Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

Linje 1: Linje 1:
 
{{Mangler lenker|url=http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1531&toplink_id=1577}}
 
{{Mangler lenker|url=http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1531&toplink_id=1577}}
 
{{Mangler kategorisering}}
 
{{Mangler kategorisering}}
[https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.275.uP?uP_sparam=focusedTabID&focusedTabID=133&uP_sparam=mode&mode=view&uP_root=root&link_id_path=146259&loc_code_path=2210&menu_type=11 Les IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranet (krever pålogging)]
+
[https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.275.uP?uP_sparam=focusedTabID&focusedTabID=133&uP_sparam=mode&mode=view&uP_root=root&link_id_path=146259&loc_code_path=2210&menu_type=11 Les IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranett (krever pålogging)]
 +
 
 +
'''INNKJØPSVEILEDNINGEN SKAL FØLGES !!'''
 +
 
 
Det er  viktig  at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr.  
 
Det er  viktig  at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr.  
 
Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og  kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også  [[https://wikihost.uib.no/ithjelp/index.php/Serviceeerkl%C3%A6ring_fra_IT-avdelingen serviceerklæring fra IT-avdelingen)]]. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.
 
Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og  kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også  [[https://wikihost.uib.no/ithjelp/index.php/Serviceeerkl%C3%A6ring_fra_IT-avdelingen serviceerklæring fra IT-avdelingen)]]. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.
 +
  
 
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører. For utfyllende informasjon se  [retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen], samt [Innkjøpsguiden]].
 
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører. For utfyllende informasjon se  [retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen], samt [Innkjøpsguiden]].

Revisjonen fra 20. jan. 2010 kl. 13:53

Viktig melding.gif Mangler lenker Denne artikkelen har ikke fått med seg lenker ved flytting. Lenker er foreslått hentet fra [1]
Viktig melding.gif Mangler kategorisering Denne siden er ikke kategorisert riktig eller ikke kategorisert i det hele tatt. Du kan hjelpe til ved å legge den til i kategorier.

Les IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranett (krever pålogging)

INNKJØPSVEILEDNINGEN SKAL FØLGES !!

Det er viktig at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr. Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også [serviceerklæring fra IT-avdelingen)]. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.


Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er ikke anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører. For utfyllende informasjon se [retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen], samt [Innkjøpsguiden]].