Lab-IT

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 2. aug. 2018 kl. 14:07 av Ihu041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Under konstruksjon

Lab-IT er en ny tjeneste som blir levert av IT-avdelingen. Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med laboratoriemiljøene. Lab-IT tjenesten skal sikre at usikrete og sårbare instrumenter kan benytte IT-funksjonalitet på en trygg måte.

Ønsker endringer I oppsettet

Oppsettet for hvert enkelt laboratorium er gjort I samarbeid med lab-ansvarlig. Hvis en ønsker endringer må det meldes via lab-ansvarlig.

Feil og spørsmål

Feil meldes på vanlig måte til BRITA

Tilganger

Det er lab-ansvarlig som gir tilgang til rådata på fellesområder og overvåking

Hente rådata fra instrument

På instrumenter som er tilkoblet Lab-IT blir rådata automatisk kopiert fra instrument-PC til et midlertidig fellesområde som er tilgjengelig fra kontor-PC. Frekvensen på når kopieringen skjer er normalt en gang i timen, men det kan være lokale tilpasninger. På fellesområdet har vanlige lab-brukerne kun lesetilgang og dataene må flyttes til ønsket permanent område for videre behandling.

Tilgang

Ta kontakt med lab-ansvarlig

Overvåking og fjernstyring

Instrumenter kan overvåkes og fjernstyres via terminal-servere. Du må bruke RDP for å koble deg opp til terminalserveren, samme metoden som benyttes for å koble seg opp på tjenesten «skrivebord.uib.no».

Tilgang

Ta kontakt med lab-ansvarlig

Lagring