Forskjell mellom versjoner av «Jobbe hjemmefra»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=d68e18db33784aa187aef4f0119239b2 informasjon om dette temaet finnes nå i UiBhjelp]»)
 
(7 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[fil:ikon verden COLOURBOX38156936.jpg|100px|left|link=Jobbe_hjemmefra]]
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=d68e18db33784aa187aef4f0119239b2 informasjon om dette temaet finnes nå i UiBhjelp]
Det er flere muligheter for å få tilgang til UiBs tjenester når du befinner deg utenfor UiB. De fleste kan brukes fra alle maskiner som er på nett.
 
 
 
UiB gir også tilgang til en del sky-tjenester, spesielt [[Office 365]]. En av fordelene med disse er at de er tilgjengelige hvor som helst.
 
 
 
 
 
==Tilkobling med VPN (Virtual Private Network)==
 
 
 
[[Fil:Vpn.png|200px|right]]
 
 
 
VPN (Virtual Private Network) innebærer at du setter opp en direkte, lukket forbindelse fra din PC til UiBs nettverk. PCen din blir da "innlemmet" i UiB-nettet. Når du bruker nettjenester gjør du det som om du arbeider fra en maskin i UiBs nettverk.
 
 
 
På denne måten kan alle ansatte og studenter få tilgang til nettsider på og utenfor UiB og andre IT-ressurser. Ditt eget hjemmeområde, avdelingens fellesområde og UiBs utskriftstjenester, er blant det du kan få tilgang til via VPN.
 
 
 
VPN kan være en nyttig tjeneste, men det er fint om du bare bruker VPN-oppkobling når det er nødvendig, ettersom det belaster UiBs infrastruktur.
 
 
 
For å koble til hjemme-PC på VPN, se veiledninger på  siden [[VPN, Virtual private network]].
 
 
 
==Skrivebord.uib.no og Saksbehandler.uib.no==
 
 
 
[[Fil:Hjemmekontor.png|200px|right]]
 
 
 
Hvis du trenger tilgang til flere IT-ressurser på UiB (filer/mapper og programmer/systemer), kan Skrivebord.uib.no være en god løsning. Her får du et skrivebord som likner det du har på din vanlige kontormaskin på UiB med de samme programmene, katalogene og tilgangene.
 
 
 
Alle ansatte, samt studenter som har tilgang til SAFE, kan logge seg på skrivebord.uib.no.
 
 
 
Du kan logge på Skrivebord.uib.no med programmet "Tilkobling til eksternt skrivebord" (også kalt "Remote Desktop" eller "Fjerntilkobling") i Windows. Det finnes også programmer for [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Linux|Linux]] og [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Mac|Mac]] som gjør det samme.
 
 
 
* [[Skrivebord.uib.no|Mer informasjon om Skrivebord.uib.no]]
 
 
 
===Saksbehandler.uib.no===
 
 
 
...gir tilgang til administrative systemer for ansatte som trenger det. Du kobler deg til på samme måte, med  "Tilkobling til eksternt skrivebord"/"Remote Desktop". Som en ekstra sikkerhet vil du i tillegg vil du få en påloggingskode til din mobiltelefon.
 
 
 
Fra saksbehandler.uib.no kan du starte portal.uib.no der du får opp de administrative programmene du har tilgang til.
 
 
 
Tilgang må [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=4b10aef439fd4444a0123b1d8bb908df&openedFromService=true bestilles for hver ansatt].
 
 
 
* [[saksbehandler.uib.no|Mer informasjon om saksbehandler.uib.no]]
 
 
 
==Lese UiB-epost utenfra==
 
 
 
[[Fil:Epost.png|200px|right]]
 
 
 
UiB har to epost-systemer: Unix mail og Exchange/Outlook. Disse har hvert sitt webmail-system som du kan bruke fra en hvilken som helst internett-tilkoblet PC:
 
 
 
* [https://webmail.uib.no/ webmail.uib.no (for alle studenter, og for ansatte som får e-post på Unix mail)]
 
* [https://kalender.uib.no/ kalender.uib.no (for de ansatte som får e-post på Exchange/Outlook)]
 
* [[E-post|Mer informasjon om e-post og tilleggstjenester]]
 
 
 
==Hjemmeområde på bærbar PC med "offline files"==
 
 
 
[[Fil:Synkronisering.png|200px|right]]
 
 
 
Standardoppsettet for bærbare UiB-PCer inkluderer "offline files" eller "synkronisering av hjemmeområde".
 
