mailto:Gisle.Aas@uib.no Gisle.Aas@uib.no]
 
[mailto:Gisle.Aas@uib.no Gisle.Aas@uib.no]
 +
 +
 +
 +
''Skyarkitekt''
 +
 +
''Utlyst stilling''
  
  
Linje 296: Linje 285:
 
[[image:Kolås.jpg|100px|right]]
 
[[image:Kolås.jpg|100px|right]]
  
Cato Kolås
+
'''Cato Kolås'''
  
 
Senioringeniør, løsningsarkitekt
 
Senioringeniør, løsningsarkitekt
Linje 310: Linje 299:
 
[[image:Alexi.jpg|100px|right]]
 
[[image:Alexi.jpg|100px|right]]
  
Alexi Nesheim Santana
+
'''Alexi Nesheim Santana'''
  
 
Overingeniør, Skytekniker
 
Overingeniør, Skytekniker
Linje 318: Linje 307:
 
[mailto:Alexi.Santana@uib.no Alexi.Santana@uib.no]
 
[mailto:Alexi.Santana@uib.no Alexi.Santana@uib.no]
  
 +
----
  
 
=== Prosjekt og metodikk ===
 
=== Prosjekt og metodikk ===
Linje 323: Linje 313:
 
[[image:LailaLangesæter.jpg|100px|right]]
 
[[image:LailaLangesæter.jpg|100px|right]]
  
Laila Langesæter
+
'''Laila Langesæter'''
  
 
Senioringeniør, gruppeleder
 
Senioringeniør, gruppeleder
Linje 337: Linje 327:
 
[[image:Stig-Helge Larsen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Stig-Helge Larsen.jpg|100px|right]]
  
Stig-Helge Larsen
+
'''Stig-Helge Larsen'''
  
 
Seniorrådgiver, prosjekt- og programleder
 
Seniorrådgiver, prosjekt- og programleder
Linje 349: Linje 339:
 
[[image:Magnus Nerheim.jpg|100px|right]]
 
[[image:Magnus Nerheim.jpg|100px|right]]
  
Magnus Svendsen Nerheim
+
'''Magnus Svendsen Nerheim'''
  
 
Rådgiver, prosjekt- og programleder
 
Rådgiver, prosjekt- og programleder
Linje 361: Linje 351:
 
[[image:Benserud.png|100px|right]]
 
[[image:Benserud.png|100px|right]]
  
Mette Benserud
+
'''Mette Benserud'''
  
 
Seniorrådgiver, endringsfasilitator
 
Seniorrådgiver, endringsfasilitator
Linje 373: Linje 363:
 
[[image:Terje Sagstad.png|100px|right]]
 
[[image:Terje Sagstad.png|100px|right]]
  
Terje Sagstad
+
'''Terje Sagstad'''
  
 
Seniorrådgiver, gevinstkoordinator
 
Seniorrådgiver, gevinstkoordinator
Linje 381: Linje 371:
 
[mailto:Terje.Sagstad@uib.no Terje.Sagstad@uib.no]
 
[mailto:Terje.Sagstad@uib.no Terje.Sagstad@uib.no]
  
 
+
----
  
 
== Digitale produkter og virksomhetstjenester ==
 
== Digitale produkter og virksomhetstjenester ==
  
  
[[Fil:web-orgkart_digitale_produkter_og_virksomhetstjenester.gif]
+
[[Fil:web-orgkart_digitale_produkter_og_virksomhetstjenester.gif]]
  
  
 
[[image:Ohm.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ohm.jpg|100px|right]]
  
Cecilie Ohm
+
'''Cecilie Ohm'''
  
 
Seniorrådgiver, underdirektør, seksjonsleder
 
Seniorrådgiver, underdirektør, seksjonsleder
Linje 401: Linje 391:
 
[mailto:Cecilie.Ohm@uib.no Cecilie.Ohm@uib.no]
 
[mailto:Cecilie.Ohm@uib.no Cecilie.Ohm@uib.no]
  
 
+
----
  
 
=== Digitale forskningstjenester ===
 
=== Digitale forskningstjenester ===
Linje 408: Linje 398:
 
[[image:Oltu.jpg|100px|right]]
 
[[image:Oltu.jpg|100px|right]]
  
Alexander Oltu
+
'''Alexander Oltu'''
  
 
Senioringeniør, produktleder
 
Senioringeniør, produktleder
Linje 416: Linje 406:
 
[mailto:Alexander.Oltu@uib.no Alexander.Oltu@uib.no]
 
[mailto:Alexander.Oltu@uib.no Alexander.Oltu@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Vitenskapelige beregninger ====
 
==== Vitenskapelige beregninger ====
Linje 422: Linje 413:
 
[[image:Hicham.jpg|100px|right]]
 
[[image:Hicham.jpg|100px|right]]
  
Hicham Agueny
+
'''Hicham Agueny'''
  
 
Senioringeniør, systemutvikler  
 
Senioringeniør, systemutvikler  
Linje 434: Linje 425:
  
  
Thomas Rôblitz
+
'''Thomas Rôblitz'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 446: Linje 437:
 
[[image:Dhanya.jpg|100px|right]]
 
[[image:Dhanya.jpg|100px|right]]
  
Dhanya Pushpadas
+
'''Dhanya Pushpadas'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 458: Linje 449:
 
[[image:Marco.png|100px|right]]
 
[[image:Marco.png|100px|right]]
  
Marco van Hulten
+
'''Marco van Hulten'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 470: Linje 461:
 
[[image:Siri_Kallhovd.jpg|100px|right]]
 
[[image:Siri_Kallhovd.jpg|100px|right]]
  
Siri Kallhovd
+
'''Siri Kallhovd'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 480: Linje 471:
  
  
Oskar Valdimar Vidarsson
+
'''Oskar Valdimar Vidarsson'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 490: Linje 481:
  
  
Mustafa Hussain
+
'''Mustafa Hussain'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 498: Linje 489:
 
[mailto:Mustafa.Hussain@uib.no Mustafa.Hussain@uib.no]
 
[mailto:Mustafa.Hussain@uib.no Mustafa.Hussain@uib.no]
  
 
+
----
  
 
==== Sensitive forskningsdata og LabIT ====
 
==== Sensitive forskningsdata og LabIT ====
Linje 504: Linje 495:
 
[[image:Tore_Linde.jpg|100px|right]]
 
[[image:Tore_Linde.jpg|100px|right]]
  
Tore Linde
+
'''Tore Linde'''
  
 
Senioringeniør, produktlinjeleder  
 
Senioringeniør, produktlinjeleder  
Linje 518: Linje 509:
 
[[image:Knut_Oddvar_2.jpg|100px|right]]
 
[[image:Knut_Oddvar_2.jpg|100px|right]]
  
Knut Oddvar Riisøen
+
'''Knut Oddvar Riisøen'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
Linje 532: Linje 523:
 
[[image:Askil_Laastad.jpg|100px|right]]
 
[[image:Askil_Laastad.jpg|100px|right]]
  
Askil G. Laastad
+
'''Askil G. Laastad'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
Linje 546: Linje 537:
 
[[Image:Lillestol.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Lillestol.jpg|100px|right]]
  
Frode Lillestøl
+
'''Frode Lillestøl'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
Linje 560: Linje 551:
 
[[image:Langøigjelten.JPG|100px|right]]
 
[[image:Langøigjelten.JPG|100px|right]]
  
Erling Langøigjelten
+
'''Erling Langøigjelten'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT
Linje 574: Linje 565:
 
[[image:Bjørn_Vidar_F_G.jpg|100px|right]]
 
[[image:Bjørn_Vidar_F_G.jpg|100px|right]]
  
Bjørn Vidar Fasmer Gulbrandsøy
+
'''Bjørn Vidar Fasmer Gulbrandsøy'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - SAFE
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte - SAFE
Linje 586: Linje 577:
 
[[image:Birkhaug.jpg|100px|right]]
 
[[image:Birkhaug.jpg|100px|right]]
  
Jørgen Birkhaug
+
'''Jørgen Birkhaug'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler
 
Overingeniør, systemutvikler
Linje 594: Linje 585:
 
[mailto:Jorgen.Birkhaug@uib.no Jorgen.Birkhaug@uib.no]
 
[mailto:Jorgen.Birkhaug@uib.no Jorgen.Birkhaug@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Samlingsdata ====
 
==== Samlingsdata ====
Linje 600: Linje 592:
 
[[image:Petr_K.jpg|100px|right]]
 
[[image:Petr_K.jpg|100px|right]]
  
Petr Kalashnikov
+
'''Petr Kalashnikov'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler  
 
Overingeniør, systemutvikler  
Linje 611: Linje 603:
 
[[image:Oeveraas.jpg|100px|right]]
 
[[image:Oeveraas.jpg|100px|right]]
  
Nils Øverås
+
'''Nils Øverås'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler  
 
Overingeniør, systemutvikler  
 +
 +
Telefon: 555 84003
 +
 +
Mobil: 918 36 808
  
 
[mailto:Nils.Overas@uib.no Nils.Overas@uib.no]
 
[mailto:Nils.Overas@uib.no Nils.Overas@uib.no]
 
  
  
Linje 622: Linje 617:
 
[[image:Eirik_Gullaksen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Eirik_Gullaksen.jpg|100px|right]]
  
Eirik Gullaksen
+
'''Eirik Gullaksen'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 630: Linje 625:
 
[mailto:Eirik.Gullaksen@uib.no Eirik.Gullaksen@uib.no]
 
[mailto:Eirik.Gullaksen@uib.no Eirik.Gullaksen@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Forskningsdata ====
 
==== Forskningsdata ====
Linje 642: Linje 638:
 
[[image:K_Omdahl.jpg|100px|right]]
 
[[image:K_Omdahl.jpg|100px|right]]
  
Karianne Omdahl
+
'''Karianne Omdahl'''
  
 
Rådgiver, produktleder  
 
Rådgiver, produktleder  
Linje 650: Linje 646:
 
[mailto:Karianne.Omdahl@uib.no Karianne.Omdahl@uib.no]
 
[mailto:Karianne.Omdahl@uib.no Karianne.Omdahl@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Læringsplattform ====
 
==== Læringsplattform ====
Linje 656: Linje 653:
 
[[image:Bringedal.jpg|100px|right]]
 
[[image:Bringedal.jpg|100px|right]]
  
Olav Bringedal
+
'''Olav Bringedal'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler  
 
Overingeniør, systemutvikler  
Linje 668: Linje 665:
 
[[image:Ana_P.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ana_P.jpg|100px|right]]
  
Ana G. Pino
+
'''Ana G. Pino'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler  
 
