Forskjell mellom versjoner av «Jobbe hjemmefra»

Fra IT-hjelp UiB
m (Skrivebord bare for ansatte)
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=d68e18db33784aa187aef4f0119239b2 informasjon om dette temaet finnes nå i UiBhjelp]»)
 
(38 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[en:Work from home]]
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=d68e18db33784aa187aef4f0119239b2 informasjon om dette temaet finnes nå i UiBhjelp]
{{BRA}}
 
"Å jobbe hjemmefra" kan bety mange ulike ting. I IT-sammenheng mener vi at du trenger tilgang til data eller IT-ressurser fra UiB når du arbeider på en PC utenfor UiBs nett. Se også: [[På reise med UiB-PC]]
 
 
 
UiB har flere ulike tjenester som gir tilgang til ulike data eller ressurser for våre brukere som befinner seg utenfor UiB. På denne samlesiden gir vi en oversikt over disse tjenestene, med pekere videre til sider med mer informasjon og brukerveiledninger.
 
 
 
De fleste av tjenestene kan brukes på alle maskiner som er på internett. Noen tjenester er bare lagt til rette for visse operativsystemer eller maskiner. Der det er begrensninger på hvilke systemer eller brukere som kan bruke tjenestene, er dette opplyst i teksten.
 
 
 
 
 
==Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)==
 
 
 
[[Fil:Proxy.png]]
 
 
 
 
 
Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrifter, bøker og databaser er bare tilgjengelige fra maskiner på UiBs nettverk. 
 
 
 
For å få tilgang til disse hjemmefra, kan du enten koble deg til UiBs nettverk med VPN (se eget avsnitt under), eller ganske enkelt starte på Universitetsbibliotekets  [http://www.uib.no/ub Hjemmeside].
 
 
 
Bibliotekets hjemmeside vil automatisk benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Når du får spørsmål om pålogging til proxy-server, bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiB. 
 
 
 
''Tips'': Start fra Bibliotekets hjemmeside også når du skal bruke PubMed, Google Scholar og BIBSYS, du blir da gjenkjent som tilhørende UiB når du benytter disse ressursene og får lenker (via proxy) til Universitetsbibliotekets e-ressurser.
 
 
 
 
 
==Lese UiB-epost hjemmefra==
 
 
 
[[Fil:Epost.png]]
 
 
 
UiB har to epost-systemer for ansatte: Unix mail og Exchange/Outlook. Disse har hvert sitt webmail-system som du kan bruke fra en hvilken som helst internett-tilkoblet PC:
 
 
 
* [https://webmail.uib.no/ webmail.uib.no (for de som får epost på Unix mail)]
 
* [https://kalender.uib.no/ kalender.uib.no (for de som får epost på Exchange/Outlook)]
 
* [[E-post|Mer informasjon om e-post og tilleggstjenester]]
 
 
 
 
 
==Tilkobling til UiBs nett med VPN (Virtual Private Network)==
 
 
 
[[Fil:Vpn.png]]
 
 
 
VPN (Virtual Private Network) innebærer at du setter opp en direkte, lukket forbindelse fra din PC til UiBs nettverk. PCen din blir da "innlemmet" i UiB-nettet. Når du bruker nettjenester gjør du det som om du arbeider fra en maskin i UiBs nettverk.
 
 
 
På denne måten kan du hjemmefra få tilgang til nettsider på og utenfor UiB (se avsnittet om www-cache over) og andre IT-ressurser. Ditt eget hjemmeområde, avdelingens fellesområde og UiBs utskriftstjenester, er blant det du kan få tilgang til via VPN.
 
 
 
For å ta i bruk VPN, se veiledninger som er tilgjengelig via hovedsiden om [[VPN, Virtual private network]].
 
 
 
==Tilgang til egne dokumenter på bærbar PC med "offline files"==
 
 
 
[[Fil:Synkronisering.png]]
 
 
 
Standardoppsettet for bærbare PC-er ved UiB inkluderer "offline files" eller "synkronisering av hjemmeområde".
 
