Mac OS X: Prosedyre ved endring av passord på UiB-konto