Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=2f448f0a40a84669b9ea4ca656f8db53 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]»)
 
(77 mellomliggende revisjoner av 15 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Autoritativ informasjon}}
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=2f448f0a40a84669b9ea4ca656f8db53  Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]
 
 
=== Generellt om innkjøp av data- og teleutstyr ===
 
 
 
*[[:Category:Innkjøp|Alle sider om IT-innkjøp]]
 
*[https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.275.uP?uP_sparam=focusedTabID&focusedTabID=133&uP_sparam=mode&mode=view&uP_root=root&link_id_path=146259&loc_code_path=2210&menu_type=11 IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranett (krever pålogging)]'''INNKJØPSVEILEDNINGEN SKAL FØLGES !!'''
 
 
 
Det er  viktig  at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr.
 
Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og  kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også  [[serviceerklæring fra IT-avdelingen]]. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.
 
 
 
 
 
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører.
 
*[http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=297 retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen]
 
*[http://innkjop.uib.no Innkjøpsguiden].
 
 
 
 
 
=== Innkjøp av mobiltelefoner ===
 
* [[Mobiltelefonmodeller]]
 
* [[Abonnement for mobiltelefoni|Abonnement]]
 
* [[Bestilling av mobiltelefon|Bestilling]]
 
 
 
 
 
=== Innkjøp av skrivere ===
 
 
 
=== Innkjøpav programvare ===
 
 
 
[[Programvare ved UiB]]
 
 
 
 
 
 
 
Dersom du har spørsmål om innkjøp av data- og teleutstyr kan du registrere det til IT-avdelingen på https://bs.uib.no eller via BRITA på telefon (555) 84700.
 
 
 
[[Kategori:Innkjøp|Alle artikler om innkjøp]]
 
[[Kategori:Innkjøp]]
 

Nåværende revisjon fra 3. aug. 2020 kl. 10:31