Nullstille Android

Revisjon per 16. jul. 2015 kl. 11:13 av Rsa025 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Under arbeid!

Pga. noe ulikt oppsett av Android som produsentene tilpasser sine telefoner, er det ingen "universell" fremgangsmåte for å nullstille telefonene på.

Vi anbefaler å følge de ulike produsenters fremgangsmåte, beskrevet i brukermanualen til enheten.

Se også produsentenes egne supportsider dersom du ikke har brukermanualen tilgjengelig. Fremgangsmåten er nokså lik på de fleste Android-telefoner.

Produsent Modell
HTC HTC One (inkl M8)
Samsung Galaxy S5
Sony Xperia Z3