Overingeniør, systemutvikler  
Linje 676: Linje 673:
  
  
Tore Brede
+
'''Tore Brede'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler  
 
Overingeniør, systemutvikler  
Linje 694: Linje 691:
 
[[image:Fay_P_T.jpg|100px|right]]
 
[[image:Fay_P_T.jpg|100px|right]]
  
Fay Pedersen Tveranger
+
'''Fay Pedersen Tveranger'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte  
Linje 702: Linje 699:
 
[mailto:Fay.Tveranger@uib.no Fay.Tveranger@uib.no]
 
[mailto:Fay.Tveranger@uib.no Fay.Tveranger@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Digitale læringsarenaer ====
 
==== Digitale læringsarenaer ====
 
 
  
 
[[Image:Stian_G.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Stian_G.jpg|100px|right]]
  
Stian Gisnås
+
'''Stian Gisnås'''
  
 
Senioringeniør, produktlinjeleder
 
Senioringeniør, produktlinjeleder
Linje 718: Linje 714:
  
 
[mailto:Stian.Gisnas@uib.no Stian.Gisnas@uib.no]
 
[mailto:Stian.Gisnas@uib.no Stian.Gisnas@uib.no]
 +
  
  
 
[[image:Ellertsen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ellertsen.jpg|100px|right]]
  
Jan I. Ellertsen
+
'''Jan I. Ellertsen'''
  
 
Senioringeniør, AV-koordinator
 
Senioringeniør, AV-koordinator
Linje 733: Linje 730:
  
 
[mailto:Jan.Ellertsen@uib.no Jan.Ellertsen@uib.no]
 
[mailto:Jan.Ellertsen@uib.no Jan.Ellertsen@uib.no]
 
  
  
Linje 739: Linje 735:
 
[[Image:Hoff.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Hoff.jpg|100px|right]]
  
Stig Hoff
+
'''Stig Hoff'''
  
 
Overingeniør, AV-koordinator
 
Overingeniør, AV-koordinator
Linje 753: Linje 749:
 
[[Image:Endre_T.png|100px|right]]
 
[[Image:Endre_T.png|100px|right]]
  
Endre Egeland Tørnby
+
'''Endre Egeland Tørnby'''
  
 
Overingeniør, AV-koordinator
 
Overingeniør, AV-koordinator
Linje 767: Linje 763:
 
[[Image:Gravvold_Trond.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Gravvold_Trond.jpg|100px|right]]
  
Trond Gravvold
+
'''Trond Gravvold'''
  
 
Overingeniør, AV-koordinator
 
Overingeniør, AV-koordinator
Linje 781: Linje 777:
 
[[Image:Arild_Grindheim.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Arild_Grindheim.jpg|100px|right]]
  
Arild Grindheim
+
'''Arild Grindheim'''
  
 
Senioringeniør, teknsik koordinator - Universitetsaulaen
 
Senioringeniør, teknsik koordinator - Universitetsaulaen
Linje 793: Linje 789:
 
[[Image:Daniel_S_A.png|100px|right]]
 
[[Image:Daniel_S_A.png|100px|right]]
  
Daniel Stølen Alme
+
'''Daniel Stølen Alme'''
  
 
Overingeniør, teknisk koordinator - Universitetsaulaen
 
Overingeniør, teknisk koordinator - Universitetsaulaen
Linje 805: Linje 801:
 
[[Image:Arvastsson.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Arvastsson.jpg|100px|right]]
  
Johan Mattias Arvastsson
+
'''Johan Mattias Arvastsson'''
  
 
Senioringeniør, Museums-IT
 
Senioringeniør, Museums-IT
Linje 815: Linje 811:
 
[mailto:Johan.Arvastsson@uib.no Johan.Arvastsson@uib.no]
 
[mailto:Johan.Arvastsson@uib.no Johan.Arvastsson@uib.no]
  
 
+
----
  
 
=== Digital administrasjon og formidling ===
 
=== Digital administrasjon og formidling ===
Linje 821: Linje 817:
 
[[image:Holst.jpg|100px|right]]
 
[[image:Holst.jpg|100px|right]]
  
Kristian Holst
+
'''Kristian Holst'''
  
 
Senioringeniør, gruppeleder Windows
 
Senioringeniør, gruppeleder Windows
Linje 831: Linje 827:
 
[mailto:Kristian.Holst@uib.no Kristian.Holst@uib.no]
 
[mailto:Kristian.Holst@uib.no Kristian.Holst@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Digital arbeidsflate ====
 
==== Digital arbeidsflate ====
Linje 837: Linje 834:
 
[[image:Ivo_Berghoef.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ivo_Berghoef.jpg|100px|right]]
  
Ivo Berghoef  
+
'''Ivo Berghoef'''
  
 
Avdelingsingeniør, systemutvikler
 
Avdelingsingeniør, systemutvikler
Linje 843: Linje 840:
 
Telefon: 555 84027
 
Telefon: 555 84027
  
Mobil:  
+
Mobil: 413 33 350
  
 
[mailto:Ivo.Berghoef@uib.no Ivo.Berghoef@uib.no]
 
[mailto:Ivo.Berghoef@uib.no Ivo.Berghoef@uib.no]
Linje 851: Linje 848:
 
[[Image:Hetlelid.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Hetlelid.jpg|100px|right]]
  
Robert Hetlelid
+
'''Robert Hetlelid'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
Linje 865: Linje 862:
 
[[Image:Berge.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Berge.jpg|100px|right]]
  
Knut Berge
+
'''Knut Berge'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
Linje 875: Linje 872:
 
[mailto:Knut.Berge@uib.no Knut.Berge@uib.no]
 
[mailto:Knut.Berge@uib.no Knut.Berge@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Publisering ====
 
==== Publisering ====
Linje 881: Linje 879:
 
[[image:Jonas.jpg|100px|right]]
 
[[image:Jonas.jpg|100px|right]]
  
Jonas Fagnastøl Henriksen
+
'''Jonas Fagnastøl Henriksen'''
  
 
Overingeniør, systemutvikler
 
Overingeniør, systemutvikler
Linje 893: Linje 891:
 
[[image:Opedal-h.jpg|100px|right]]
 
[[image:Opedal-h.jpg|100px|right]]
  
Helge Opedal
+
'''Helge Opedal'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
Linje 907: Linje 905:
 
[[image:Michael_Eric_Menk.jpg|100px|right]]
 
[[image:Michael_Eric_Menk.jpg|100px|right]]
  
Michael Eric Menk
+
'''Michael Eric Menk'''
  
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte
 
Overingeniør, applikasjonsstøtte
Linje 921: Linje 919:
 
[[image:Ronny.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ronny.jpg|100px|right]]
  
Ronny Nordvik, applikasjonsstøtte
+
'''Ronny Nordvik'''
  
Overingeniør
+
Overingeniør, applikasjonsstøtte
  
 
Telefon: 555 84100
 
Telefon: 555 84100
Linje 931: Linje 929:
 
[mailto:Ronny.Nordvik@uib.no Ronny.Nordvik@uib.no]
 
[mailto:Ronny.Nordvik@uib.no Ronny.Nordvik@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== Administrative systemer og dataflyt  ====
 
==== Administrative systemer og dataflyt  ====
Linje 936: Linje 935:
 
[[image:Jordalen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Jordalen.jpg|100px|right]]
  
Ronny Jordalen
+
'''Ronny Jordalen'''
  
 
Senioringeniør, produktlinjeleder
 
Senioringeniør, produktlinjeleder
Linje 950: Linje 949:
 
[[image:Bjørndal.jpg|100px|right]]
 
[[image:Bjørndal.jpg|100px|right]]
  
 
+
'''Elin Bjørndal'''
Elin Bjørndal
 
  
 
Senioringeniør, Systemutvikler  
 
Senioringeniør, Systemutvikler  
Linje 965: Linje 963:
 
[[image:Jani_Bonnevier.png|100px|right]]
 
[[image:Jani_Bonnevier.png|100px|right]]
  
Jani Bonnevier
+
'''Jani Bonnevier'''
  
 
Overingeniør, Systemutvikler  
 
Overingeniør, Systemutvikler  
Linje 976: Linje 974:
 
[[image:Revheim.jpg|100px|right]]
 
[[image:Revheim.jpg|100px|right]]
  
 
+
'''Johanne Berit Revheim'''
Johanne Berit Revheim
 
  
 
Senioringeniør, Systemutvikler  
 
Senioringeniør, Systemutvikler  
Linje 991: Linje 988:
 
[[image:Trygve_T.jpg|100px|right]]
 
[[image:Trygve_T.jpg|100px|right]]
  
Trygve Trohaug
+
'''Trygve Trohaug'''
  
 
Overingeniør, Systemutvikler  
 
Overingeniør, Systemutvikler  
Linje 1 004: Linje 1 001:
 
[[image:Tuck.jpg|100px|right]]
 
[[image:Tuck.jpg|100px|right]]
  
Angela Tuck
+
'''Angela Tuck'''
  
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
 
Senioringeniør, applikasjonsstøtte
Linje 1 016: Linje 1 013:
 
[[image:Beijersbergen_I.jpg|100px|right]]
 
[[image:Beijersbergen_I.jpg|100px|right]]
  
Ivo Beijersbergen
+
'''Ivo Beijersbergen'''
  
 
Avdelingsingeniør, applikasjonsstøtte
 
Avdelingsingeniør, applikasjonsstøtte
Linje 1 023: Linje 1 020:
  
 
[mailto:ivo.beijersbergen@uib.no Ivo.Beijersbergen@uib.no]
 
[mailto:ivo.beijersbergen@uib.no Ivo.Beijersbergen@uib.no]
 +
 +
----
  
  
 +
== IT Fellestjenester ==
  
 +
[[image:web-orgkart_IT_fellestjenester.jpg]]
  
== IT Fellestjenester ==
 
  
 
[[image:Walde.jpg|100px|right]]
 
[[image:Walde.jpg|100px|right]]
  
Jan Kristian Walde Johnsen
+
'''Jan Kristian Walde Johnsen'''
  
 
Sjefingeniør, seksjonsleder
 
Sjefingeniør, seksjonsleder
Linje 1 041: Linje 1 041:
 
[mailto:Jan.Johnsen@uib.no Jan.Johnsen@uib.no]
 
[mailto:Jan.Johnsen@uib.no Jan.Johnsen@uib.no]
  
 +
----
  
 
=== BRITA ===
 
=== BRITA ===
  
'''For hjelp, se Brukerstøtte for '''
+
'''For hjelp, se [[IT brukerstøtte]] '''
[[undervisningsrom|Brukerstøtte i undervisningsrom]] /
 
