Forskjell mellom versjoner av «Jobbe hjemmefra»

Fra IT-hjelp UiB
m
(byttet rekkefølge på avsnitt)
Linje 5: Linje 5:
  
  
==Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)==
+
==Tilkobling til UiBs nett med VPN (Virtual Private Network)==
 +
 
 +
[[Fil:Vpn.png]]
 +
 
 +
VPN (Virtual Private Network) innebærer at du setter opp en direkte, lukket forbindelse fra din PC til UiBs nettverk. PCen din blir da "innlemmet" i UiB-nettet. Når du bruker nettjenester gjør du det som om du arbeider fra en maskin i UiBs nettverk.
 +
 
 +
På denne måten kan du hjemmefra få tilgang til nettsider på og utenfor UiB (se avsnittet om www-cache over) og andre IT-ressurser. Ditt eget hjemmeområde, avdelingens fellesområde og UiBs utskriftstjenester, er blant det du kan få tilgang til via VPN.
 +
 
 +
For å ta i bruk VPN, se veiledninger som er tilgjengelig via hovedsiden om [[VPN, Virtual private network]].
 +
 
 +
 
 +
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra med Skrivebord.uib.no==
  
[[Fil:Proxy.png]]
+
[[Fil:Hjemmekontor.png]]
  
 +
Hvis du trenger tilgang til flere IT-ressurser på UiB samlet (epost, filer/mapper og programmer/systemer), kan Skrivebord.uib.no være en god løsning. Alle ansatte, samt studenter som har tilgang til SAFE, kan logge seg på skrivebord.uib.no.
  
Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrifter, bøker og databaser er bare tilgjengelige fra maskiner på UiBs nettverk.
+
Gjennom Skrivebord.uib.no får du et skrivebord som likner det du har på din vanlige kontormaskin på UiB med de samme programmene, katalogene og tilgangene.
  
For å få tilgang til disse hjemmefra, kan du enten koble deg til UiBs nettverk med [[#Tilkobling_til_UiBs_nett_med_VPN_.28Virtual_Private_Network.29|VPN (se eget avsnitt)]], eller ganske enkelt starte på Universitetsbibliotekets  [http://www.uib.no/ub Hjemmeside].  
+
Du kan logge på Skrivebord.uib.no med programmet "Tilkobling til eksternt skrivebord" (også kalt "Remote Desktop" eller "Fjerntilkobling") i Windows. Det finnes også programmer for [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Linux|Linux]] og [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Mac|Mac]] som gjør det samme.
  
Bibliotekets hjemmeside vil automatisk benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Når du får spørsmål om pålogging til proxy-server, bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiB.
+
* [[Skrivebord.uib.no|Mer informasjon om Skrivebord.uib.no]]
  
''Tips'': Start fra Bibliotekets hjemmeside også når du skal bruke PubMed, Google Scholar og Oria, du blir da gjenkjent som tilhørende UiB når du benytter disse ressursene og får lenker (via proxy) til Universitetsbibliotekets e-ressurser.
 
  
 
==Lese UiB-epost hjemmefra==
 
==Lese UiB-epost hjemmefra==
Linje 28: Linje 39:
 
* [[E-post|Mer informasjon om e-post og tilleggstjenester]]
 
* [[E-post|Mer informasjon om e-post og tilleggstjenester]]
  
==Tilkobling til UiBs nett med VPN (Virtual Private Network)==
 
 
[[Fil:Vpn.png]]
 
 
VPN (Virtual Private Network) innebærer at du setter opp en direkte, lukket forbindelse fra din PC til UiBs nettverk. PCen din blir da "innlemmet" i UiB-nettet. Når du bruker nettjenester gjør du det som om du arbeider fra en maskin i UiBs nettverk.
 
 
På denne måten kan du hjemmefra få tilgang til nettsider på og utenfor UiB (se avsnittet om www-cache over) og andre IT-ressurser. Ditt eget hjemmeområde, avdelingens fellesområde og UiBs utskriftstjenester, er blant det du kan få tilgang til via VPN.
 
