Forskjell mellom versjoner av «Kjøpe ut mobiltelefon ved fratredelse»

Fra IT-hjelp UiB
(Slått sammen info med "Ofte stilte spørsmål rundt mobiltelefoni" - som nå peker til denne siden)
m
Linje 11: Linje 11:
 
  > 36 mnd.:  0 (ingen restverdi)
 
  > 36 mnd.:  0 (ingen restverdi)
  
Restverdien beregnes av den innkjøpsprisen UiB har betalt, inkludert mva. (Dersom medarbeideren har betalt deler av beløpet selv (fordi prisen på mobilen var over beløpsgrensen) skal bare den delen UiB har betalt, legges til grunn for beregningen.)
+
Restverdien beregnes av den innkjøpsprisen UiB har betalt, inkludert mva. Dersom medarbeideren har betalt deler av beløpet selv (fordi prisen på mobilen var over beløpsgrensen), skal bare den delen UiB har betalt, legges til grunn for beregningen.
  
 
Merk at dette må beregnes ut fra hvor mye UiB har betalt. Hvis du har betalt en del selv ved innkjøp skal du naturligvis ikke betale dette på nytt, da regnes restverdi av UiBs kostnad.
 
Merk at dette må beregnes ut fra hvor mye UiB har betalt. Hvis du har betalt en del selv ved innkjøp skal du naturligvis ikke betale dette på nytt, da regnes restverdi av UiBs kostnad.
  
 
Betalingen for utkjøpet gjøres gjennom trekk i lønn. Bruk [https://it.uib.no/ithjelp/images/0/0f/Mobiltelefon-del2-lønnstrekkskjema_form.pdf samme skjema som brukes ved egenbetaling ved kjøp av mobiltelefon].
 
Betalingen for utkjøpet gjøres gjennom trekk i lønn. Bruk [https://it.uib.no/ithjelp/images/0/0f/Mobiltelefon-del2-lønnstrekkskjema_form.pdf samme skjema som brukes ved egenbetaling ved kjøp av mobiltelefon].
 +
 +
For å beholde mobilnummeret, og få det overført til Telia Privat, meld inn sak i [https://hjelp.uib.no UiBhjelp], så blir resten ordnet. Etter at ditt abonnement er flyttet til Telia Privat, kan du umiddelbart selv velge en annen operatør dersom dette er ønskelig. Utkjøp av telefonen avtaler du direkte med din leder/enhet.
  
 
[[Kategori:Mobiltelefoni]]
 
[[Kategori:Mobiltelefoni]]
 
For å beholde mobilnummeret, og få det overført til Telia Privat, meld inn sak i [https://hjelp.uib.no UiBhjelp], så blir resten ordnet. Etter at ditt abonnement er flyttet til Telia Privat, kan du umiddelbart selv velge en annen operatør dersom dette er ønskelig. Utkjøp av telefonen avtaler du direkte med din arbeidsgiver/enhet.
 

Revisjonen fra 14. jan. 2022 kl. 09:20

Informasjonen på denne siden gjelder for ansatte som har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver, jfr. informasjon om "Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB".

Mobiltelefonen er UiBs eiendom. Hvis medarbeideren slutter på UiB og ønsker å beholde telefonen, kan han/hun kjøpe den ut til en restverdi som beregnes ut fra telefonens alder etter følgende tabell (når minimum forventet levetid er 3 år):

0-6 mnd: restverdi = innkjøpsprisen
6-12 mnd: 5/6 av innkjøpsprisen
12-18 mnd: 4/6 av innkjøpsprisen
18-24 mnd: 3/6 av innkjøpsprisen
24-30 mnd: 2/6 av innkjøpsprisen 
30-36 mnd: 1/6 av innkjøpsprisen
> 36 mnd.:   0 (ingen restverdi)

Restverdien beregnes av den innkjøpsprisen UiB har betalt, inkludert mva. Dersom medarbeideren har betalt deler av beløpet selv (fordi prisen på mobilen var over beløpsgrensen), skal bare den delen UiB har betalt, legges til grunn for beregningen.

Merk at dette må beregnes ut fra hvor mye UiB har betalt. Hvis du har betalt en del selv ved innkjøp skal du naturligvis ikke betale dette på nytt, da regnes restverdi av UiBs kostnad.

Betalingen for utkjøpet gjøres gjennom trekk i lønn. Bruk samme skjema som brukes ved egenbetaling ved kjøp av mobiltelefon.

For å beholde mobilnummeret, og få det overført til Telia Privat, meld inn sak i UiBhjelp, så blir resten ordnet. Etter at ditt abonnement er flyttet til Telia Privat, kan du umiddelbart selv velge en annen operatør dersom dette er ønskelig. Utkjøp av telefonen avtaler du direkte med din leder/enhet.