Informasjonsskjermer

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 5. nov. 2018 kl. 15:12 av Edorn (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Infoskjerm Studentsenteret.jpg

Informasjonsskjermer er skjermer plassert synlig for å vise aktuell informasjon til publikum.

Scala er det systemet IT-avdelingen tilbyr til brukermiljøer som vil sette opp informasjonsskjermer. Dette er en tjeneste IT-avdelingen tar betalt for, for å dekke inn kostnadene til programvarelisenser.

Eksempler på slik informasjon i UiB-sammenheng

  • Meldinger om disputaser, gjesteforelesninger og andre begivenheter
  • Informasjon til studenter (frister o.l.)
  • Aktuell informasjon om instituttets virksomhet
  • Videreformidling av ulik relevant informasjon fra UiB eller eksterne kilder

Slik kan institutter og avdelinger ta Scala i bruk

Man må tenke gjennom hva slags innhold man ønsker å presentere, hvilken plassering som er best for å nå de som skal se innholdet, og hvem som skal ha ansvaret for den daglige adminuistrasjonen (legge ut meldinger, administrere innhold).

Det er kritisk at plassering av utstyr planlegges godt. Utstyret som trengs er selve infoskjermen og en PC som styrer denne, men utgifter til strøm- og nettverkskontakter kommer som regel i tillegg. Ta gjerne kontakt med IT-avdelingen og få hjelp til planleggingen!

Selve infoskjermen kan være en flatskjerm-TV eller en skjerm som er spesiallaget som infoskjerm. Dersom skjermen skal stå på hele tida, vil vi anbefale sistnevnte. Velg en PC som er forhåndsavtalt til dette formålet. (PC-en må være en standard UiB-klient-PC. PC-en trenger tilkopling til strøm og datanett, og skjermen må naturligvis også ha strøm.)

Utstyr og installasjon bestilles hos AV-leverandør på rammeavtale. I noen tilfeller må AV-leverandør ha befaring før de gir pristilbud på en løsning.

Når det fysiske utstyret er på plass, kan man få tilgang til Scala-systemet. Et avspillerprogram (Player) installeres på PC-en som er koblet til selve infoskjermen, og administrator(er) kan logge inn på en nettside for å administrere innholdet. Registrer sak i Issue-tracker for å bestille Scala-tjenesten.

Det finnes ferdige maler med "UiB-design" for presentasjon av meldinger i ulike formater.

Prismatrise

Komponent Leveres Kostnad
Installasjon av strøm (stikkontakt for PC og infoskjerm) og nettverkskontakt for PC Rammeavtale elektro Pris bør avtales på befaring, ligger vanligvis omkring kr 5000 - 10000
Skjerm og PC Rammeavtale AV-leverandør Varierer etter størrelse, se alternativer i leverandørens katalog
Monteringskostnader Rammeavtale AV-leverandør Timepris ihht avtale, omfang (antall timer) bør avtales på befaringen
Andre årlige kostnader inkl. programvare lisenser Fra IT-avdelingen inkl innkjøp og oppgraderinger Årlig kostnad ihht IT-avdelingens prisliste. (Belastes to terminer pr år.)

Slik virker Scala

En PC med programmet Scala Player kobles til en informasjonsskjerm i et vrimleareal, skranke e.l. Skjermen viser en "spilleliste" med bilder, videoer o.l. Innholdet bestemmes av en administrator som logger på via et web-grensesnitt til "Scala Content Manager" (på en server på IT-avdelingen).

Maler og mer avansert innhold lages med Scala Designer, men dette trenger man ikke bruke for å legge ut innhold i ferdige maler.

Structure Scala.jpg

Elementer man kan vise på skjermene

Bilder, video, web sider, malbaserte meldinger (manuelle og automatiske), html5 widgets, Facebook, Instagram og Twitter nyhetsstrømmer, YouTube og Vimeo videoer.

Støttede formater

Følgende bildeformater er for tiden støttet: BMP, GIF, IFF, JPEG, PCD, PNG, Tiff and WMF.

Klassifiseringer

Vi har forkjellige klassifiseringer av informasjonvisning på skjerm. De andre er følgende:

  • Dagstavle: Aktiviteter for denne dagen i et rom, hentes fra Timeplansystemet (TP).
  • Digitalt skilt: Elektronisk versjon av UiB sine skilt.
  • Infoskjerm: Skjermer for å vise aktuell informasjon. (denne artikkelen)
  • Infokiosker: Infoskjerm med mulighet for brukerinteraksjon f.eks. via berøringsskjerm (touch screen)