[[studenter|Brukerstøtte for studenter]] /
 
[[ansatte|Brukerstøtte for ansatte]]  
 
  
<div style="width: 50%; margin-right: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #FF000; padding: 4px; font-size: 95%; font-weight: bold; padding: 1em">
 
  
 
[[Image:Jon_Steine.jpg|100px|right]]
 
[[Image:Jon_Steine.jpg|100px|right]]
  
Jon Steine
+
'''Jon Steine'''
  
 
Senioringeniør, gruppeleder  
 
Senioringeniør, gruppeleder  
Linje 1 067: Linje 1 064:
 
[[image:Heuvel_Sander_Arvan_van_der.jpg|100px|right]]
 
[[image:Heuvel_Sander_Arvan_van_der.jpg|100px|right]]
  
Sander van den Heuvel  
+
'''Sander van den Heuvel'''
  
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 081: Linje 1 078:
 
[[image:Buanes.jpg|100px|right]]
 
[[image:Buanes.jpg|100px|right]]
  
Knut Erik Buanes
+
'''Knut Erik Buanes'''
  
 
Senioringeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Senioringeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 095: Linje 1 092:
 
[[image:Ole_A.jpg|100px|right]]
 
[[image:Ole_A.jpg|100px|right]]
  
Ole Arntzen
+
'''Ole Arntzen'''
  
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 109: Linje 1 106:
 
[[image:Morten_Dragsnes.jpg|100px|right]]
 
[[image:Morten_Dragsnes.jpg|100px|right]]
  
Morten Dragsnes
+
'''Morten Dragsnes'''
  
 
Senioringeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Senioringeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 123: Linje 1 120:
 
[[image:Arne_Hansen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Arne_Hansen.jpg|100px|right]]
  
Arne Hansen
+
'''Arne Hansen'''
  
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 137: Linje 1 134:
 
[[image:Johnsen_Line_Mari.jpg|100px|right]]
 
[[image:Johnsen_Line_Mari.jpg|100px|right]]
  
Line Mari Johnsen  
+
'''Line Mari Johnsen'''
  
 
Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte  
 
Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte  
Linje 1 151: Linje 1 148:
 
[[image:Håkon Øren.jpg|100px|right]]
 
[[image:Håkon Øren.jpg|100px|right]]
  
Håkon Øren
+
'''Håkon Øren'''
  
 
Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte
 +
 +
Telefon: 555 84239
  
 
[mailto:Hakon.Oren@uib.no Hakon.Oren@uib.no]
 
[mailto:Hakon.Oren@uib.no Hakon.Oren@uib.no]
Linje 1 162: Linje 1 161:
 
[[image:Stian_Abbedissen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Stian_Abbedissen.jpg|100px|right]]
  
Stian Abbedissen
+
'''Stian Abbedissen'''
  
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Overingeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 176: Linje 1 175:
 
[[image:Sivertsen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Sivertsen.jpg|100px|right]]
  
Inger Marie Loge Sivertsen  
+
'''Inger Marie Loge Sivertsen'''
  
 
Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte
 
Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte
Linje 1 191: Linje 1 190:
 
[[File:GeirHansen.jpg|100px|right]]
 
[[File:GeirHansen.jpg|100px|right]]
  
Geir Hansen
+
'''Geir Hansen'''
  
 
Avdelingsingeniør
 
Avdelingsingeniør
Linje 1 203: Linje 1 202:
 
[[Image:Lien_Trine.png|100px|right]]
 
[[Image:Lien_Trine.png|100px|right]]
  
Anne-Chatrine Lien (Trine)
+
'''Anne-Chatrine Lien''' (Trine)
  
 
Førstekonsulent, ekspedisjon / sentralbord / kundemottak
 
Førstekonsulent, ekspedisjon / sentralbord / kundemottak
Linje 1 217: Linje 1 216:
 
[[image:Gunn_Knutsen.jpg|100px|right]]
 
[[image:Gunn_Knutsen.jpg|100px|right]]
  
Gunn Knutsen
+
'''Gunn Knutsen'''
  
 
Avdelingsingeniør, ekspedisjon / sentralbord / kundemottak
 
Avdelingsingeniør, ekspedisjon / sentralbord / kundemottak
Linje 1 231: Linje 1 230:
 
[[image:MetteH.jpg|100px|right]]
 
[[image:MetteH.jpg|100px|right]]
  
Mette Iversen Heggem
+
'''Mette Iversen Heggem'''
  
 
Senioringeniør, IT-assistent koordinator
 
Senioringeniør, IT-assistent koordinator
Linje 1 241: Linje 1 240:
 
[mailto:Mette.Heggem@uib.no Mette.Heggem@uib.no]
 
[mailto:Mette.Heggem@uib.no Mette.Heggem@uib.no]
  
 +
----
  
 
==== IT-assistenter ====
 
==== IT-assistenter ====
  
 +
IT-assistentene har vaktordning på universitetsområdet.
  
 +
For mer informasjon om tider og kontakt, se:
 +
*[[Brukerstøtte for studenter]]
 +
*[[Brukerstøtte i undervisningsrom]]
  
  
 +
'''IT-assistenter NORD'''
  
=== Plattform ===
 
  
[[image:Krzywinski.jpg|100px|right]]
 
  
Christoffer Krzywinski
 
  
Senioringeniør, gruppeleder
+
[[image:Ingvild Heggertveit Hagesæter.jpg|100px|right]]
  
Telefon: 55 58 42 46
+
Ingvild Heggertveit Hagesæter
  
Mobil: 982 43 689
+
IT-assistent
  
[mailto:Christoffer.Krzywinski@uib.no Christoffer.Krzywinski@uib.no]
 
  
  
  
[[image:marcel.jpg|100px|right]]
 
  
Marcel Biebricher
 
  
Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform
 
  
Telefon: 555 88799
 
  
Mobil:  994 37 676
 
  
[mailto:Marcel.Biebricher@uib.no Marcel.Biebricher@uib.no]
 
  
 +
[[image:Haavard Ruus.jpg|100px|right]]
  
 +
Håvard Ruus
  
Christian Pedersen
+
IT-assistent
  
Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform
 
  
Telefon: 555 89061
 
  
Mobil: 992 05 959
 
  
[mailto:Christian.Pedersen@uib.no Christian.Pedersen@uib.no]
 
  
  
  
Jarl Magnar Hansen
 
  
Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform
 
  
Telefon: 555 89069
 
  
Mobil: 907 74 464
+
[[image:Vilde Strand Dybevik.jpg|100px|right]]
  
[mailto:Jarl.Hansen@uib.no Jarl.Hansen@uib.no]
+
Vilde Strand Dybevik
  
 +
IT-assistent
  
  
[[image:Kind.jpg|100px|right]]
 
  
Hans Morten Kind
 
  
Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform
 
  
Telefon: 555 84059
 
  
Mobil: 975 57 109
 
  
[mailto:Kind@uib.no Kind@uib.no]
 
  
  
  
Trond Davidsen
 
  
Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform
+
[[image:Oskar Emilius Buserud Jahr.jpg|100px|right]]
  
Telefon: 555 84237
+
Oskar Emilius Buserud Jahr
  
Mobil: 917 45 822
+
IT-assistent
  
Fax: 555 84070
 
  
[mailto:Trond.Davidsen@uib.no Trond.Davidsen@uib.no]
 
  
  
  
[[image:Torstein Leversund.jpg|100px|right]]
 
  
Torstein Leversund
 
  
Avdelingsingeniør, systemingeniør linuxplattform
 
  
Mobil: 482 95 611
 
  
[mailto:Torstein.Leversund@uib.no Torstein.Leversund@uib.no]
 
  
 +
[[image:LasseHamre.jpg|100px|right]]
  
 +
Lasse Hamre
  
[[Image:Sund.jpg|100px|right]]
+
IT-assistent
  
Bjørn Tore Sund
 
  
Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform
 
  
Telefon: 555 84894
 
  
Mobil: 918 68 075
 
  
[mailto:Bjorn.Sund@uib.no Bjorn.Sund@uib.no]
 
  
  
  
[[image:Foss.jpg|100px|right]]
 
  
Roger Foss
 
  
Senioringeniør, databaseadministrator
+
[[image:MartinBruland.jpg|100px|right]]
  
Telefon: 555 84210
+
Martin Bruland
  
Mobil: 957 70 053
+
IT-assistent
  
[mailto:Roger.Foss@uib.no Roger.Foss@uib.no]
 
  
  
  
[[image:Lill.jpg|100px|right]]
 
  
Lill Eilertsen
 
  
Overingeniør, databaseadministrator
 
  
Telefon: 555 84645
 
  
Mobil: 453 96 280
 
  
[mailto:Lill.Eilertsen@uib.no Lill.Eilertsen@uib.no]
 
  
 +
[[image:Hanna Hellesø Lauvli.jpg|100px|right]]
  
 +
Hanna Hellesø Lauvli
  
[[image:Myren_Anders.jpg|100px|right]]
+
IT-assistent
  
Anders Myren
 
  
Senioringeniør, systemingeniør devops
 
  
Telefon: 555 84670
 
  
[mailto:anders.myren@uib.no Anders.Myren@uib.no]
 
  
  
  
  
[[image:Anders_Paulsen.png|100px|right]]
 
  
Anders Paulsen
 
  
Overingeniør, systemingeniør devops
+
[[image:Guro Wågan.jpg|100px|right]]
  
Telefon: 555 82174
+
Guro Wågan
  
[mailto:Anders.Paulsen@uib.no Anders.Paulsen@uib.no]
+
IT-assistent
  
  
  
[[image:Hedda.JPG|100px|right]]
 
  
Hedda Dorthea Asperheim
 
  
Overingeniør, systemingeniør devops
 
  
Mobil: 918 44 331
 
  
[mailto:Hedda.Asperheim@uib.no Hedda.Asperheim@uib.no]
 
  
  
  
=== Datasenter ===
+
[[image:Mikael Christensen.jpg|100px|right]]
  
[[image:raymond.jpg|100px|right]]
+
Mikael Christensen
  
Raymond Kristiansen
+
IT-assistent
  
Senioringeniør, gruppeleder
 
  
Telefon: 555 84216
 
  
Mobil: 911 73 749
 
  
[mailto:Raymond.Kristiansen@uib.no Raymond.Kristiansen@uib.no]
 
  
  
  
[[Image:Bernson.jpg|100px|right]]
 
  
Morten-Christian Bernson
 
  
Senioringeniør, datasenteringeniør – backup/lagring
 
  
Telefon: 555 84081
+
[[image:Jon Løken.jpg|100px|right]]
  
