Forskjell mellom versjoner av «Jobbe hjemmefra»

(Universitetsbiblioteket har tatt i bruk ny proxy-server)
Linje 7: Linje 7:
  
  
==Tilgang til vev-tjenester med Web-cache (HTTP proxy)==
+
==Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)==
  
 
[[Fil:Webcache.png]]
 
[[Fil:Webcache.png]]

Revisjonen fra 4. mar. 2011 kl. 14:29


"Å jobbe hjemmefra" kan bety mange ulike ting. I IT-sammenheng mener vi at du trenger tilgang til data eller IT-ressurser fra UiB når du arbeider på en PC utenfor UiBs nett.

UiB har flere ulike tjenester som gir tilgang til ulike data eller ressurser for våre brukere som befinner seg utenfor UiB. På denne samlesiden gir vi en oversikt over disse tjenestene, med pekere videre til sider med mer informasjon og brukerveiledninger.

De fleste av tjenestene kan brukes på alle maskiner som er på internett. Noen tjenester er bare lagt til rette for visse operativsystemer eller maskiner. Der det er begrensninger på hvilke systemer eller brukere som kan bruke tjenestene, er dette opplyst i teksten.


Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)

Webcache.png

Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrifter, bøker og databaser er bare tilgjengelige fra maskiner på UiBs nettverk.

For å få tilgang til disse hjemmefra, kan du enten koble deg til UiBs nettverk med VPN (se eget avsnitt under), eller benytte Bibliotekportalenved UiB.

Bibliotekportalen er satt opp til automatisk å benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Når du får spørsmål om pålogging til proxy-server, bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiB.

Tips: Bruk lenkene i Bibliotekportalen også for pubmed, Google scholar og BIBSYS, man blir da gjenkjent som tilhørende UiB når man benytter disse ressursene og får lenker (via proxy) til Universitetsbibliotekets e-ressurser.Lese UiB-epost hjemmefra

Epost.png

UiB har to epost-systemer for ansatte: Unix mail og Exchange/Outlook. Disse har hvert sitt webmail-system som du kan bruke fra en hvilken som helst internett-tilkoblet PC:


Tilkobling til UiBs nett med VPN (Virtual Private Network)

Vpn.png

VPN (Virtual Private Network) innebærer at du setter opp en direkte, lukket forbindelse fra din PC til UiBs nettverk. PCen din blir da "innlemmet" i UiB-nettet. Når du bruker nettjenester gjør du det som om du arbeider fra en maskin i UiBs nettverk.

På denne måten kan du hjemmefra få tilgang til vev-sider på og utenfor UiB (se avsnittet om www-cache over) og andre IT-ressurser. Ditt eget hjemmeområde, avdelingens fellesområde og UiBs utskriftstjenester, er blant det du kan få tilgang til via VPN.

For Windowsbrukere er den enkleste måten å etablere en VPN-tilkobling, å bruke UiBs "VPN dialer". Dette er et lite program du laster ned og installerer, og som kobler til VPN. Følg linken under.

For andre operativsystemer er framgangsmåter beskrevet i veiledningene:


Tilgang til egne dokumenter på bærbar PC med "offline files"

Synkronisering.png

Standardoppsettet for bærbare PCer ved UiB inkluderer "offline files" eller "synkronisering av hjemmeområde".

Dette innebærer at hjemmeområdet ditt på UiBs server, kopieres til PCens harddisk. Når du tar PCen med hjem eller på reise, har du også med kopier av alle filene. Operativsystemet gjør dette usynlig for deg som bruker, slik at du tilsynelatende arbeider mot de samme filplasseringene og mappene (O:, "My Documents") også når maskinen ikke er i nettet.

Ved tilkobling til UiB-nett (enten fysisk på campus eller gjennom VPN-tilkobling, se over) blir kopien synkronisert med serveren. Eventuelle endringer du har gjort på den bærbare blir da overført til serveren og omvendt.


Tilgang hjemmefra til egne dokumenter lagret på UiBs servere

Dokumenter.png

Når du har opprettet en VPN-tilkobling til UiB (se eget avsnitt over), kan du koble til UiBs servere og kopiere eller jobbe direkte mot dine dokumenter som ligger på ditt hjemmeområde eller fellesområder du har tilgang til (f.eks. instituttets/avdelingens fellesområde).


Jobbe på UiB-systemer hjemmefra med Hjemmekontor.uib.no

Hjemmekontor.png

Hvis du trenger tilgang til flere IT-ressurser på UiB samlet (epost, filer/mapper og programmer/systemer), kan Hjemmekontor.uib.no være en god løsning.

Gjennom hjemmekontor.uib.no logger du inn på en server som gir deg et skrivebord som likner det du har på din vanlige kontormaskin på UiB.

Før du kan bruke Hjemmekontor.uib.no, må en person med anvisningsmyndighet for din avdeling/institutt (avdelingsleder, kontorsjef e.l.) gi melding til IT-avdelingen (v/BRITA - brukerstøtte ved IT-avdelingen) om at du skal ha slik tilgang. Dette er fordi tjenesten krever en tilgangslinsens.

Du kan logge på Hjemmekontor.uib.no på to måter:

  • Med programmet "Remote Desktop"/"Fjerntilkobling". Dette programmet følger med Windows. Det finnes også programmer for Linux og Mac som gjør det samme.
  • På web i en nettleser. Dette krever at et tilleggsprogram installeres i nettleseren. Dette kan gjøres automatisk ved oppstart eller manuelt.


Jobbe på UiB-systemer hjemmefra ved å fjernstyre kontormaskin på UiB

Remote.png

I noen tilfeller (dersom du for eksempel trenger tilgang til spesielle programmer på din kontormaskin), kan det være nyttig å koble seg til kontormaskinen og fjernstyre den hjemmefra.

For å få tilgang til dette må den aktuelle maskinen åpnes opp for fjerntilkobling og din brukerkonto må gis tilgang.

Kontakt BRITA dersom du ønsker dette. (Lag sak på https://bs.uib.no)

Når dette er åpnet, kan du hjemmefra bruke Remote Desktop/Fjerntilkobling (se under avsnittet om Hjemmekontor.uib.no over) og koble deg til din kontormaskin. Denne må da være påslått og ledig, og du må oppgi navnet på maskinen på formen

AVD123123.klient.uib.no 

eller dens IP-nummer på formen

129.177.xxx.yyy

Merk at av sikkerhetsgrunner tillater ikke UiB at maskiner som har installert administrative fellessystemer fjernstyres på denne måten!