Maple

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 1. des. 2010 kl. 15:36 av Hni042 (diskusjon | bidrag) (Screenshot overflow)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har pr dags dato (8.10.09) 20 lisenser på Maple og 80 lisenser på Maple 13. Pr dags dato er det ikke pakke på sistnevnte versjon. Lisensene er basert på samtidig bruk og programmet må koble seg opp mot lisensserveren lisens2 for å kunne fungere. Dette forutsetter at maskin er tilkoblet UiB-nettet direkte eller via en vpntilkobling.

Maple på selvdriftede maskiner

Det er mulig å installere Maple på egenhånd dersom man bruker en Windows-, Mac- eller Linux-maskin som ikke er driftet av IT-avdelingen. Man bruker da en type lisens som ikke krever lisensserver.

Meld inn en sak til Informatikk for å få utdelt installasjonskode. Vennligst behandle denne konfidensielt.

Last ned installasjonsfiler herfra (fungerer bare fra campus eller via VPN). Windows-installasjonsfilen er en kjørbar fil, så bare dobbelklikk på den etter den er ferdig nedlastet for å begynne å installere. Linux-versjonen kan startes fra et skall, slik: sh Maple14LinuxX86_64Installer.bin.

Under følger en gjennomgang av installasjonsrutinen for Windows. Linux-varianten er stort sett lik.

Åpningsbildet. Bare trykk «next».
Åpningsbildet. Så følger lisensteksten. Denne må leses nøye gjennom før man trykker «next».
Installasjonskatalog skal nå velges. Denne kan være hvor som helst. Den som foreslås er anbefalt.
Velg «yes» dersom du vil ha en snarvei til Maple på skrivebordet.
Informasjon om kompilatoren; trykk «next».
Her velger vi «No».
Se gjennom oppsummeringen av valgene. Hvis noe ikke stemmer, kan man gå tilbake herfra. Hvis alt ser OK ut, trykk «Next».
Programmet installeres. Vennligst vent.
Maple-lisensen må «aktiveres» før eller siden, og det er greit å få det unna med én gang. Velg «Activate now».
Litt informasjon om aktiveringsprosessen.
Nå skal du oppgi lisenskoden du har fått oppgitt. Denne kalles for «Purchase Code». Hvis nettforbindelsen din skjer gjennom en proxy-tjener, må du oppgi deltajene her. Mest sannsynlig er dette ikke tilfellet, og da lar du valget stå på «No».
Nå må du oppgi litt personlig informasjon. De røde feltene er påkrevd. Bruk din uib.no-epostadresse.
Dersom du tastet lisenskoden riktig, vil du få denne gladmeldingen.
Installasjonen er nå fullført, og du bør gjøre en omstart på maskinen.