Mobil: 909 95 002
+
Jon Bårtvedt Løken
  
[mailto:mcb@uib.no mcb@uib.no]
+
IT-assistent
  
  
  
[[image:Ivan_Vågenes.jpg|100px|right]]
 
  
Ivan Vågenes
 
  
Overingeniør, datasenteringeniør – backup/lagring
 
  
Telefon: 555 88657
 
  
Mobil: 481 62 686
 
  
[mailto:Ivan.Vaagenes@uib.no Ivan.Vaagenes@uib.no]
 
  
  
 +
[[image:Tonje Hollund.jpg|100px|right]]
  
 +
Tonje Hollund
  
 +
IT-assistent
  
[[image:Bidne.jpg|100px|right]]
 
  
Svein Tore Bidne Bøe
 
  
Senioringeniør, datasenteringeniør VMWare
 
  
Telefon: 555 84588
 
  
Mobil: 456 99 829
 
  
[mailto:Svein.Tore.Boee@uib.no Svein.Tore.Boee@uib.no]
 
  
  
  
[[image:JarleJohnsen.jpg|100px|right]]
 
  
Jarle Johnsen
+
[[image:Siw Iversen.jpg|100px|right]]
  
Overingeniør, datasenteringeniør VMWare
+
Siw Iversen
  
Telefon: 555 84010
+
IT-assistent
  
Mobil: : 414 18 944
 
  
[mailto:Jarle.Johnsen@uib.no Jarle.Johnsen@uib.no]
 
  
  
  
[[image:JanOveN.jpg|100px|right]]
 
  
Jan Ove Nilsestuen
 
  
Avdelingsingeniør, datasenteringeniør WMWare
 
  
Telefon: 55 58 41 41
 
  
Mobil: 913 64 767
 
  
[mailto:Jan.Nilsestuen@uib.no Jan.Nilsestuen@uib.no]
+
[[image:Thomas Irgens.jpg|100px|right]]
  
 +
Thomas Solberg Irgens
  
[[Image:Lædre.jpg|100px|right]]
+
IT-assistent
  
Tor Lædre
 
  
Senioringeniør, datasenteringeniør NREC
 
  
Telefon: 555 84058
 
  
Mobil: 958 01 892
 
  
[mailto:Tor.Ladre@it.uib.no Tor.Ladre@it.uib.no]
 
  
  
  
[[image:Nordgreen.jpg|100px|right]]
 
  
Lennart Nordgreen
 
  
Overingeniør, datasenteringeniør NREC
+
[[image:Henock Mekonen.jpg|100px|right]]
  
Telefon: 555 84088
+
Henock Mekonen
  
Mobil: 407 81 210
+
IT-assistent
  
[mailto:Lennart.Nordgreen@uib.no Lennart.Nordgreen@uib.no]
 
  
  
  
Karl Magnus Kolstø
 
  
Avdelingsingeniør, datasenteringeniør
 
  
Telefon: 555 83416
 
  
[mailto:Karl.Kolsto@uib.no Karl.Kolsto@uib.no]
 
  
  
  
 +
[[image:Sander Berge.jpg|100px|right]]
  
=== Nett og klientdrift===
+
Sander Berge
  
[[image:Kleppestø.jpg|100px|right]]
+
IT-assistent
  
Yngve Kleppestø
 
  
Senioringeniør, gruppeleder nettverk
 
  
Telefon: 555 84016
 
  
Mobil: 992 05 994
 
  
Fax: 555 84070
 
  
[mailto:Yngve.Kleppesto@uib.no Yngve.Kleppesto@uib.no]
 
  
  
  
[[Image:Matre C.jpg|100px|right]]
 
  
Christian Matre
+
[[image:MichaelBreien.jpg|100px|right]]
  
Senioringeniør, nettverksingeniør
+
Mikael Breien
  
Telefon: 55 58 40 06
+
IT-assistent
  
Mobil: 452 56 778
 
  
[mailto:Christian.Matre@uib.no Christian.Matre@uib.no]
 
  
  
  
Kristoffer Bøe
 
  
Overingeniør, nettverksingeniør
 
  
Mobil: 913 20 471
 
  
[mailto:Kristoffer.Boe@uib.no Kristoffer.Boe@uib.no]
 
  
  
 +
[[image:Harald Nilsen.jpg|100px|right]]
  
[[image:Hagen_Stale.jpg|100px|right]]
+
Harald Giskegjerde Nilsen
  
Ståle Hagen
+
IT-assistent
  
Overingeniør, nettverksingeniør
 
  
Telefon: 555 84 066
 
  
[mailto:Stale.Hagen@uib.no Stale.Hagen@uib.no]
 
  
  
  
Bjørn-Tore Straume
 
  
Avdelingsingeniør, systemingeniør Windows klient
 
  
Telefon: 555 87495
 
  
Mobil: 958 77 603
 
  
[mailto:Bjorn-Tore.Straume@uib.no Bjorn-Tore.Straume@uib.no]
+
[[image:Snorre Alvsvåg.jpg|100px|right]]
  
 +
Snorre Alvsvåg
  
 +
IT-assistent
  
[[image:RemySandhu.jpg|100px|right]]
 
  
Remy Sandhu
 
  
Overingeniør, systemingeniør Windows klient
 
  
Telefon: 55 58 40 56
 
  
Mobil: 951 18 975
 
  
[mailto:Remy.Sandhu@uib.no Remy.Sandhu@uib.no]
 
  
  
  
[[Image:Smedstad.jpg|100px|right]]
 
  
Ingar Smedstad
+
[[image:Haakon Fannemel Breivik.jpg|100px|right]]
  
Overingeniør, systemingeniør Linux og Mac klient
+
Haakon Fannemel Breivik
  
Telefon: 555 84653
+
IT-assistent
  
Mobil: 917 23 819
 
  
[mailto:Ingar.Smedstad@uib.no Ingar.Smedstad@uib.no]
 
  
  
  
[[image:KristianB.jpg|100px|right]]
 
  
Kristian Carlos Botnen
 
  
Overingeniør, systemingeniør Linux og Mac klient
 
  
Telefon: 555 84254
 
  
Mobil: 952 18 147
 
  
[mailto:Kristian.Botnen@uib.no Kristian.Botnen@uib.no]
+
'''IT-assistenter SYD'''
  
  
  
[[image:TerjeM.JPG|100px|right]]
 
  
Terje Midthus
 
  
Avdelingsingeniør, Utskrift
 
  
Telefon: 555 84055
 
  
Mobil: 917 06 549
 
  
[mailto:Terje.Midthus@uib.no Terje.Midthus@uib.no]
 
  
  
 +
[[image:Kristian Soerhaug.jpg|100px|right]]
  
[[image:Rudolf_Krajewski.jpg|100px|right]]
+
Kristian Sørhaug
  
Rudolf Krajewski
+
IT-assistent
  
Avdelingsingeniør, systemingeniør Nettverk / endeutstyr
 
  
Telefon: 555 84064
 
  
Fax: 555 84070
 
  
[mailto:Rudolf.Krajewski@uib.no Rudolf.Krajewski@uib.no]
 
  
  
  
[[Image:Moktar.jpg|100px|right]]
 
  
Naimah Putri Moktar
 
  
Avdelingsingeniør, systemingeniør Nettverk / endeutstyr
 
  
Telefon: 55 58 40 02
+
[[image:Hanna Luders.jpg|100px|right]]
  
Mobil: 466 26 713
+
Hanna Lüders
  
[mailto:Naimah.Moktar@uib.no Naimah.Moktar@uib.no]
+
IT-assistent
  
  
  
== Lærlinger ==
 
  
  
<div style="width: 50%; margin-right: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #FF000; padding: 4px; font-size: 95%; font-weight: bold; padding: 1em">
 
  
  
  
  
[[Image:Eirik_H-F.jpg|100px|right]]
 
  
Eirik Hovland-Furnes
+
[[image:Mats Jensen Ryland.jpg|100px|right]]
  
Lærling, IKT-servicefaget
+
Mats Jensen Ryland
  
[mailto:Eirik.Hovland-Furnes@uib.no Eirik.Hovland-Furnes@uib.no]
+
IT-assistent
  
  
Linje 1 717: Linje 1 593:
  
  
[[Image:Tobias_G.jpg|100px|right]]
 
  
Tobias Gelin
 
  
Lærling, IKT-servicefaget
 
  
[mailto:Tobias.Gelin@uib.no Tobias.Gelin@uib.no]
 
  
  
 +
[[image:Vegard Rygh Solberg.jpg|100px|right]]
  
 +
Vegard Rygh Solberg
  
Hanne Soltveit
+
IT-assistent
  
Lærling, IKT-servicefaget
 
  
[mailto:Hanne.Soltveit@uib.no Hanne.Soltveit@uib.no]
 
  
  
  
  
Sondre Batalden
 
  
Lærling, IKT-servicefaget
 
  
[mailto:Sondre.Batalden@uib.no Sondre.Batalden@uib.no]
 
  
  
</div>
+
[[image:BildeMangler.jpg|100px|right]]
  
 +
Christian Helliksen Schiøtz
  
 +
IT-assistent
  
----
 
  
=== IT-assistenter ===
 
  
'''IT-assistentene''' har vaktordning på universitetsområdet.
 
