Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=2f448f0a40a84669b9ea4ca656f8db53 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]»)
 
(99 mellomliggende revisjoner av 16 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Mangler lenker|url=http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1531&toplink_id=1577}}
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=2f448f0a40a84669b9ea4ca656f8db53 Denne informasjonen finner du i UiBhjelp.]
{{Mangler kategorisering}}
 
[http://it.uib.no/?mode=show_page&link_id=1531&toplink_id=1577 Les IT-avdelingens innkjøpsveiledning på intranet (krever pålogging)]
 
Det er viktig  at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr.
 
Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og  kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også  [[serviceerklæring fra IT-avdelingen)]]. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.
 
 
 
Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er '''ikke''' anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører. For utfyllende informasjon se  [[retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester i Regelsamlingen]], samt [[ Innkjøpsguiden]].
 

Nåværende revisjon fra 3. aug. 2020 kl. 09:31