Mac OS X: Eduroam

Revisjon per 2. jun. 2009 kl. 14:57 av Test3wiki (diskusjon)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

400x181 eduroam.jpg

Eudroam - hva er det?

tekst om hva og hvor på uib

http://www.eduroam.uib.no/

http://www.eduroam.no/

http://www.eduroam.org/

Jeg ser at eduroam er tilgjengelig på HF biblioteket over alt, da er det sikker på vei ut på hele UiB. "Alle de andre" har allerede denne tilkoblingsmuligheten oppe å går, så vi pc-veiledere må gjøre oss klare for å finne ut av dette.


Det funker pr i dag (testet ved høyskolen i Volda, m/uib login), må bare reprodusere innstillingene..

Fil:System Preferences-20080403-234957.jpg

Dropdown-menyen "domain" tror jeg skal byttet til user, og normal login (abc007@student.uib.no + passord) skal inn. tror jeg (eiriks).Eduroad på OSX

Her kommer en fin guide når jeg (eller hvem som helst andre) får testet dette ut. Sjekk guiden for NTNU, den vil nok være nok hjelp til å skive en egen for uib:

http://infoweb.ntnu.no/nettverk/eduroam/edumacosx.html

http://infoweb.ntnu.no/nettverk/eduroam/eduroam_lepoard.html


windows xp

Denne artikklen ligger under osx, men det her er også guiden for winXP på ntnu, slik at det blit tilsvarende lett å skrive en tut for windowsmenneskene. http://infoweb.ntnu.no/read_article.php?aid=471