Forskjell mellom versjoner av «Mac OS X: Prosedyre ved endring av passord på UiB-konto»

(Erstatter siden med «#REDIRECT Mac OS X: Oppdatere nøkkelring passord»)
(Tagg: Erstattet)
 
Linje 1: Linje 1:
 
#REDIRECT [[Mac OS X: Oppdatere nøkkelring passord]]
 
#REDIRECT [[Mac OS X: Oppdatere nøkkelring passord]]
==Prosedyre ved endring av passord på UiB-konto==
 
 
Ved endring av passord i [https://sebra.uib.no/sebra/Password SEBRA] lyt passordet på klientmaskina også oppdaterast.
 
Prosedyren for å gjere dette er:<br>
 
1. Kople maskina til trådfast UiB-nettverk<br>
 
2. Restarte maskina <br>
 
3. Logge inn med brukarnavn og det nye passordet <br>
 
 
Ein vil då få opp bilete under: <br/>
 
[[Fil:oppdater_nokkelring_passord.jpg]]
 
 
Her velger ein '''Oppdater nøkkelringpassord'''
 
Tast inn det forrige passordet ditt, når maskina ber om '''Nøkkelringpassordet'''. <br/>
 
[[Fil:gammelt_passord.png]]
 
 
Når du no logger på skal passorda i '''nøkkelringen''' være oppdatert til det nye.
 
 
===Fjerne gamle nøkkelringer===
 
Det kan være lurt å rydde opp i gamle nettverksnøkler for å unngå passordkonflikter.
 
 
Gå til [[https://it.uib.no/Mac_OS_X:_Hvordan_slette_n%C3%B8kler_p%C3%A5_n%C3%B8kkelringen_(Keychain) Hvordan slette nøkler]] for mer info.
 

Nåværende revisjon fra 9. mar. 2022 kl. 14:58