Ofte stilte spørsmål om e-post

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 23. feb. 2010 kl. 11:12 av St06511 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Hvordan får jeg sendt e-poster med store vedlegg?

Det er satt en sperre på 50mb for vedlegg i en e-post. Send flere e-poster eller benytt vedlegg.uib.no hvis mailen skal sendes til uib-ansatte.

Hva gjør jeg når jeg ikke får lagret mer e-post i Outlook?

Dette skyldes antakelig at du har overskredet grensen for lagring som er på 1 GB. Du bør selv slette eller arkivere gammel post som tar mye plass. Se Full innboks.

Hva gjør jeg når e-postleseren min ikke virker?

Kjør "start - > Support - > Reset Thunderbird" evt. Reparere Outlook (bærbare: hvis fix`en ikke virker kan det skyldes manglende tilgang til d:) (stasjonær: hvis fix`en ikke virker kan det skyldes manglende tilgang til o:)

Mappene mine i Mozilla har forsvunnet. I Mozilla velg file -> subscribe. Velg mappene du vil ha frem igjen.


Mozilla: subject og avsender stemmer ikke overens Dette er et kjent problem med Mozilla, dersom du avslutter programmet og starter det på ny vil nok problemet rette seg.


Jeg får ikke åpnet vedlegg i mozilla ( for eksempel word-dokumenter.) Dette er en bug i mozilla. Lagre vedlegget på hjemmekatalogen og åpne den der.


Det tar veldig lang tid å starte opp e-postleseren. Tøm innboksen. Jo større innboks jo tregere går det. Flytt innhold til andre kataloger. TIPS: Opprett månedskataloger som for eksempel: arkiv 2004_02, 2004_03 etc. Dette gjelder både Mozilla, Outlook og Webmail.


Jeg har ikke fått Outlook. Kjør start -> support -> reparer Outlook. Ta en omstart. Fremdeles ingen Outlook? Kontakt IT-avd via https://bs.uib.no.


Webmail virker ikke. Hvis du har fått Outlook anbefaler vi http://kalender.uib.no i stedet. Sjekk at du taster riktig brukernavn og passord.


Jeg får mail med rare vedlegg og uforståelig tekst. Dette er trolig spam/virus. Slett mailen med engang. Klikk aldri på et vedlegg du ikke vet hva er.


Vedlegget jeg sendte kommer ikke frem Dette kan skyldes at vedlegget ikke var i formatet .doc, .xls, .ppt eller .zip. Andre vedlegg som for eksempel .exe, .vbs etc sperres pga faren for virusspredning via vedlegg.


Jeg ønsker å lage en felles-mail liste for hele avdelingen min. Dette må gjøres av IT-avdelingen. Kontakt oss via https://bs.uib.no.


Jeg har fått Outlook. Hvor finner jeg den gamle e-posten min? Vi anbefaler å bruke https://webmail.uib.no. Bruk av Mozilla og Outlook samtidig blir bare kluss.


Alle e-postene mine i innboksen i Outlook er borte. Du har mest sannsynlig slettet e-postene ved en feil. Sjekk først mappen "slettede elementer". Hvis de ikke ligger her; gjør følgende: Stå i mappen "slettede elementer", velg verktøy, velg "gjenopprett slettede elementer". Her ligger e-post som er opptil 60 dager gammel. Velg de epostene du vil ha gjenopprettet. Trykk så på "brev med pil" ikonet.


Jeg vil flytte meldingene i innboksen på Exchange (Outlook) slik at jeg finner dem på Alf. Hvis du flytter mailen din fra alf til Exchange lager login-scriptene til Windows en .forward-fil som sørger for at posten videresendes til exchange. Dette må gjøres manuelt hvis du ønsker å flytte tilbake til alf igjen. Mange som flytter tilbake til alf ønsker å få med seg mailen fra Exchange. På denne websiden må du kjenne ditt brukernavn, passordet på alf og på windows-serverne. Websiden vil fjerne en evt .forward som gjør videresending til Exchange og hente mailen fra heimdal og levere den tilbake til innboksen på alf. https://tjinfo.uib.no/alfigjen


Jeg trenger hjelp til å legge inn fraværsmelding i Outlook. Hvis maskinen din er driftet av IT-avd og du har Outlook, finner du hjelp på: Fraværsmelde e-post. Har du ikke Outlook, kan du gå til https://tjinfo.uib.no/reise.


Thunderbird-profilen er låst (Linux) Dersom du får problemer med å starte din Thunderbird-profil, eller Thunderbird gir beskjed om at programmet allerede kjører når du vet at det ikke gjør det, så skyldes dette mest sannsynlig at det henger igjen låser i profilen din. Dette fikses ved at man går inn i /.thunderbird/profilmappe/ og sletter filene som heter "lock" og ".parentlock"

Hvorfor kan jeg ikke sende epost med farger, kursiv eller fet skrift? For å redigere font og farger i signatur må man bruke HTML i e-post. Det er flere problemer knyttet til dette og derfor støttes ikke HTML-mail.

De viktigste grunnene er at mange epost-klienter ikke kan lese HTML-mail og mottakerene vil da bare i beste fall se HTML-kildekode. Ofte vil skjermen bli fylt av kryptiske tegn pga. forskjeller i tegnsett og internasjonale settinger. HTML-mail gir også flere problemer for brukere som leser e-post på mobiltelefoner og PDA'er, noe som gjelder stadig flere. IT-avdelingens offisielle holdning er at HTML-mail ikke skal brukes pga. problemer det kan medføre for mottakeren.