Forskjell mellom versjoner av «Kjøpe ut mobiltelefon ved fratredelse»

(Forventet levetid for mobiltelefon er forlenget fra minimum to år til minimum tre år. Oppdatert etter avtale med Magne Bergland)
Linje 1: Linje 1:
Informasjonen på denne siden gjelder for ansatte som har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver, jfr. [http://www.uib.no/it/95438/kj%C3%B8p-og-bruk-av-mobiltelefon-dekket-av-uib informasjon om "Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB"].
+
Informasjonen på denne siden gjelder for ansatte som har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver, jfr. [http://www.uib.no/it/95438/kjøp-og-bruk-av-mobiltelefon-dekket-av-uib informasjon om "Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB"].
  
Mobiltelefonen er UiBs eiendom. Hvis medarbeideren slutter på UiB og ønsker å beholde telefonen, kan han/hun kjøpe den ut til en restverdi som beregnes ut fra telefonens alder etter følgende tabell:
+
Mobiltelefonen er UiBs eiendom. Hvis medarbeideren slutter på UiB og ønsker å beholde telefonen, kan han/hun kjøpe den ut til en restverdi som beregnes ut fra telefonens alder etter følgende tabell (når minimum forventet levetid er 3 år):
  
  0-6 mnd:     restverdi = innkjøpsprisen
+
  0-6 mnd: restverdi = innkjøpsprisen
  6-12 mnd:   75 % av innkjøpsprisen
+
  6-12 mnd: 5/6 av innkjøpsprisen
  12-18: mnd:  50 % av innkjøpsprisen
+
  12-18 mnd: 4/6 av innkjøpsprisen
  18-24 mnd:   25 % av innkjøpsprisen  
+
18-24 mnd: 3/6 av innkjøpsprisen
  > 24 mnd.:  0 (ingen restverdi)
+
  24-30 mnd: 2/6 av innkjøpsprisen  
 +
  30-36 mnd: 1/6 av innkjøpsprisen
 +
  > 36 mnd.:  0 (ingen restverdi)
  
 
Restverdien beregnes av den innkjøpsprisen UiB har betalt, inkludert mva. (Dersom medarbeideren har betalt deler av beløpet selv (fordi prisen på mobilen var over beløpsgrensen) skal bare den delen UiB har betalt, legges til grunn for beregningen.)
 
Restverdien beregnes av den innkjøpsprisen UiB har betalt, inkludert mva. (Dersom medarbeideren har betalt deler av beløpet selv (fordi prisen på mobilen var over beløpsgrensen) skal bare den delen UiB har betalt, legges til grunn for beregningen.)
  
Betalingen for utkjøpet gjøres gjennom trekk i lønn. Bruk [https://it.uib.no/ithjelp/images/0/0f/Mobiltelefon-del2-l%C3%B8nnstrekkskjema_form.pdf samme skjema som brukes ved egenbetaling ved kjøp av mobiltelefon].
+
Betalingen for utkjøpet gjøres gjennom trekk i lønn. Bruk [https://it.uib.no/ithjelp/images/0/0f/Mobiltelefon-del2-lønnstrekkskjema_form.pdf samme skjema som brukes ved egenbetaling ved kjøp av mobiltelefon].
  
 
[[Kategori:Mobiltelefoni]]
 
[[Kategori:Mobiltelefoni]]

Revisjonen fra 24. apr. 2020 kl. 14:56

Informasjonen på denne siden gjelder for ansatte som har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver, jfr. informasjon om "Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB".

Mobiltelefonen er UiBs eiendom. Hvis medarbeideren slutter på UiB og ønsker å beholde telefonen, kan han/hun kjøpe den ut til en restverdi som beregnes ut fra telefonens alder etter følgende tabell (når minimum forventet levetid er 3 år):

0-6 mnd: restverdi = innkjøpsprisen
6-12 mnd: 5/6 av innkjøpsprisen
12-18 mnd: 4/6 av innkjøpsprisen
18-24 mnd: 3/6 av innkjøpsprisen
24-30 mnd: 2/6 av innkjøpsprisen 
30-36 mnd: 1/6 av innkjøpsprisen
> 36 mnd.:   0 (ingen restverdi)

Restverdien beregnes av den innkjøpsprisen UiB har betalt, inkludert mva. (Dersom medarbeideren har betalt deler av beløpet selv (fordi prisen på mobilen var over beløpsgrensen) skal bare den delen UiB har betalt, legges til grunn for beregningen.)

Betalingen for utkjøpet gjøres gjennom trekk i lønn. Bruk samme skjema som brukes ved egenbetaling ved kjøp av mobiltelefon.