Maple

Revisjon per 19. nov. 2012 kl. 10:55 av St06047 (diskusjon | bidrag) (Avslutning av Maple)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Ettersom det ikke er noen laveregradskurs som bruker Maple lenger er det besluttet avslutte sitelisensen for Maple med virkning fra 30. november 2012.