  
For mer informasjon om tider og kontakt, se:
 
*[[Brukerstøtte for studenter]]
 
*[[Brukerstøtte i undervisningsrom]]
 
  
  
  
  
IT-assistenter NORD
 
  
  
 +
[[image:Brage Helgesen Jaasund.jpg|100px|right]]
  
 +
Brage Helgesen Jåsund
  
[[image:Ingvild Heggertveit Hagesæter.jpg|100px|right]]
+
IT-assistent
  
Ingvild Heggertveit Hagesæter
 
  
IT-assistent
 
  
  
Linje 1 779: Linje 1 643:
  
  
 +
[[image:Jonas Bech Holtan.jpg|100px|right]]
  
 
+
Jonas Bech Holtan
[[image:Haavard Ruus.jpg|100px|right]]
 
 
 
Håvard Ruus
 
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 795: Linje 1 657:
  
  
 +
'''IT-assistenter Årstad'''
  
[[image:Vilde Strand Dybevik.jpg|100px|right]]
 
 
Vilde Strand Dybevik
 
  
IT-assistent
 
  
  
Linje 1 809: Linje 1 668:
  
  
 +
[[image:BildeMangler.jpg|100px|right]]
  
 
+
Dag Otto Brænde
 
 
[[image:Oskar Emilius Buserud Jahr.jpg|100px|right]]
 
 
 
Oskar Emilius Buserud Jahr
 
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 827: Linje 1 683:
  
  
[[image:LasseHamre.jpg|100px|right]]
+
[[image:Erik Johan Bjelland.jpg|100px|right]]
  
Lasse Hamre
+
Erik Johan Bjelland
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 842: Linje 1 698:
  
  
[[image:MartinBruland.jpg|100px|right]]
+
[[image:Aweys Aba Yuusuf.jpg|100px|right]]
  
Martin Bruland
+
Aweys Aba Yuusuf
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 857: Linje 1 713:
  
  
[[image:Hanna Hellesø Lauvli.jpg|100px|right]]
+
[[image:Hossein Sharifi.jpg|100px|right]]
  
Hanna Hellesø Lauvli
+
Hossein Sharifi
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 872: Linje 1 728:
  
  
[[image:Guro Wågan.jpg|100px|right]]
+
[[image:Alexander Hesjedal Wiberg.jpg|100px|right]]
  
Guro Wågan
+
Alexander Hesjedal Wiberg
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 887: Linje 1 743:
  
  
[[image:Mikael Christensen.jpg|100px|right]]
+
[[image:Lasse Lyngås Vinsjevik.jpg|100px|right]]
  
Mikael Christensen
+
Lasse Lyngås Vinsjevik
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 902: Linje 1 758:
  
  
[[image:Jon Løken.jpg|100px|right]]
+
[[image:Sigbjørn Djupvik Skjerve.jpg|100px|right]]
  
Jon Bårtvedt Løken
+
Sigbjørn Djupvik Skjerve
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 917: Linje 1 773:
  
  
[[image:Tonje Hollund.jpg|100px|right]]
+
[[image:BildeMangler.jpg|100px|right]]
 
+
Alexandra Azanova
Tonje Hollund
 
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 932: Linje 1 787:
  
  
[[image:Siw Iversen.jpg|100px|right]]
+
[[image:Silje Hammerborg.jpg|100px|right]]
  
Siw Iversen
+
Silje Lindvær Hammersborg
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 947: Linje 1 802:
  
  
[[image:Thomas Irgens.jpg|100px|right]]
+
[[image:Morgan Selstø.jpg|100px|right]]
  
Thomas Solberg Irgens
+
Morgan Selstø
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 962: Linje 1 817:
  
  
[[image:Henock Mekonen.jpg|100px|right]]
+
[[image:Helene Robinson.jpg|100px|right]]
  
Henock Mekonen
+
Helene Rennesvik Robinson
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 977: Linje 1 832:
  
  
[[image:Sander Berge.jpg|100px|right]]
+
[[image:Louise Sandal Løkeland.jpg|100px|right]]
  
Sander Berge
+
Louise Sandal Løkeland
  
 
IT-assistent
 
IT-assistent
Linje 1 989: Linje 1 844:
  
  
 +
----
  
 +
=== Plattform ===
  
 +
[[image:Krzywinski.jpg|100px|right]]
  
[[image:MichaelBreien.jpg|100px|right]]
+
'''Christoffer Krzywinski'''
  
Mikael Breien
+
Senioringeniør, gruppeleder
  
IT-assistent
+
Telefon: 55 58 42 46
  
 +
Mobil: 982 43 689
  
 +
[mailto:Christoffer.Krzywinski@uib.no Christoffer.Krzywinski@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:marcel.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Marcel Biebricher'''
  
 +
Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform
  
 +
Telefon: 555 88799
  
 +
Mobil:  994 37 676
  
[[image:Harald Nilsen.jpg|100px|right]]
+
[mailto:Marcel.Biebricher@uib.no Marcel.Biebricher@uib.no]
  
Harald Giskegjerde Nilsen
 
  
IT-assistent
 
  
 +
'''Christian Pedersen'''
  
 +
Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform
  
 +
Telefon: 555 89061
  
 +
Mobil: 992 05 959
  
 +
[mailto:Christian.Pedersen@uib.no Christian.Pedersen@uib.no]
  
  
  
  
 +
'''Jarl Magnar Hansen'''
  
[[image:Snorre Alvsvåg.jpg|100px|right]]
+
Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform
  
Snorre Alvsvåg
+
Telefon: 555 89069
  
IT-assistent
+
Mobil: 907 74 464
  
 +
[mailto:Jarl.Hansen@uib.no Jarl.Hansen@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Kind.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Hans Morten Kind'''
  
 +
Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform
  
 +
Telefon: 555 84059
  
 +
Mobil: 975 57 109
  
 +
[mailto:Kind@uib.no Kind@uib.no]
  
[[image:Haakon Fannemel Breivik.jpg|100px|right]]
 
  
Haakon Fannemel Breivik
 
  
IT-assistent
+
'''Trond Davidsen'''
  
 +
Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform
  
 +
Telefon: 555 84237
  
 +
Mobil: 917 45 822
  
 +
Fax: 555 84070
  
 +
[mailto:Trond.Davidsen@uib.no Trond.Davidsen@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Torstein Leversund.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Torstein Leversund'''
  
IT-assistenter SYD
+
Avdelingsingeniør, systemingeniør linuxplattform
  
 +
Mobil: 482 95 611
  
 +
[mailto:Torstein.Leversund@uib.no Torstein.Leversund@uib.no]
  
  
  
 +
[[Image:Sund.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Bjørn Tore Sund'''
  
 +
Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform
  
 +
Telefon: 555 84894
  
 +
Mobil: 918 68 075
  
[[image:Kristian Soerhaug.jpg|100px|right]]
+
[mailto:Bjorn.Sund@uib.no Bjorn.Sund@uib.no]
  
Kristian Sørhaug
 
  
IT-assistent
 
  
 +
[[image:Foss.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Roger Foss'''
  
 +
Senioringeniør, databaseadministrator
  
 +
Telefon: 555 84210
  
 +
Mobil: 957 70 053
  
 +
[mailto:Roger.Foss@uib.no Roger.Foss@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Lill.jpg|100px|right]]
  
[[image:Hanna Luders.jpg|100px|right]]
+
'''Lill Eilertsen'''
  
Hanna Lüders
+
Overingeniør, databaseadministrator
  
IT-assistent
+
Telefon: 555 84645
  
 +
Mobil: 453 96 280
  
 +
[mailto:Lill.Eilertsen@uib.no Lill.Eilertsen@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Myren_Anders.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Anders Myren'''
  
 +
Senioringeniør, systemingeniør devops
  
 +
Telefon: 555 84670
  
 +
[mailto:anders.myren@uib.no Anders.Myren@uib.no]
  
[[image:Mats Jensen Ryland.jpg|100px|right]]
 
  
Mats Jensen Ryland
 
  
IT-assistent
 
  
 +
[[image:Anders_Paulsen.png|100px|right]]
  
 +
'''Anders Paulsen'''
  
 +
Overingeniør, systemingeniør devops
  
 +
Telefon: 555 82174
  
 +
[mailto:Anders.Paulsen@uib.no Anders.Paulsen@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Hedda.JPG|100px|right]]
  
 +
'''Hedda Dorthea Asperheim'''
  
[[image:Vegard Rygh Solberg.jpg|100px|right]]
+
Overingeniør, systemingeniør devops
  
Vegard Rygh Solberg
+
Mobil: 918 44 331
  
IT-assistent
+
[mailto:Hedda.Asperheim@uib.no Hedda.Asperheim@uib.no]
  
 +
----
  
 +
=== Datasenter ===
  
 +
[[image:raymond.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Raymond Kristiansen'''
  
 +
Senioringeniør, gruppeleder
  
 +
Telefon: 555 84216
  
 +
Mobil: 911 73 749
  
 +
[mailto:Raymond.Kristiansen@uib.no Raymond.Kristiansen@uib.no]
  
  
[[image:BildeMangler.jpg|100px|right]]
 
  
Christian Helliksen Schiøtz
+
[[Image:Bernson.jpg|100px|right]]
  
IT-assistent
+
'''Morten-Christian Bernson'''
  
 +
Senioringeniør, datasenteringeniør – backup/lagring
  
 +
Telefon: 555 84081
  
 +
Mobil: 909 95 002
  
 +
[mailto:mcb@uib.no mcb@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Ivan_Vågenes.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Ivan Vågenes'''
  
 +
Overingeniør, datasenteringeniør – backup/lagring
  
[[image:Brage Helgesen Jaasund.jpg|100px|right]]
+
Telefon: 555 88657
  
Brage Helgesen Jåsund
+
Mobil: 481 62 686
  
IT-assistent
+
[mailto:Ivan.Vaagenes@uib.no Ivan.Vaagenes@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Bidne.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Svein Tore Bidne Bøe'''
  
 +
Senioringeniør, datasenteringeniør VMWare
  
 +
Telefon: 555 84588
  
 +
Mobil: 456 99 829
  
 +
[mailto:Svein.Tore.Boee@uib.no Svein.Tore.Boee@uib.no]
  
  
[[image:Jonas Bech Holtan.jpg|100px|right]]
 
  
Jonas Bech Holtan
+
[[image:JarleJohnsen.jpg|100px|right]]
  
IT-assistent
+
'''Jarle Johnsen'''
  
 +
Overingeniør, datasenteringeniør VMWare
  
 +
Telefon: 555 84010
  
 +
Mobil: : 414 18 944
  
 +
[mailto:Jarle.Johnsen@uib.no Jarle.Johnsen@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:JanOveN.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Jan Ove Nilsestuen'''
  
 +
Avdelingsingeniør, datasenteringeniør WMWare
  
IT-assistenter Årstad
+
Telefon: 55 58 41 41
  
 +
Mobil: 913 64 767
  
 +
[mailto:Jan.Nilsestuen@uib.no Jan.Nilsestuen@uib.no]
  
  
 +
[[Image:Lædre.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Tor Lædre'''
  
 +
Senioringeniør, datasenteringeniør NREC
  
 +
Telefon: 555 84058
  
 +
Mobil: 958 01 892
  
 +
[mailto:Tor.Ladre@it.uib.no Tor.Ladre@it.uib.no]
  
[[image:BildeMangler.jpg|100px|right]]
 
  
Dag Otto Brænde
 
  
IT-assistent
+
[[image:Nordgreen.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Lennart Nordgreen'''
  
 +
Overingeniør, datasenteringeniør NREC
  
 +
Telefon: 555 84088
  
 +
Mobil: 407 81 210
  
 +
[mailto:Lennart.Nordgreen@uib.no Lennart.Nordgreen@uib.no]
  
  
  
 +
'''Karl Magnus Kolstø'''
  
 +
Avdelingsingeniør, datasenteringeniør
  
[[image:Erik Johan Bjelland.jpg|100px|right]]
+
Telefon: 555 83416
  
Erik Johan Bjelland
+
[mailto:Karl.Kolsto@uib.no Karl.Kolsto@uib.no]
  
