MediaWiki:Gadget-wikEd.js


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Merk: Etter lagring vil det kanskje være nødvendig at nettleseren sletter hurtiglageret sitt for at endringene skal tre i kraft.

  • Firefox / Safari: Hold Shift mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5 eller Ctrl-R (⌘-R på en Mac)
  • Google Chrome: Trykk Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R på en Mac)
  • Internet Explorer: Hold Ctrl mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5
  • Opera: Tøm hurtiglageret i Meny → Innstillinger og deretter Personvern & sikkerhet → Slett surfedata → Mellomlagrede bilder og filer.
// install [[Wikipedia:User:Cacycle/wikEd]] in-browser text editor
document.write('<script type="text/javascript" src="'
+ 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Cacycle/wikEd.js'
+ '&action=raw&ctype=text/javascript"></' + 'script>');