Informasjon til forelesere

Revisjon per 9. jul. 2013 kl. 14:06 av Ngfbh (diskusjon | bidrag) (lagt til info om digital tilkopling.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

Denne folderen inneholder en del praktisk informasjon til alle som underviser eller organiserer undervisning i UiBs undervisningsrom, både UiB-ansatte og eksterne brukere. Folderen finnes også i PDF-format (last ned) og trykt på papir. Papireksemplarer bestilles fra IT-avdelingen gjennom bs.uib.no.


De fleste undervisningsrom er utstyrt med projektor, fastmontert PC, høyttalere og styringspanel. Større rom har også mikrofon.

Vi oppfordrer undervisere til å gjøre seg kjent med utstyret på forhånd! Husk også at det kan ta tid før alt utstyret er klart til bruk. Beregn derfor tilstrekkelig tid før undervisningen skal starte.

Arrangører av disputaser bør gjøre seg kjent med innholdet i denne folderen.

(Denne siden finnes også som en folder som kan bestilles fra IT-avdelingen. For mer utfyllende informasjon henvises det bl.a. til informasjon om undervisningsrom.)

Bruk av fastmontert UiB-PC

Ansatte og studenter ved UiB kan logge inn på PC-en med sin vanlige brukerkonto og passord. Merk at ansatte må velge domene "UiB", mens studenter må velge "Student". Noen ganger står domenet på "UiB", andre ganger på "Student", så husk å sjekke dette.

Forelesere som ikke har konto på UiB, må få opprettet "kurskonto", se om kurskonto. Alle UiB-ansatte kan opprette slik kurskonto. Det er naturlig at en ansatt ved instituttet/avdelingen som inviterer foreleseren, genererer kontoen.

For leietakere som har avtale med Eiendomsavdelingen eller SiB, kan Eiendomsavdelingen eller SiB opprette kurskonto. Pass på å få gjort dette i forbindelse med tildeling av rom!

IT-assistentene kan ikke opprette kurskonto.

Ved pålogging med kurskonto, må du velge domenet "Student".

Bruk av egen PC

Tilkopling for å få bilde på projektor (videokanon)

Det skal finnes en kontakt eller kabel for tilkopling til egen (bærbar) PC. Plugg denne inn i din PC. Hvis det mangler kabel, kan IT-assistenten tilkalles for å finne en kabel.

Noen bærbare PC-er, spesielt Mac, har ikke standard videokontakt (VGA) innebygd, men trenger en overgangskabel. Hvis din maskin trenger en slik overgangskabel til VGA, bør du alltid ta med det selv.

Man må velge riktig kilde ("PC2", "laptop", e.l.) på styringspanelet i rommet for å få bilde fra bærbar PC på projektoren.

Merk at de fleste bærbare PC-er ikke automatisk viser bilde på den tilkoplede projektoren. Man må gjerne trykke på en spesiell tast eller tastekombinasjon for å få det til. Gjør deg kjent med denne funksjonen på din PC!

Tilkoplingskabler1.JPG

Tilkopling for å få lyd på høyttalere

Det skal finnes en kontakt eller kabel for tilkopling til egen (bærbar) PC. Plugg denne inn i din PCs lydutgang.

Hvis du har koplet til og det likevel ikke kommer lyd fra PC-en:

 1. Sjekk om det er lyd i PC-en når kabelen ikke er koplet til. Hvis ikke, sjekk lydinnstillingene på din PC.
 2. Sjekk at kabelen står i riktig kontakt i PC-en. (Kontakten for ekstern mikrofon er lik kontakten for høyttalere, så det er lett å ta feil!)
 3. Sjekk voluminnstillingen på styringspanelet i rommet.

I nylig installerte rom kan man også bruke digital tilkopling (HDMI). Her kommer lyd og bilde fra samme kontakt. Fungerer det fremdeles ikke - kontakt IT-assistenten.

Tilkopling til nett

Alle undervisningsrom skal ha en ledig nettverkskontakt for "Auditorienett", vanligvis merket med "AUD". Her får du direkte tilkopling til internett når du plugger kabelen i PCen din.

Alternativt kan du de fleste steder bruke trådløst nett. Se veiledning på https://it.uib.no/Trådløst_datanett.

Andre tilkoplingsmuligheter

I mange rom tilbys følgende:

 • Composite Video
 • S-Video
 • Phono-kontakter for lyd (høyre og venstre)

Du må selv ha med kabler og eventuelle overganger for å kople eget utstyr til disse kontaktene.

Styringspanelet

All styring av bilde og lyd gjøres fra Styringspanelet i rommet. Det er enten knappepanel eller touch-panel (berøringsskjerm) montert i kateter, skap eller kabelkanal i rommet.

Det skal ikke brukes fjernkontroll eller betjeningsknapper på projektor!

Extronpanel4.jpg

På styringspanelet styrer du:

 • Slå projektor på og av
 • Valg av kilde (mellom ulike PC-tilkoplinger, videospiller e.l.)
 • Lydvolum
 • I noen større undervisningsrom kan også belysningen styres fra styringspanelet

Når du slår på projektoren eller bytter kilde tar det opp til ett minutt før bildet vises.

Riktig bruk av utstyret

 • Bruk mikrofon i rom der dette finnes! Ikke minst for å få lyd i teleslynge for hørselshemmede.
 • Ikke flytt på kateter som har utstyr montert! Kabler/kontakter kan løsne eller bli ødelagt.
 • Ta kontakt med IT-assistent hvis du får problemer. Ikke prøv å flytte kabler, kople om e.l. selv!

Etter bruk:

 • Logg ut, men la PC-en stå på.
 • Slå av projektor (trykk "Off", "Avslutt" e.l. på styringspanelet).
 • Slå av og legg på plass/levér tilbake trådløs mikrofon.
 • Legg på plass kabler og annet utstyr som hører til i rommet.
 • Husk å ta med eget utstyr, egne kabler o.l. når du forlater rommet.

Tilgang til rom

Hvordan bestille rom

Alle institutter og avdelinger på UiB har tilgang til UiBs rom-booking-system. Kontakt din lokale rombestiller eller administrasjonen på ditt institutt/din avdeling for å bestille rom. Se rom.uib.no.

Hvilket utstyr som finnes i undervisningsrommene er det også oversikt over i rombestillingsystemet.

Hvordan komme seg inn i rommet

Tilgangsrutiner varierer fra sted til sted. Det viktigste er derfor å gjøre seg kjent med rutinene for rommet du skal bruke. Mange steder er lokalene åpne på dagtid, men stenges f.eks. kl 16 eller 18. Hvis du skal bruke rom utenom arbeidstiden må du undersøke hva som gjelder her.

Hvis du trenger hjelp

 • IT-assistenten kan hjelpe med bruk av data- og AV-utstyret i vakttiden, stort sett mandag-fredag kl 08.00 - 18.00. Se oversikt over IT-assistenter og lokale vakttider
 • Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til IT-assistenten.
 • Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre seg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med IT-assistenten for en demonstrasjon av utstyret i rommet.
 • Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se uv-rom.uib.no.


Hvis du ikke får kontakt med PC-assistent, ring IT-avdelingens vakttelefon for undervisningsrom: (555) 88587.

Se også http://it.uib.no/Undervisningsrom