Mac OS X: Oppkobling av fellesområde

Revisjon per 19. okt. 2015 kl. 15:07 av Kbo041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne er feil pr. 17.oktober 2015

For å koble til et fellesområde hos UiB som en nettverksdisk fra en privat maskin, må du være tilkoble med VPN eller Eduroam.

Ansatte


 1. I Finder: -> Koble til tjener..., eller benytt tastekombinasjonen cmd + k.
  KobleTilTjenerNo.png


 2. Skriv inn cifs://uib;brukernavn@tjenernavn.uib.no/katalog Klikk Koble til. NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)
  FellesområdeNo.jpg


 3. Du autentiserer deg med tilhørighet/domene (her;uib), ditt UiB-brukernavn og ditt UiB-passord. Du kan be maskinen huske disse opplysningene ved å merke av "Arkiver dette passordet på nøkkelringen".
  BrukernavnPassordFelles.png


 4. Ditt fellesområde listes som en nettverksdisk i Finder.
  Fellesserver.png


 (*)
 NB! For punkt 2 og 3:
 Ordet brukernavn skal byttes ut med ditt eget brukernavn.
 Ordet servernavn skal byttes ut med navnet på serveren hvor ditt fellesområde ligger.
 Ordet katalog skal byttes ut med navnet på den katalogen din avdeling/institutt har på serveren. NB! noen avdelinger/institutter kan ha flere kataloger 


Her er et konkret eksempel:
cifs://uib;st1234@klient.uib.no/felles
Servernavnet er klient.
Navnet på katalogen er felles.


Her er et konkret eksempel dersom det er flere kataloger:
cifs://uib;st1234@klient.uib.no/felles/ADM/IT
Servernavnet er klient.
Navnet på katalogene er her felles ADM og IT.