Mal:Tilbakemelding

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Dette er en mal for Tilbakemelding. Denne malen brukes ved å legge til følgende på aktuell side: {{Tilbakemelding}}

Siden vil da tilknyttes følgende kategori: Tilbakemelding

Følgende tekstboks vil også vises på aktuell side:


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?