 
 
Dette innebærer at hjemmeområdet ditt på UiBs server, kopieres til PCens harddisk. Når du tar PCen med hjem eller [[På reise med UiB-PC|på reise]], har du også med kopier av alle filene. Operativsystemet gjør dette usynlig for deg som bruker, slik at du tilsynelatende arbeider mot de samme filplasseringene og mappene (O:, "My Documents") også når maskinen ikke er i nettet.
 
 
 
Ved tilkobling til UiB-nett (enten fysisk på campus eller gjennom VPN-tilkobling, se over) blir kopien synkronisert med serveren. Eventuelle endringer du har gjort på den bærbare blir da overført til serveren og omvendt.
 
 
 
* [[Synkronisering av hjemmeområde til bærbare PC-er ("offline files")|Mer informasjon om bærbar med "offline files"]]
 
 
 
 
 
==Tilgang hjemmefra til egne dokumenter lagret på UiBs servere==
 
 
 
[[Fil:Dokumenter.png]]
 
 
 
Når du har opprettet en VPN-tilkobling til UiB (se eget avsnitt over), kan du koble til UiBs servere og kopiere eller jobbe direkte mot dine dokumenter som ligger på ditt hjemmeområde eller fellesområder du har tilgang til (f.eks. instituttets/avdelingens fellesområde).
 
 
 
Bruksanvisninger finner du på [[oppkobling mot hjemmeområde|siden om oppkobling mot hjemmeområde]].
 
 
 
 
 
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra med Skrivebord.uib.no==
 
 
 
[[Fil:Hjemmekontor.png]]
 
 
 
'''NB! Bare ansatte kan logge seg på skrivebord.uib.no.'''
 
 
 
Hvis du trenger tilgang til flere IT-ressurser på UiB samlet (epost, filer/mapper og programmer/systemer), kan Skrivebord.uib.no være en god løsning.
 
 
 
Gjennom Skrivebord.uib.no logger du inn på en server som gir deg et skrivebord som likner det du har på din vanlige kontormaskin på UiB.
 
 
 
Du kan logge på Skrivebord.uib.no med programmet "Remote Desktop"/"Fjerntilkobling" i Windows. Det finnes også programmer for [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Linux|Linux]] og [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Mac|Mac]] som gjør det samme.
 
 
 
 
 
* [[Skrivebord.uib.no|Mer informasjon om Skrivebord.uib.no]]
 
 
 
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra ved å fjernstyre kontormaskin på UiB==
 
 
 
[[Fil:Remote.png]]
 
 
 
I noen tilfeller (dersom du for eksempel trenger tilgang til spesielle programmer på din kontormaskin), kan det være nyttig å koble seg til kontormaskinen og fjernstyre den hjemmefra.
 
 
 
For å få tilgang til dette må den aktuelle maskinen åpnes opp for fjerntilkobling og din brukerkonto må gis tilgang.
 
 
 
Kontakt BRITA dersom du ønsker dette. (Lag sak på https://bs.uib.no)
 
 
 
Når dette er åpnet, kan du hjemmefra bruke Remote Desktop/Fjerntilkobling (se under avsnittet om Hjemmekontor.uib.no over) og koble deg til din kontormaskin. Denne må da være påslått og ledig, og du må oppgi navnet på maskinen på formen
 
AVD123123.klient.uib.no
 
eller dens IP-nummer på formen
 
129.177.xxx.yyy
 
 
 
Merk at av sikkerhetsgrunner tillater ikke UiB at maskiner som har installert administrative fellessystemer fjernstyres på denne måten!
 
 
 
[[Kategori:Privat datamaskin]]
 
[[Kategori:Bruksanvisninger]]
 
[[Kategori:VPN]]
 
[[Kategori:Hjemmeområde]]
 
[[Kategori:E-post]]
 
[[Kategori:Bærbar]]
 
[[Kategori:Tilgang]]
 

Nåværende revisjon fra 4. mar. 2021 kl. 10:59