Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

m (Feil URL til Intranettsiden)
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=2f448f0a40a84669b9ea4ca656f8db53 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]»)
 
(60 mellomliggende revisjoner av 13 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Autoritativ informasjon}}
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=2f448f0a40a84669b9ea4ca656f8db53 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]
{{BRA}}
 
 
 
== Generelt om innkjøp av data- og teleutstyr ==
 
 
 
*[[:Category:Innkjøp|Alle sider om IT-innkjøp]]
 
*[https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=5444 IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranett (krever pålogging)]'''INNKJØPSVEILEDNINGEN SKAL FØLGES !!'''
 
 
 
Det er  viktig  at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr.
 
Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og  kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også  [[serviceerklæring fra IT-avdelingen]]. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.
 
 
 
 
 
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører.
 
*[http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=297 Retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen]
 
*[http://innkjop.uib.no Innkjøpsguiden for UiB].
 
 
 
 
 
== Innkjøp av mobiltelefoner ==
 
* [[Mobiltelefonmodeller]]
 
* [[Abonnement for mobiltelefoni|Abonnement]]
 
* [[Bestilling av mobiltelefon|Bestilling]]
 
 
 
 
 
== Innkjøp av skrivere ==
 
Alle nye skrivere og multifunksjons-maskiner skal bestilles med SafeCom Pullprintløsning.
 
Blekkskrivere skal ikke kjøpes inn til noe formål pga.  altfor høye driftskostnader, og liten/ingen støtte for bruk i  stordrift.
 
 
 
[[Innkjøp av skrivere|Produktguidene]] viser anbefalte modeller fra våre leverandører. Det gis ikke brukerstøtte på andre modeller enn dem som er oppgitt i guidene.  
 
 
 
 
 
== Anskaffelse av større IT-løsninger ==
 
 
 
Universitetsidrektørens kontor har utarbeidet kjøreregler som skal benyttes av enhetene i planleggingen av nye prosjekter og ved større endringer i eksisterende prosjekter. [[Kjøreregler ved anskaffelse av IT-løsninger og gjennomføring av endringsprosjekter|Les mer]]
 
 
 
 
 
== Spørsmål om innkjøp? ==
 
 
 
Dersom du har spørsmål om innkjøp av data- og teleutstyr kan du registrere det til IT-avdelingen på https://bs.uib.no eller ringe BRITA på telefon (555) 84700.
 
 
 
[[Kategori:Innkjøp]]
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 
[[Kategori:Innkjøp]]
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 

Nåværende revisjon fra 3. aug. 2020 kl. 09:31