Maple

Revisjon per 17. jan. 2013 kl. 10:37 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Installasjon

Klientdriftet Windows-PC

Maple er kun tilgjengelig for Matematisk institutt og Institutt for økonomi. Maple er pakket og IT-Avdelingen kan installere programmet automatisk. Melde en sak til https://bs.uib.no/, eller ringe 555 84700 (for ansatte) og spør etter Maple MI eller Maple for ECON. Husk å oppgi maskinnavn. Her kan du lese mer om Programvare for klientdriftede maskiner

Informasjon

Produsent

http://www.maplesoft.com/