IT-assistent
+
----
  
 +
=== Nett og klientdrift===
  
 +
[[image:Kleppestø.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Yngve Kleppestø'''
  
 +
Senioringeniør, gruppeleder nettverk
  
 +
Telefon: 555 84016
  
 +
Mobil: 992 05 994
  
 +
Fax: 555 84070
  
 +
[mailto:Yngve.Kleppesto@uib.no Yngve.Kleppesto@uib.no]
  
  
[[image:Aweys Aba Yuusuf.jpg|100px|right]]
 
  
Aweys Aba Yuusuf
+
[[Image:Matre C.jpg|100px|right]]
  
IT-assistent
+
'''Christian Matre'''
  
 +
Senioringeniør, nettverksingeniør
  
 +
Telefon: 55 58 40 06
  
 +
Mobil: 452 56 778
  
 +
[mailto:Christian.Matre@uib.no Christian.Matre@uib.no]
  
  
  
  
 +
'''Kristoffer Bøe'''
  
 +
Overingeniør, nettverksingeniør
  
[[image:Hossein Sharifi.jpg|100px|right]]
+
Mobil: 913 20 471
  
Hossein Sharifi
+
[mailto:Kristoffer.Boe@uib.no Kristoffer.Boe@uib.no]
  
IT-assistent
 
  
  
 +
[[image:Hagen_Stale.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Ståle Hagen'''
  
 +
Overingeniør, nettverksingeniør
  
 +
Telefon: 555 84 066
  
 +
[mailto:Stale.Hagen@uib.no Stale.Hagen@uib.no]
  
  
  
  
[[image:Alexander Hesjedal Wiberg.jpg|100px|right]]
 
  
Alexander Hesjedal Wiberg
+
'''Bjørn-Tore Straume'''
  
IT-assistent
+
Avdelingsingeniør, systemingeniør Windows klient
  
 +
Telefon: 555 87495
  
 +
Mobil: 958 77 603
  
 +
[mailto:Bjorn-Tore.Straume@uib.no Bjorn-Tore.Straume@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:RemySandhu.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Remy Sandhu'''
  
 +
Overingeniør, systemingeniør Windows klient
  
 +
Telefon: 55 58 40 56
  
[[image:Lasse Lyngås Vinsjevik.jpg|100px|right]]
+
Mobil: 951 18 975
  
Lasse Lyngås Vinsjevik
+
[mailto:Remy.Sandhu@uib.no Remy.Sandhu@uib.no]
  
IT-assistent
 
  
  
 +
[[Image:Smedstad.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Ingar Smedstad'''
  
 +
Overingeniør, systemingeniør Linux og Mac klient
  
 +
Telefon: 555 84653
  
 +
Mobil: 917 23 819
  
 +
[mailto:Ingar.Smedstad@uib.no Ingar.Smedstad@uib.no]
  
  
  
[[image:Sigbjørn Djupvik Skjerve.jpg|100px|right]]
+
[[image:KristianB.jpg|100px|right]]
  
Sigbjørn Djupvik Skjerve
+
'''Kristian Carlos Botnen'''
  
IT-assistent
+
Overingeniør, systemingeniør Linux og Mac klient
  
 +
Telefon: 555 84254
  
 +
Mobil: 952 18 147
  
 +
[mailto:Kristian.Botnen@uib.no Kristian.Botnen@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:TerjeM.JPG|100px|right]]
  
 +
'''Terje Midthus'''
  
 +
Avdelingsingeniør, Utskrift
  
 +
Telefon: 555 84055
  
[[image:BildeMangler.jpg|100px|right]]
+
Mobil: 917 06 549
Alexandra Azanova
 
  
IT-assistent
+
[mailto:Terje.Midthus@uib.no Terje.Midthus@uib.no]
  
  
  
 +
[[image:Rudolf_Krajewski.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Rudolf Krajewski'''
  
 +
Avdelingsingeniør, systemingeniør Nettverk / endeutstyr
  
 +
Telefon: 555 84064
  
 +
Fax: 555 84070
  
 +
[mailto:Rudolf.Krajewski@uib.no Rudolf.Krajewski@uib.no]
  
  
[[image:Silje Hammerborg.jpg|100px|right]]
 
  
Silje Lindvær Hammersborg
+
[[Image:Moktar.jpg|100px|right]]
 
 
IT-assistent
 
  
 +
'''Naimah Putri Moktar'''
  
 +
Avdelingsingeniør, systemingeniør Nettverk / endeutstyr
  
 +
Telefon: 55 58 40 02
  
 +
Mobil: 466 26 713
  
 +
[mailto:Naimah.Moktar@uib.no Naimah.Moktar@uib.no]
  
 +
----
  
 +
== Lærlinger ==
  
  
 +
[[Image:Eirik_H-F.jpg|100px|right]]
  
[[image:Morgan Selstø.jpg|100px|right]]
+
'''Eirik Hovland-Furnes'''
  
Morgan Selstø
+
Lærling, IKT-servicefaget
  
IT-assistent
+
[mailto:Eirik.Hovland-Furnes@uib.no Eirik.Hovland-Furnes@uib.no]
  
  
Linje 2 323: Linje 2 311:
  
  
 +
[[Image:Tobias_G.jpg|100px|right]]
  
 +
'''Tobias Gelin'''
  
 +
Lærling, IKT-servicefaget
  
 +
[mailto:Tobias.Gelin@uib.no Tobias.Gelin@uib.no]
  
  
[[image:Helene Robinson.jpg|100px|right]]
 
  
Helene Rennesvik Robinson
 
  
IT-assistent
+
'''Hanne Soltveit'''
  
 +
Lærling, IKT-servicefaget
  
 +
[mailto:Hanne.Soltveit@uib.no Hanne.Soltveit@uib.no]
  
  
  
  
 +
'''Sondre Batalden'''
  
 +
Lærling, IKT-servicefaget
  
 +
[mailto:Sondre.Batalden@uib.no Sondre.Batalden@uib.no]
  
  
[[image:Louise Sandal Løkeland.jpg|100px|right]]
+
----
 
 
Louise Sandal Løkeland
 
 
 
IT-assistent
 
 
 
  
 +
</div>
  
 
[[en:About the IT department]]
 
[[en:About the IT department]]

Nåværende revisjon fra 12. aug. 2021 kl. 12:24

Den sentrale IT-avdelingen (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke med å utføre sine oppgaver. IT-avdelingen skal levere tjenester som er stabile, har høy kvalitet og støtter brukerne i deres arbeid.


Kontaktinformasjon

Postadresse: Besøksadresse: Brukerstøtte: +47 55 58 47 00
IT-avdelingen, UiB Ekspedisjon / BRITA: Sentralbord: +47 55 58 00 00
Postboks 7800 Kalfarveien 31 E-post: post@
5020 Bergen (Bruk hovedinngang fra Kalfarveien) Registrer problem / spørsmål


Se også:

Organisasjonskart

Web-orgkart-ITA.gif


Ledelse

Burheim.jpg


Tore Burheim

Avdelingsdirektør, IT-direktør

Telefon: 555 84230

Mobil: 915 83 860

Tore.Burheim@uib.no


Ohm.jpg

Cecilie Ohm

Seniorrådgiver, underdirektør, seksjonsleder digitale produkter og virksomhetstjenester

