Forskjell mellom versjoner av «Mac OS X: Oppkobling av hjemmeområde»

Linje 20: Linje 20:
  
 
# I Finder: '''Gå''' -> '''Koble til tjener...''', eller benytt tastekombinasjonen '''cmd + k'''.<br/>[[File:kobleTilTjenerNo.png|400px]]<br/><br/><br/>
 
# I Finder: '''Gå''' -> '''Koble til tjener...''', eller benytt tastekombinasjonen '''cmd + k'''.<br/>[[File:kobleTilTjenerNo.png|400px]]<br/><br/><br/>
# Skriv inn '''smb://uib;brukernavn@togstasjon.uib.no/brukernavn''' Klikk Koble til. '''NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom.''' '''(*)'''<br/>[[File:KobleTilTogstasjon.png|400px]]<br/><br/><br/>
+
# Skriv inn '''cifs://uib;brukernavn@togstasjon.uib.no/brukernavn''' Klikk Koble til. '''NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom.''' '''(*)'''<br/>[[File:HoUnNo.jpg|400px]]<br/><br/><br/>
# Skriv inn '''smb://uib;brukernavn@tjenernavn.uib.no/underkatalog/brukernavn''' Klikk Koble til. <br/>[[File:KobleTilTjenernavn.png|400px]]<br/><br/><br/>
+
# Skriv inn '''cifs://uib;brukernavn@tjenernavn.uib.no/underkatalog/brukernavn''' Klikk Koble til. <br/>[[File:HoWinNo.jpg|400px]]<br/><br/><br/>
 
# Du autentiserer deg med tilhørighet/domene (her;uib), ditt UiB-brukernavn og ditt UiB-passord. Du kan be maskinen huske disse opplysningene ved å merke av "Arkiver dette passordet på nøkkelringen". <br/>[[File:BrukernavnOgPassord.png|400px]]<br/><br/><br/>
 
# Du autentiserer deg med tilhørighet/domene (her;uib), ditt UiB-brukernavn og ditt UiB-passord. Du kan be maskinen huske disse opplysningene ved å merke av "Arkiver dette passordet på nøkkelringen". <br/>[[File:BrukernavnOgPassord.png|400px]]<br/><br/><br/>
 
# Ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]] listes som en nettverksdisk i Finder.<br/>[[File:Hjemme.png|400px]]
 
# Ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]] listes som en nettverksdisk i Finder.<br/>[[File:Hjemme.png|400px]]
Linje 33: Linje 33:
  
 
   '''Her er et konkret eksempel:'''
 
   '''Her er et konkret eksempel:'''
   smb://skuld.uib.no/home/st11446
+
   cifs://uib;st11446@skuld.uib.no/home/st11446
 
   Brukernavnet her er ''st11446''.
 
   Brukernavnet her er ''st11446''.
 
   Servernavnet er ''Skuld''.
 
   Servernavnet er ''Skuld''.
Linje 39: Linje 39:
  
 
   '''Her er et annet konkret eksempel:'''
 
   '''Her er et annet konkret eksempel:'''
   smb://ustaoset.uib.no/st11446
+
   cifs://uib;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 
   Brukernavnet her er ''st11446''.
 
   Brukernavnet her er ''st11446''.
 
   Servernavnet er ''Ustaoset''.
 
   Servernavnet er ''Ustaoset''.
Linje 45: Linje 45:
  
 
   Dersom du er usikker på hvor ''ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]]'' ligger kan du registrere en sak på [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] eller kontakte BRITA på 555 84700.
 
   Dersom du er usikker på hvor ''ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]]'' ligger kan du registrere en sak på [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] eller kontakte BRITA på 555 84700.
 
'''Tips:'''
 
Alternativt prefiks ved problematisk oppkobling: '''cifs''' i staden for '''smb''':
 
cifs://ustaoset.uib.no/st11446
 
  
 
==Studenter==
 
==Studenter==
 
<br/>
 
<br/>
 
# I Finder: '''Gå''' -> '''Koble til tjener...''', eller benytt tastekombinasjonen '''cmd + k'''.<br/>[[File:kobleTilTjenerNo.png|400px]]<br/><br/><br/>
 
# I Finder: '''Gå''' -> '''Koble til tjener...''', eller benytt tastekombinasjonen '''cmd + k'''.<br/>[[File:kobleTilTjenerNo.png|400px]]<br/><br/><br/>
# Skriv inn '''smb://student;brukernavn@''' og stien til [[Hjemmeområde |hjemmeområdet]] ditt på formen '''servernavn.uib.no/brukernavn'''. Klikk Koble til. '''NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)'''<br/>[[File:KobleTilTjenerStudent.png|400px]]<br/><br/><br/>
+
# Skriv inn '''cifs://student;brukernavn@''' og stien til [[Hjemmeområde |hjemmeområdet]] ditt på formen '''student;brukernavn@servernavn.uib.no/brukernavn'''. Klikk Koble til. '''NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)'''<br/>[[File:HoStudNo.jpg|400px]]<br/><br/><br/>
 
# Se til at riktig domene (student for studenter) og brukernavn er valgt, '''skriv inn passordet ditt''' og klikk Koble til. '''(*)'''<br/>[[File:studentBrukenavnOgPassord.png|400px]]<br/><br/><br/>
 
# Se til at riktig domene (student for studenter) og brukernavn er valgt, '''skriv inn passordet ditt''' og klikk Koble til. '''(*)'''<br/>[[File:studentBrukenavnOgPassord.png|400px]]<br/><br/><br/>
 
# Ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]] listes som en nettverksdisk i Finder.<br/>[[File:Hjemme.png|400px]]
 
# Ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]] listes som en nettverksdisk i Finder.<br/>[[File:Hjemme.png|400px]]
Linje 65: Linje 61:
  
 
   '''Her er et konkret eksempel:'''
 
   '''Her er et konkret eksempel:'''
   smb://student;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
+
   cifs://student;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 
   Brukernavnet her er ''st11446''.
 
