MediaWiki:Common.js

Revisjon per 11. mar. 2010 kl. 09:36 av Mihho (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Merk: Etter lagring vil det kanskje være nødvendig at nettleseren sletter hurtiglageret sitt for at endringene skal tre i kraft.

  • Firefox / Safari: Hold Shift mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5 eller Ctrl-R (⌘-R på en Mac)
  • Google Chrome: Trykk Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R på en Mac)
  • Internet Explorer: Hold Ctrl mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5
  • Opera: Tøm hurtiglageret i Meny → Innstillinger og deretter Personvern & sikkerhet → Slett surfedata → Mellomlagrede bilder og filer.
/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */

// wikEd editoren er disablet! 
// Sett den selv på igjen ved å gå til: Preferences - Gadgets
//

// install [[User:Cacycle/wikEd]] in-browser text editor
////document.write('<script type="text/javascript" src="'
////+ 'http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Cacycle/wikEd.js'
////+ '&action=raw&ctype=text/javascript"></' + 'script>');