Mobil: 464 74 644

Kontoradresse: Muséplass 1

Cecilie.Ohm@uib.no


Walde.jpg

Jan Kristian Walde Johnsen

Sjefingeniør, seksjonsleder IT fellestjenester

Telefon: 555 84238

Mobil: 917 15 378

Jan.Johnsen@uib.no


Jon Eikhaug.jpg

Jon Eikhaug

Sjefingeniør, seksjonsleder strategi og virksomhetsstøtte

Telefon: 555 84270

Mobil: 414 18 943

Jon.Eikhaug@uib.no


Lundhaug Maria.jpg

Maria Lundhaug

Administrasjonssjef

Telefon: 555 84555

Mobil: 959 24 013

Maria.Lundhaug@uib.no


Storebø.jpg

Sidsel Storebø

Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig

Telefon: 555 84084

Mobil: 917 15 450

Sidsel.Storebo@uib.noStrategi og virksomhetsstøtte

Web-orgkart strategi og virksomhetsstøtte.gif


Jon Eikhaug.jpg

Jon Eikhaug

Sjefingeniør, seksjonsleder

Telefon: 555 84270

Mobil: 414 18 943

Jon.Eikhaug@uib.no


IT-sikkerhet

Storebø.jpg

Sidsel Storebø

Sjefingeniør, IT-sikkerhetsansvarlig

Telefon: 555 84084

Mobil: 917 15 450

Sidsel.Storebo@uib.no

---

Raftevoll.jpg

Arild Raftevoll

Senioringeniør IT-sikkerhet

Telefon: 555 84051

Mobil: 958 01 884

Arild.Raftevoll@uib.no


Ledelsesstøtte

Lundhaug Maria.jpg

Maria Lundhaug

Administrasjonssjef, gruppeleder

Telefon: 555 84555

Mobil: 959 24 013

Maria.Lundhaug@uib.no


J Mork.png

Jostein Haugervåg Mork

Overingeniør, økonomikonsulent

Telefon: 555 84221

Mobil: 414 79 201

Jostein.Mork@uib.no


Innkjøp og tjenesteforvaltning

Lundhaug Maria.jpg

Maria Lundhaug

Administrasjonssjef, gruppeleder

Telefon: 555 84555

Mobil: 959 24 013

Maria.Lundhaug@uib.no


Anika Schmidt

Seniorrådgiver, rådgiver for teknologianskaffelser og leverandørstyring

Telefon: 555 84234

Mobil: 936 82 842

Anika.Schmidt@uib.no


Dotche.jpg

Chernet Dotche

Seniorrådgiver, koordinator for tjenesteforbedring og avvikling

Telefon: 555 84087

Mobil: 934 15 274

chernet.dotche@uib.no


Bergland Magne.jpg

Magne Bergland

Sjefingeniør, tjenestekoordinator

Telefon: 555 82251

Mobil: 480 96 660

Magne.Bergland@uib.no


Arkitektur og skysatsing

Aas.jpg

Gisle Aas

Senioringeniør, gruppeleder

Mobil: 932 41 450

Gisle.Aas@uib.no


Skyarkitekt

Utlyst stilling


Kolås.jpg

Cato Kolås

Senioringeniør, løsningsarkitekt

Telefon: 555 84245

Mobil: 917 44 939

Cato.Kolas@uib.no


Alexi.jpg

Alexi Nesheim Santana

Overingeniør, Skytekniker

Mobil: : 959 62 557

Alexi.Santana@uib.no


Prosjekt og metodikk

LailaLangesæter.jpg

Laila Langesæter

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 555 89469

Mobil: 950 27 729

Laila.Langeseter@uib.no


Stig-Helge Larsen.jpg

Stig-Helge Larsen

Seniorrådgiver, prosjekt- og programleder

Mobil: 995 07 778

Stig-Helge.Larsen@uib.no


Magnus Nerheim.jpg

Magnus Svendsen Nerheim

Rådgiver, prosjekt- og programleder

Mobil: 452 65 719

Magnus.Nerheim@uib.no


Benserud.png

Mette Benserud

Seniorrådgiver, endringsfasilitator

Mobil: 452 72 395

Mette.Benserud@uib.no


Terje Sagstad.png

Terje Sagstad

Seniorrådgiver, gevinstkoordinator

Mobil: 918 73 519

Terje.Sagstad@uib.no


Digitale produkter og virksomhetstjenester

Web-orgkart digitale produkter og virksomhetstjenester.gif


Ohm.jpg

Cecilie Ohm

Seniorrådgiver, underdirektør, seksjonsleder

Mobil: 464 74 644

Kontoradresse: Muséplass 1

Cecilie.Ohm@uib.no


Digitale forskningstjenester

Oltu.jpg

Alexander Oltu

Senioringeniør, produktleder

Mobil: 468 19 137

Alexander.Oltu@uib.no


Vitenskapelige beregninger

Hicham.jpg

Hicham Agueny

Senioringeniør, systemutvikler

Telefon: 55 58 27 64

Mobil: 486 53 691

Hicham.Agueny@uib.no


Thomas Rôblitz

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 414 10 799

Thomas.Roblitz@uib.no


Dhanya.jpg

Dhanya Pushpadas

Overingeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 463 50 051

Dhanya.Pushpadas@uib.no


Marco.png

Marco van Hulten

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 412 20 071

Marco.Hulten@uib.no


Siri Kallhovd.jpg

Siri Kallhovd

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 416 39 272

Siri.Kallhovd@uib.no


Oskar Valdimar Vidarsson

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 462 28 801

Oskar.Vidarsson@uib.no


Mustafa Hussain

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 55 58 49 45

Mustafa.Hussain@uib.no


Sensitive forskningsdata og LabIT

Tore Linde.jpg

Tore Linde

Senioringeniør, produktlinjeleder

Telefon: 555 84206

Mobil: 997 16 980

Tore.Linde@uib.no


Knut Oddvar 2.jpg

Knut Oddvar Riisøen

Senioringeniør, applikasjonsstøtte - LabIT

Telefon: 55 58 42 35

Mobil: 413 74 816

Knut.Riisoen@uib.no


Askil Laastad.jpg

Askil G. Laastad

Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT

Telefon: 555 84132

Mobil: 976 71 162

Askil.Laastad@uib.no


Lillestol.jpg

Frode Lillestøl

Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT

Telefon: 555 86106

Mobil: 900 43 933

Frode.Lillestol@uib.no


Langøigjelten.JPG

Erling Langøigjelten

Overingeniør, applikasjonsstøtte - LabIT

Telefon: 555 88631

Mobil: 971 00 071

Erling.Langoigjelten@uib.no


Bjørn Vidar F G.jpg

Bjørn Vidar Fasmer Gulbrandsøy

Overingeniør, applikasjonsstøtte - SAFE

Telefon: 555 84299

Bjorn.Gulbrandsoy@uib.no


Birkhaug.jpg

Jørgen Birkhaug

Overingeniør, systemutvikler

Mobil: 909 34 582

Jorgen.Birkhaug@uib.no


Samlingsdata

Petr K.jpg

Petr Kalashnikov

Overingeniør, systemutvikler

Petr.Kalashnikov@uib.noOeveraas.jpg

Nils Øverås

Overingeniør, systemutvikler

Telefon: 555 84003

Mobil: 918 36 808

Nils.Overas@uib.no


Eirik Gullaksen.jpg

Eirik Gullaksen

Overingeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 980 69 851

Eirik.Gullaksen@uib.no


Forskningsdata

Avansert brukerstøtte forskningsdata og DMP

Utlyst stilling


Digitalt læringsmiljø

K Omdahl.jpg

Karianne Omdahl

Rådgiver, produktleder

Telefon: 55 58 24 46

Karianne.Omdahl@uib.no


Læringsplattform

Bringedal.jpg

Olav Bringedal

Overingeniør, systemutvikler

Telefon: 555 89033

Olav.Bringedal@uib.no


Ana P.jpg

Ana G. Pino

Overingeniør, systemutvikler

Ana.Pino@uib.no


Tore Brede

Overingeniør, systemutvikler

Mobil: 975 43 991

Tore.Brede@uib.no


Stilling utlyst

Systemutvikler


Fay P T.jpg

Fay Pedersen Tveranger

Overingeniør, applikasjonsstøtte

Mobil: 404 83 154

Fay.Tveranger@uib.no


Digitale læringsarenaer

Stian G.jpg

Stian Gisnås

Senioringeniør, produktlinjeleder

Telefon: 555 84075

Mobil: 906 20 737

Stian.Gisnas@uib.no


Ellertsen.jpg

Jan I. Ellertsen

Senioringeniør, AV-koordinator

Telefon: 555 84009

Mobil: 917 15 362

Fax: 555 84070

Jan.Ellertsen@uib.no


Hoff.jpg

Stig Hoff

Overingeniør, AV-koordinator

Telefon: 555 84080

Mobil: 992 63 863

Stig.Hoff@uib.no


Endre T.png

Endre Egeland Tørnby

Overingeniør, AV-koordinator

Telefon: 555 84069

Mobil: 482 27 011

Endre.Tornby@uib.no


Gravvold Trond.jpg

Trond Gravvold

Overingeniør, AV-koordinator

Telefon: 555 84014

Mobil: 924 87 482

Trond.Gravvold@uib.no


Arild Grindheim.jpg

Arild Grindheim

Senioringeniør, teknsik koordinator - Universitetsaulaen

Mobil: 906 79 970

Arild.Grindheim@uib.no


Daniel S A.png

Daniel Stølen Alme

Overingeniør, teknisk koordinator - Universitetsaulaen

Mobil: 930 24 021

Daniel.Alme@uib.no


Arvastsson.jpg

Johan Mattias Arvastsson

Senioringeniør, Museums-IT

Telefon: 555 87358

Mobil: 936 04 759

Johan.Arvastsson@uib.no


Digital administrasjon og formidling

Holst.jpg

Kristian Holst

Senioringeniør, gruppeleder Windows

Telefon: 555 84054

Mobil: 481 62 682

Kristian.Holst@uib.no


Digital arbeidsflate

Ivo Berghoef.jpg

Ivo Berghoef

Avdelingsingeniør, systemutvikler

Telefon: 555 84027

Mobil: 413 33 350

Ivo.Berghoef@uib.no


Hetlelid.jpg

Robert Hetlelid

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 84057

Mobil: 957 70 054

Robert.Hetlelid@uib.no


Berge.jpg

Knut Berge

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 84215

Mobil: 917 15 374

Knut.Berge@uib.no


Publisering

Jonas.jpg

Jonas Fagnastøl Henriksen

Overingeniør, systemutvikler

Mobil: 906 88 031

Jonas.Henriksen@uib.no


Opedal-h.jpg

Helge Opedal

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 84071

Mobil: 970 70 907

Helge.Opedal@uib.no


Michael Eric Menk.jpg

Michael Eric Menk

Overingeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 82269

Mobil: 906 83 268

Michael.Menk@uib.no


Ronny.jpg

Ronny Nordvik

Overingeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 84100

Mobil, 950 59 414

Ronny.Nordvik@uib.no


Administrative systemer og dataflyt

Jordalen.jpg

Ronny Jordalen

Senioringeniør, produktlinjeleder

Telefon: 555 82444

Mobil: 922 51 312

Ronny.Jordalen@uib.no


Bjørndal.jpg

Elin Bjørndal

Senioringeniør, Systemutvikler

Telefon: 555 84155

Mobil: 957 62 483

Elin.Bjorndal@uib.no


Jani Bonnevier.png

Jani Bonnevier

Overingeniør, Systemutvikler

Jani.Bonnevier@uib.noRevheim.jpg

Johanne Berit Revheim

Senioringeniør, Systemutvikler

Telefon: 555 84633

Mobil: 949 70 880

Johanne.Revheim@uib.no


Trygve T.jpg

Trygve Trohaug

Overingeniør, Systemutvikler

Mobil: 984 41 518

Trygve.Trohaug@uib.noTuck.jpg

Angela Tuck

Senioringeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 84004

Angela.Tuck@uib.no


Beijersbergen I.jpg

Ivo Beijersbergen

Avdelingsingeniør, applikasjonsstøtte

Telefon: 555 84209

Ivo.Beijersbergen@uib.noIT Fellestjenester

Web-orgkart IT fellestjenester.jpg


Walde.jpg

Jan Kristian Walde Johnsen

Sjefingeniør, seksjonsleder

Telefon: 555 84238

Mobil: 917 15 378

Jan.Johnsen@uib.no


BRITA

For hjelp, se IT brukerstøtte


Jon Steine.jpg

Jon Steine

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84490

Mobil: 975 57146

Jon.Steine@uib.no


Heuvel Sander Arvan van der.jpg

Sander van den Heuvel

Overingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 89899

Mobil: 900 19 410

Sander.Heuvel@uib.no


Buanes.jpg

Knut Erik Buanes

Senioringeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 89470

Mobil: : 480 14 159

Knut.Buanes@uib.no


Ole A.jpg

Ole Arntzen

Overingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84168

Mobil: 481 62 691

Ole.Arntzen@uib.no


Morten Dragsnes.jpg

Morten Dragsnes

Senioringeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84038

Mobil: 975 57 130

Morten.Dragsnes@uib.no


Arne Hansen.jpg

Arne Hansen

Overingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84480

Mobil: 481 62 692

Arne.Hansen@uib.no


Johnsen Line Mari.jpg

Line Mari Johnsen

Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84023

Mobil: : 466 34 990

Line.Johnsen@uib.no


Håkon Øren.jpg

Håkon Øren

Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84239

Hakon.Oren@uib.noStian Abbedissen.jpg

Stian Abbedissen

Overingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84112

Mobil: 406 35 783

Stian.Abbedissen@uib.no


Sivertsen.jpg

Inger Marie Loge Sivertsen

Avdelingsingeniør, førstelinje brukerstøtte

Telefon: 555 84433

Mobil: 992 30 594

Inger.Sivertsen@uib.noGeirHansen.jpg

Geir Hansen

Avdelingsingeniør

Mobil: 934 35 903

Geir.Hansen@uib.no


Lien Trine.png

Anne-Chatrine Lien (Trine)

Førstekonsulent, ekspedisjon / sentralbord / kundemottak

Telefon: 555 8000

Mobil: 98 83 39 45

Anne-Chatrine.Lien@uib.no


Gunn Knutsen.jpg

Gunn Knutsen

Avdelingsingeniør, ekspedisjon / sentralbord / kundemottak

Telefon: 555 84225

Mobil: 996 26 050

Gunn.Knutsen@uib.no


MetteH.jpg

Mette Iversen Heggem

Senioringeniør, IT-assistent koordinator

Telefon: 555 89057

Mobil: 975 57 124

Mette.Heggem@uib.no


IT-assistenter

IT-assistentene har vaktordning på universitetsområdet.