 
For å ta i bruk VPN, se veiledninger som er tilgjengelig via hovedsiden om [[VPN, Virtual private network]].
 
  
 
==Tilgang til egne dokumenter på bærbar PC med "offline files"==
 
==Tilgang til egne dokumenter på bærbar PC med "offline files"==
Linje 60: Linje 62:
  
  
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra med Skrivebord.uib.no==
+
==Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)==
 +
 
 +
[[Fil:Proxy.png]]
 +
 
  
[[Fil:Hjemmekontor.png]]
+
Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrifter, bøker og databaser er bare tilgjengelige fra maskiner på UiBs nettverk.
  
Hvis du trenger tilgang til flere IT-ressurser på UiB samlet (epost, filer/mapper og programmer/systemer), kan Skrivebord.uib.no være en god løsning. Alle ansatte, samt studenter som har tilgang til SAFE, kan logge seg skrivebord.uib.no.
+
For å få tilgang til disse hjemmefra, kan du enten koble deg til UiBs nettverk med [[#Tilkobling_til_UiBs_nett_med_VPN_.28Virtual_Private_Network.29|VPN (se eget avsnitt)]], eller ganske enkelt starte Universitetsbibliotekets  [http://www.uib.no/ub Hjemmeside].  
  
Gjennom Skrivebord.uib.no får du et skrivebord som likner det du har på din vanlige kontormaskin på UiB med de samme programmene, katalogene og tilgangene.
+
Bibliotekets hjemmeside vil automatisk benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Når du får spørsmål om pålogging til proxy-server, bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiB.
  
Du kan logge på Skrivebord.uib.no med programmet "Tilkobling til eksternt skrivebord" (også kalt "Remote Desktop" eller "Fjerntilkobling") i Windows. Det finnes også programmer for [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Linux|Linux]] og [[Oppkobling_mot_Skrivebord.uib.no_fra_Mac|Mac]] som gjør det samme.
+
''Tips'': Start fra Bibliotekets hjemmeside også når du skal bruke PubMed, Google Scholar og Oria, du blir da gjenkjent som tilhørende UiB når du benytter disse ressursene og får lenker (via proxy) til Universitetsbibliotekets e-ressurser.
  
* [[Skrivebord.uib.no|Mer informasjon om Skrivebord.uib.no]]
 
  
 
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra ved å fjernstyre kontormaskin på UiB==
 
==Jobbe på UiB-systemer hjemmefra ved å fjernstyre kontormaskin på UiB==

Revisjonen fra 12. mar. 2020 kl. 10:57

Ikon verden COLOURBOX38156936.jpg

UiB har flere tjenester som gir tilgang når du befinner deg utenfor UiB. De fleste av tjenestene kan brukes på alle maskiner som er på internett. Der det er begrensninger på hvilke systemer eller brukere som kan bruke tjenestene, er dette opplyst i teksten.

UiB gir også tilgang til en del sky-tjenester, spesielt Office 365. En av fordelene med disse er at de er tilgjengelige hvor som helst.


Tilkobling til UiBs nett med VPN (Virtual Private Network)

Vpn.png

VPN (Virtual Private Network) innebærer at du setter opp en direkte, lukket forbindelse fra din PC til UiBs nettverk. PCen din blir da "innlemmet" i UiB-nettet. Når du bruker nettjenester gjør du det som om du arbeider fra en maskin i UiBs nettverk.

På denne måten kan du hjemmefra få tilgang til nettsider på og utenfor UiB (se avsnittet om www-cache over) og andre IT-ressurser. Ditt eget hjemmeområde, avdelingens fellesområde og UiBs utskriftstjenester, er blant det du kan få tilgang til via VPN.

For å ta i bruk VPN, se veiledninger som er tilgjengelig via hovedsiden om VPN, Virtual private network.


Jobbe på UiB-systemer hjemmefra med Skrivebord.uib.no

Hjemmekontor.png

Hvis du trenger tilgang til flere IT-ressurser på UiB samlet (epost, filer/mapper og programmer/systemer), kan Skrivebord.uib.no være en god løsning. Alle ansatte, samt studenter som har tilgang til SAFE, kan logge seg på skrivebord.uib.no.

