Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDNAA)

Revisjon per 26. okt. 2010 kl. 13:30 av Edmmb (diskusjon | bidrag) (Formatert og kategorisert)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Et par IT-fag-miljøer på UiB har inngått MSDN Academic Alliance-avtaler med Microsoft:

  • Institutt for informatikk
  • Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia)

Nærmere opplysninger om hva slike avtaler innebærer kan finnes hos Microsoft.

I korte trekk:

  • Avtale som gir IT-studenter og akademisk ansatte tilgang til masse MS-programvare. Det omfatter både OS, applikasjoner, utviklingsverktøy,...
  • Produktene skal bare brukes i utdanning og forskning, ikke i vanlig drift
  • Studenter kan få tilgang til en "nettbutikk" hvor de laster ned disse produktene
  • Hver bruker/student kan bare laste ned hvert produkt én gang. Hvis de har behov for ny nedlasting må det "nullstilles" av lokal administrator
  • Det betales ikke noe pr. nedlasting e.l., tror det er en liten årlig abonnementsavgift som instituttet betaler

Lokale kontaktpersoner/administratorer er:

Institutt for Informatikk
Haakon Vik Nilsen
De tildeler konto til alle studenter som er registrert på informatikk-kurs ved starten av hvert semester. Alle studenter får mail (til sin UiB-konto) om dette. Det gis ikke tilgang for studneter som ikke er registrert på informatikk-kurs.
Infomedia
Rune Arntsen (brukeradministrasjon, tildeling av brukernavn og passord)
Terje Thue (teknisk, administrasjon av avtale og programportefølje)
Infomedia deler ut brukernavn og passord "on demand", studentene må ta kontakt med Rune Arntsen.

IT-avdelingen har ikke noe med disse avtalene å gjøre, vi kan bare gi informasjonen over og henvise videre til instituttene.