Maple

Revisjon per 30. jun. 2010 kl. 11:18 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har pr dags dato (8.10.09) 20 lisenser på Maple og 80 lisenser på Maple 13. Pr dags dato er det ikke pakke på sistnevnte versjon. Lisensene er basert på samtidig bruk og programmet må koble seg opp mot lisensserveren lisens2 for å kunne fungere. Dette forutsetter at maskin er tilkoblet UiB-nettet direkte eller via en vpntilkobling.

Dersom du trenger maple til maskiner som ikke driftet av IT-avdelingen. Meld inn en sak i BS.UIB.NO for installasjons kode med mer.