Gjennom Skrivebord.uib.no får du et skrivebord som likner det du har på din vanlige kontormaskin på UiB med de samme programmene, katalogene og tilgangene.

Du kan logge på Skrivebord.uib.no med programmet "Tilkobling til eksternt skrivebord" (også kalt "Remote Desktop" eller "Fjerntilkobling") i Windows. Det finnes også programmer for Linux og Mac som gjør det samme.


Lese UiB-epost hjemmefra

Epost.png

UiB har to epost-systemer for ansatte: Unix mail og Exchange/Outlook. Disse har hvert sitt webmail-system som du kan bruke fra en hvilken som helst internett-tilkoblet PC:


Tilgang til egne dokumenter på bærbar PC med "offline files"

Synkronisering.png

Standardoppsettet for bærbare PC-er ved UiB inkluderer "offline files" eller "synkronisering av hjemmeområde".

Dette innebærer at hjemmeområdet ditt på UiBs server, kopieres til PCens harddisk. Når du tar PCen med hjem eller på reise, har du også med kopier av alle filene. Operativsystemet gjør dette usynlig for deg som bruker, slik at du tilsynelatende arbeider mot de samme filplasseringene og mappene (O:, "My Documents") også når maskinen ikke er i nettet.

Ved tilkobling til UiB-nett (enten fysisk på campus eller gjennom VPN-tilkobling, se over) blir kopien synkronisert med serveren. Eventuelle endringer du har gjort på den bærbare blir da overført til serveren og omvendt.


Tilgang hjemmefra til egne dokumenter lagret på UiBs servere

Dokumenter.png

Når du har opprettet en VPN-tilkobling til UiB (se eget avsnitt over), kan du koble til UiBs servere og kopiere eller jobbe direkte mot dine dokumenter som ligger på ditt hjemmeområde eller fellesområder du har tilgang til (f.eks. instituttets/avdelingens fellesområde).

Bruksanvisninger finner du på siden om oppkobling mot hjemmeområde.


Tilgang til Universitetsbibliotekets e-ressurser (via proxy)

Proxy.png


Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrifter, bøker og databaser er bare tilgjengelige fra maskiner på UiBs nettverk.

For å få tilgang til disse hjemmefra, kan du enten koble deg til UiBs nettverk med VPN (se eget avsnitt), eller ganske enkelt starte på Universitetsbibliotekets Hjemmeside.

Bibliotekets hjemmeside vil automatisk benytte proxy-server når det er nødvendig for tilgang utenfor UiBs nett. Når du får spørsmål om pålogging til proxy-server, bruk ditt vanlige brukernavn og passord ved UiB.

Tips: Start fra Bibliotekets hjemmeside også når du skal bruke PubMed, Google Scholar og Oria, du blir da gjenkjent som tilhørende UiB når du benytter disse ressursene og får lenker (via proxy) til Universitetsbibliotekets e-ressurser.


Jobbe på UiB-systemer hjemmefra ved å fjernstyre kontormaskin på UiB

Remote.png

I noen tilfeller (dersom du for eksempel trenger tilgang til spesielle programmer på din kontormaskin), kan det være nyttig å koble seg til kontormaskinen og fjernstyre den hjemmefra.

For å få tilgang til dette må den aktuelle maskinen åpnes opp for fjerntilkobling og din brukerkonto må gis tilgang.

Kontakt BRITA dersom du ønsker dette. (Lag sak på https://bs.uib.no)

Når dette er åpnet, kan du hjemmefra bruke Remote Desktop/Fjerntilkobling (se under avsnittet om Hjemmekontor.uib.no over) og koble deg til din kontormaskin. Denne må da være påslått og ledig, og du må oppgi navnet på maskinen på formen

AVD123123.klient.uib.no 

eller dens IP-nummer på formen

129.177.xxx.yyy

Merk at av sikkerhetsgrunner tillater ikke UiB at maskiner som har installert administrative fellessystemer fjernstyres på denne måten. Da kan du i stedet bruke saksbehandler.uib.no.