Lab-IT prosjektet

Revisjon per 2. aug. 2018 kl. 14:03 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Prosjektet er avsluttet og tjenesten er under etablering. Ta kontakt med områdeansvarlig hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

MorphometerG3-2.jpg

Nesten alt lab-utstyr blir i dag levert med en PC tilkoblet - dette PC-utstyret blir betraktet som fagnær IT. IT-avdelingen tilbyr lite eller ingen tilrettelagt infrastruktur, og ingen brukerstøtte på dette utstyret. Det er et stort gap mellom det IT-avdelingen tilbyr, og det fagmiljøene både ønsker og har behov for. Med bakgrunn i dette er det startet et forprosjekt som skal foreslå en mer sikker, brukervennlig og skalerbar infrastruktur/tjeneste for Lab-IT.


For å sikre en best mulig løsning ønsker vi innspill fra personer som bruker instrument- og lab-PC. Vi trenger å høre om behov, ønsker, erfaringer og forventninger.


Presentasjon - Vi ønsker tilbakemeldinger

Basert på innspill både fra brukere og IT-avdeling har prosjektgruppen utarbeidet utkast til løsninger for Lab-IT. Det gjenstår fremdeles mange praktiske og tekniske detaljer før arbeidet er ferdig, men vi ønsker å presentere utkastet nå og få tilbakemeldinger om vi er på rett vei.

Prosjektgruppen arrangerer tre møter:

Møtene er åpne og alle som vil delta er hjertelig velkommen. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med råd og forslag.


Ønsker du å være med på epostlisten Lab-IT@uib.no, har du spørsmål eller ønsker du å gi oss tilbakemeldinger er det bare å ta kontakt med prosjektgruppen. Send en epost til mailto:irene.husa@uib.no

Prosjektleder:

Prosjektgruppen:

  • Laila Langesæter (IT-avdelingen)
  • Kristian C. Botnen (IT-avdelingen)
  • Trygve Knag (Institutt for geovitenskap)
  • Kjetil Vedelden Heitmann (Institutt for fysikk og teknologi)