Mac OS X: Prosedyre ved endring av passord på UiB-konto

Fra IT-hjelp UiB