Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

(Ny side: {{Mangler lenker|url=http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1531&toplink_id=1577}} {{Mangler kategorisering}} Les IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranet (krever pålogging) D...)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 20. jan. 2010 kl. 13:40

Viktig melding.gif Mangler lenker Denne artikkelen har ikke fått med seg lenker ved flytting. Lenker er foreslått hentet fra [1]
Viktig melding.gif Mangler kategorisering Denne siden er ikke kategorisert riktig eller ikke kategorisert i det hele tatt. Du kan hjelpe til ved å legge den til i kategorier.

Les IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranet (krever pålogging) Det er viktig at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr. Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også serviceerklæring fra IT-avdelingen). Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.

Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er ikke anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører. For utfyllende informasjon se retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen, samt Innkjøpsguiden.