 
 
Dette innebærer at hjemmeområdet ditt på UiBs server, kopieres til PC-ens disk. Når du tar PCen med hjem eller [[På reise med UiB-PC|på reise]], har du også med kopier av alle filene. Operativsystemet gjør dette usynlig for deg som bruker, slik at du tilsynelatende arbeider mot de samme filplasseringene og mappene (O:, "My Documents") også når maskinen ikke er i nettet.
 
 
 
Ved tilkobling til UiB-nett (enten på campus eller med [[#Tilkobling_med_VPN_.28Virtual_Private_Network.29|VPN]]) blir kopien synkronisert med serveren. Eventuelle endringer du har gjort på den bærbare blir da overført til serveren og omvendt.
 
 
 
* [[Synkronisering av hjemmeområde til bærbare PC-er med Windows 7 ("offline files")|Mer informasjon om bærbar PC med "offline files"]]
 
 
 
==Tilgang hjemmefra til egne dokumenter lagret på UiBs servere==
 
 
 
[[Fil:Dokumenter.png|200px|right]]
 
 
 
Når du har opprettet en [[#Tilkobling_med_VPN_.28Virtual_Private_Network.29|VPN-tilkobling]] til UiB , kan du koble til UiBs servere og kopiere eller jobbe direkte mot dine dokumenter som ligger på ditt hjemmeområde eller fellesområder du har tilgang til (f.eks. instituttets/avdelingens fellesområde).
 
 
 
Bruksanvisninger finner du på [[oppkobling mot hjemmeområde|siden om oppkobling mot hjemmeområde]].
 
 
 
 
 
==Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)==
 
 
 
[[Fil:Proxy.png|200px|right]]
 
 
 
 
 
Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrifter, bøker og databaser er bare tilgjengelige fra maskiner på UiBs nettverk. 
 
 
 
For å få tilgang til disse hjemmefra, kan du enten koble deg til UiBs nettverk med [[#Tilkobling_med_VPN_.28Virtual_Private_Network.29|VPN (se eget avsnitt)]], eller ganske enkelt starte på Universitetsbibliotekets  [http://www.uib.no/ub Hjemmeside] som automatisk bruker proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett.
 
 
 
Når du får spørsmål om pålogging til proxy-server, bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiB. 
 
 
 
''Tips'': Start fra Bibliotekets hjemmeside også når du skal bruke PubMed, Google Scholar og Oria, du blir da gjenkjent som UiB-bruker og får lenker (via proxy) til Universitetsbibliotekets e-ressurser.
 
 
 
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra ved å fjernstyre kontormaskin på UiB==
 
 
 
[[Fil:Remote.png|200px|right]]
 
 
 
I noen tilfeller (dersom du for eksempel trenger tilgang til spesielle programmer på din kontormaskin), kan det være nyttig å koble seg til kontormaskinen og fjernstyre den hjemmefra.
 
 
 
For å få tilgang til dette må den aktuelle maskinen åpnes opp for fjerntilkobling og din brukerkonto må gis tilgang.
 
 
 
Kontakt BRITA dersom du ønsker dette. (Lag sak på [https://hjelp.uib.no UiBhjelp])
 
 
 
Når dette er åpnet, kan du hjemmefra bruke Remote Desktop/Fjerntilkobling (se under avsnittet om Hjemmekontor.uib.no over) og koble deg til din kontormaskin. Denne må da være påslått og ledig, og du må oppgi navnet på maskinen på formen
 
AVD123123.klient.uib.no
 
eller dens IP-nummer på formen
 
129.177.xxx.yyy
 
 
 
Merk at av sikkerhetsgrunner tillater ikke UiB at maskiner som har installert administrative fellessystemer fjernstyres på denne måten. Da kan du i stedet bruke [[Saksbehandler|saksbehandler.uib.no]].
 
 
 
[[en:Work from home]]
 

Nåværende revisjon fra 4. mar. 2021 kl. 10:59