Mac OS X: Konfigurasjon av Unison

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. feb. 2015 kl. 17:18 av St11446 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kort om konfigurasjon av Unison på klientdriftet Mac

Denne artikkelen viser hvordan du konfigurerer Unison. Det er en egen artikkel for installasjon som finnes her: Mac_unison_install

I eksempelet under lager vi en profil som synkroniserer mappen Documents lokalt på maskinen, til tilsvarende Documents på server. Du kan lage mange profiler.


 1. Fyll ut profildata. Sett inn ditt eget brukernavn.

  Konfigurer unison 1.png


 2. Profilen er ferdig. Trykk "Open" for å starte profilen.

  Konfigurer unison 2.png


 3. Autentiser deg med ditt UiB passord.

  Konfigurer unison 3.png


 4. Du får nå en oversikt over filer lokalt og på server. Velg et element og trykk "Right to left" eller "Left to right" for å bestemme kva som skal kopieres.

  Konfigurer unison 5.png


 5. Når du er fornøyd i punkt 4, trykker du "Go" og filer synkroniseres.

  Konfigurer unison 6.png


NB! I punkt 4 er det potensiale for å slette filer. Unison er et synkroniseringsverktøy. Om en fil befinner seg lokalt, men mangler på server vil en "Right to left" slette filen også lokalt slik at begge kopiene er identiske!