   Brukernavnet her er ''st11446''.
 
   Servernavnet her er ''Ustaoset''.
 
   Servernavnet her er ''Ustaoset''.
Linje 71: Linje 67:
 
   Dersom du er usikker på hvor ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]] ligger kan du registrere en sak på  
 
   Dersom du er usikker på hvor ditt [[Hjemmeområde |hjemmeområde]] ligger kan du registrere en sak på  
 
   [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] eller oppsøke brukerstøtte for studenter ved [[IT-assistent|IT-assistentene]].
 
   [http://bs.uib.no http://bs.uib.no] eller oppsøke brukerstøtte for studenter ved [[IT-assistent|IT-assistentene]].
 
 
'''Tips:'''
 
Alternativt prefiks ved problematisk oppkobling: '''cifs''' i staden for '''smb''':
 
cifs://student;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 
  
 
[[Kategori:Bruksanvisninger]]
 
[[Kategori:Bruksanvisninger]]

Revisjonen fra 26. mai 2015 kl. 08:52

For å koble til ditt hjemmeområde hos UiB som en nettverksdisk fra en privat maskin, må du være tilkoblet med VPN eller Eduroam.

Denne veiledningen er todelt. Instruksjonene de ansatte skal bruke er øverst. De etterfølgende instruksjonene er for studenter.
Ansatte


For å koble deg til ditt hjemmeområde på din Mac-maskin må du først vite følgende.

 • Stasjonsnavnet ditt, dersom du ønsker å koble opp ditt Unix-hjemmeområde. Eksempel "finse.uib.no". Se punkt 2 i dette avsnittet. Vi kaller det togstasjon eller stasjonsnavn fordi serverne er navngitt etter togstasjoner langs Bergensbanen.
 • Tjenernavnet, dersom du ønsker å koble opp ditt Windows-hjemmeområde. Eksempel "skuld.uib.no". Se punkt 3 i dette avsnittet.
 • Ditt UiB-brukernavn og ditt UiB-passord.


 1. I Finder: -> Koble til tjener..., eller benytt tastekombinasjonen cmd + k.
  KobleTilTjenerNo.png


 2. Skriv inn cifs://uib;brukernavn@togstasjon.uib.no/brukernavn Klikk Koble til. NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)
  HoUnNo.jpg


 3. Skriv inn cifs://uib;brukernavn@tjenernavn.uib.no/underkatalog/brukernavn Klikk Koble til.
  HoWinNo.jpg


 4. Du autentiserer deg med tilhørighet/domene (her;uib), ditt UiB-brukernavn og ditt UiB-passord. Du kan be maskinen huske disse opplysningene ved å merke av "Arkiver dette passordet på nøkkelringen".
  BrukernavnOgPassord.png


 5. Ditt hjemmeområde listes som en nettverksdisk i Finder.
  Hjemme.png


 (*)
 NB! For punkt 2,3 og 4:
 Ordet brukernavn skal byttes ut med ditt eget brukernavn.
 Ordet togstasjon og tjenernavn skal byttes ut med navnet på serveren hvor ditt hjemmeområde ligger.
 Her er et konkret eksempel:
 cifs://uib;st11446@skuld.uib.no/home/st11446
 Brukernavnet her er st11446.
 Servernavnet er Skuld.
 Navnet på underkatalogen er home.
 Her er et annet konkret eksempel:
 cifs://uib;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 Brukernavnet her er st11446.
 Servernavnet er Ustaoset.
 Her er der ikke nødvendig å oppgi en underkatalog.
 Dersom du er usikker på hvor ditt hjemmeområde ligger kan du registrere en sak på http://bs.uib.no eller kontakte BRITA på 555 84700.

Studenter


 1. I Finder: -> Koble til tjener..., eller benytt tastekombinasjonen cmd + k.
  KobleTilTjenerNo.png


 2. Skriv inn cifs://student;brukernavn@ og stien til hjemmeområdet ditt på formen student;brukernavn@servernavn.uib.no/brukernavn. Klikk Koble til. NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)
  HoStudNo.jpg


 3. Se til at riktig domene (student for studenter) og brukernavn er valgt, skriv inn passordet ditt og klikk Koble til. (*)
  StudentBrukenavnOgPassord.png


 4. Ditt hjemmeområde listes som en nettverksdisk i Finder.
  Hjemme.png


 (*)
 NB! For punkt 2 og punkt 3:
 Ordet brukernavn skal byttes ut med ditt eget brukernavn.
 Ordet servernavn skal byttes ut med navnet på serveren hvor ditt hjemmeområde ligger.
 Her er et konkret eksempel:
 cifs://student;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 Brukernavnet her er st11446.
 Servernavnet her er Ustaoset.
 Dersom du er usikker på hvor ditt hjemmeområde ligger kan du registrere en sak på 
 http://bs.uib.no eller oppsøke brukerstøtte for studenter ved IT-assistentene.