For mer informasjon om tider og kontakt, se:


IT-assistenter NORDIngvild Heggertveit Hagesæter.jpg

Ingvild Heggertveit Hagesæter

IT-assistent


Haavard Ruus.jpg

Håvard Ruus

IT-assistent


Vilde Strand Dybevik.jpg

Vilde Strand Dybevik

IT-assistent


Oskar Emilius Buserud Jahr.jpg

Oskar Emilius Buserud Jahr

IT-assistent


LasseHamre.jpg

Lasse Hamre

IT-assistent


MartinBruland.jpg

Martin Bruland

IT-assistent


Hanna Hellesø Lauvli.jpg

Hanna Hellesø Lauvli

IT-assistent


Guro Wågan.jpg

Guro Wågan

IT-assistent


Mikael Christensen.jpg

Mikael Christensen

IT-assistent


Jon Løken.jpg

Jon Bårtvedt Løken

IT-assistent


Tonje Hollund.jpg

Tonje Hollund

IT-assistent


Siw Iversen.jpg

Siw Iversen

IT-assistent


Thomas Irgens.jpg

Thomas Solberg Irgens

IT-assistent


Henock Mekonen.jpg

Henock Mekonen

IT-assistent


Sander Berge.jpg

Sander Berge

IT-assistent


MichaelBreien.jpg

Mikael Breien

IT-assistent


Harald Nilsen.jpg

Harald Giskegjerde Nilsen

IT-assistent


Snorre Alvsvåg.jpg

Snorre Alvsvåg

IT-assistent


Haakon Fannemel Breivik.jpg

Haakon Fannemel Breivik

IT-assistent


IT-assistenter SYD


Kristian Soerhaug.jpg

Kristian Sørhaug

IT-assistent


Hanna Luders.jpg

Hanna Lüders

IT-assistent


Mats Jensen Ryland.jpg

Mats Jensen Ryland

IT-assistent


Vegard Rygh Solberg.jpg

Vegard Rygh Solberg

IT-assistent


BildeMangler.jpg

Christian Helliksen Schiøtz

IT-assistent


Brage Helgesen Jaasund.jpg

Brage Helgesen Jåsund

IT-assistent


Jonas Bech Holtan.jpg

Jonas Bech Holtan

IT-assistent

IT-assistenter Årstad


BildeMangler.jpg

Dag Otto Brænde

IT-assistent


Erik Johan Bjelland.jpg

Erik Johan Bjelland

IT-assistent


Aweys Aba Yuusuf.jpg

Aweys Aba Yuusuf

IT-assistent


Hossein Sharifi.jpg

Hossein Sharifi

IT-assistent


Alexander Hesjedal Wiberg.jpg

Alexander Hesjedal Wiberg

IT-assistent


Lasse Lyngås Vinsjevik.jpg

Lasse Lyngås Vinsjevik

IT-assistent


Sigbjørn Djupvik Skjerve.jpg

Sigbjørn Djupvik Skjerve

IT-assistent


BildeMangler.jpg

Alexandra Azanova

IT-assistent


Silje Hammerborg.jpg

Silje Lindvær Hammersborg

IT-assistent


Morgan Selstø.jpg

Morgan Selstø

IT-assistent


Helene Robinson.jpg

Helene Rennesvik Robinson

IT-assistent


Louise Sandal Løkeland.jpg

Louise Sandal Løkeland

IT-assistent

Plattform

Krzywinski.jpg

Christoffer Krzywinski

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 55 58 42 46

Mobil: 982 43 689

Christoffer.Krzywinski@uib.no


Marcel.jpg

Marcel Biebricher

Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform

Telefon: 555 88799

Mobil: 994 37 676

Marcel.Biebricher@uib.no


Christian Pedersen

Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform

Telefon: 555 89061

Mobil: 992 05 959

Christian.Pedersen@uib.noJarl Magnar Hansen

Senioringeniør, systemingeniør windowsplattform

Telefon: 555 89069

Mobil: 907 74 464

Jarl.Hansen@uib.no


Kind.jpg

Hans Morten Kind

Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform

Telefon: 555 84059

Mobil: 975 57 109

Kind@uib.no


Trond Davidsen

Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform

Telefon: 555 84237

Mobil: 917 45 822

Fax: 555 84070

Trond.Davidsen@uib.no


Torstein Leversund.jpg

Torstein Leversund

Avdelingsingeniør, systemingeniør linuxplattform

Mobil: 482 95 611

Torstein.Leversund@uib.no


Sund.jpg

Bjørn Tore Sund

Senioringeniør, systemingeniør linuxplattform

Telefon: 555 84894

Mobil: 918 68 075

Bjorn.Sund@uib.no


Foss.jpg

Roger Foss

Senioringeniør, databaseadministrator

Telefon: 555 84210

Mobil: 957 70 053

Roger.Foss@uib.no


Lill.jpg

Lill Eilertsen

Overingeniør, databaseadministrator

Telefon: 555 84645

Mobil: 453 96 280

Lill.Eilertsen@uib.no


Myren Anders.jpg

Anders Myren

Senioringeniør, systemingeniør devops

Telefon: 555 84670

Anders.Myren@uib.noAnders Paulsen.png

Anders Paulsen

Overingeniør, systemingeniør devops

Telefon: 555 82174

Anders.Paulsen@uib.no


Hedda.JPG

Hedda Dorthea Asperheim

Overingeniør, systemingeniør devops

Mobil: 918 44 331

Hedda.Asperheim@uib.no


Datasenter

Raymond.jpg

Raymond Kristiansen

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84216

Mobil: 911 73 749

Raymond.Kristiansen@uib.no


Bernson.jpg

Morten-Christian Bernson

Senioringeniør, datasenteringeniør – backup/lagring

Telefon: 555 84081

Mobil: 909 95 002

mcb@uib.no


Ivan Vågenes.jpg

Ivan Vågenes

Overingeniør, datasenteringeniør – backup/lagring

Telefon: 555 88657

Mobil: 481 62 686

Ivan.Vaagenes@uib.no


Bidne.jpg

Svein Tore Bidne Bøe

Senioringeniør, datasenteringeniør VMWare

Telefon: 555 84588

Mobil: 456 99 829

Svein.Tore.Boee@uib.no


JarleJohnsen.jpg

Jarle Johnsen

Overingeniør, datasenteringeniør VMWare

Telefon: 555 84010

Mobil: : 414 18 944

Jarle.Johnsen@uib.no


JanOveN.jpg

Jan Ove Nilsestuen

Avdelingsingeniør, datasenteringeniør WMWare

Telefon: 55 58 41 41

Mobil: 913 64 767

Jan.Nilsestuen@uib.no


Lædre.jpg

Tor Lædre

Senioringeniør, datasenteringeniør NREC

Telefon: 555 84058

Mobil: 958 01 892

Tor.Ladre@it.uib.no


Nordgreen.jpg

Lennart Nordgreen

Overingeniør, datasenteringeniør NREC

Telefon: 555 84088

Mobil: 407 81 210

Lennart.Nordgreen@uib.no


Karl Magnus Kolstø

Avdelingsingeniør, datasenteringeniør

Telefon: 555 83416

Karl.Kolsto@uib.no


Nett og klientdrift

Kleppestø.jpg

Yngve Kleppestø

Senioringeniør, gruppeleder nettverk

Telefon: 555 84016

Mobil: 992 05 994

Fax: 555 84070

Yngve.Kleppesto@uib.no


Matre C.jpg

Christian Matre

Senioringeniør, nettverksingeniør

Telefon: 55 58 40 06

Mobil: 452 56 778

Christian.Matre@uib.noKristoffer Bøe

Overingeniør, nettverksingeniør

Mobil: 913 20 471

Kristoffer.Boe@uib.no


Hagen Stale.jpg

Ståle Hagen

Overingeniør, nettverksingeniør

Telefon: 555 84 066

Stale.Hagen@uib.noBjørn-Tore Straume

Avdelingsingeniør, systemingeniør Windows klient

Telefon: 555 87495

Mobil: 958 77 603

Bjorn-Tore.Straume@uib.no


RemySandhu.jpg

Remy Sandhu

Overingeniør, systemingeniør Windows klient

Telefon: 55 58 40 56

Mobil: 951 18 975

Remy.Sandhu@uib.no


Smedstad.jpg

Ingar Smedstad

Overingeniør, systemingeniør Linux og Mac klient

Telefon: 555 84653

Mobil: 917 23 819

Ingar.Smedstad@uib.no


KristianB.jpg

Kristian Carlos Botnen

Overingeniør, systemingeniør Linux og Mac klient

Telefon: 555 84254

Mobil: 952 18 147

Kristian.Botnen@uib.no


TerjeM.JPG

Terje Midthus

Avdelingsingeniør, Utskrift

Telefon: 555 84055

Mobil: 917 06 549

Terje.Midthus@uib.no


Rudolf Krajewski.jpg

Rudolf Krajewski

Avdelingsingeniør, systemingeniør Nettverk / endeutstyr

Telefon: 555 84064

Fax: 555 84070

Rudolf.Krajewski@uib.no


Moktar.jpg

Naimah Putri Moktar

Avdelingsingeniør, systemingeniør Nettverk / endeutstyr

Telefon: 55 58 40 02

Mobil: 466 26 713

Naimah.Moktar@uib.no


Lærlinger

Eirik H-F.jpg

Eirik Hovland-Furnes

Lærling, IKT-servicefaget

Eirik.Hovland-Furnes@uib.noTobias G.jpg

Tobias Gelin

Lærling, IKT-servicefaget

Tobias.Gelin@uib.noHanne Soltveit

Lærling, IKT-servicefaget

Hanne.Soltveit@uib.noSondre Batalden

Lærling, IKT-servicefaget

Sondre.Batalden@uib.no