Forskjell mellom versjoner av «Informasjon til forelesere»

(Tilkopling til nett: EDUROAM foretrukket, Fjernet dobbelinformasjon.)
m (Hvis du trenger hjelp: la til adressen til lenke)
Linje 103: Linje 103:
 
* Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til PC-vakten.
 
* Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til PC-vakten.
 
* Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre seg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med PC-vakten for en demonstrasjon av utstyret i rommet. Det gjelder spesielt hvis du har spesielle tekniske hjelpemidler som skal brukes.
 
* Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre seg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med PC-vakten for en demonstrasjon av utstyret i rommet. Det gjelder spesielt hvis du har spesielle tekniske hjelpemidler som skal brukes.
* Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se [http://uv-rom.uib.no].
+
* Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se [http://uv-rom.uib.no uv-rom.uib.no].
  
  

Revisjonen fra 1. mar. 2011 kl. 12:00

Denne folderen inneholder en del praktisk informasjon til alle som underviser i UiBs undervisningsrom eller organiserer undervisning; både UiB-ansatte og eksterne brukere.

De fleste undervisningsrom er utstyrt med projektor, fastmontert PC, høyttalere og styringspanel. Større rom har også mikrofon.

Vi oppfordrer undervisere til å gjøre seg kjent med utstyret på forhånd! Husk også at det kan ta tid før alt utstyret er klart til bruk. Beregn derfor tilstrekkelig tid før undervisningen skal starte.

(Denne siden finnes også som en folder som kan bestilles fra IT-avdelingen. For mer utfyllende informasjon henvises det bl.a. til informasjon om undervisningsrom.)

Bruk av fastmontert UiB-PC

Ansatte og studenter ved UiB kan logge inn på PC-en med sin vanlige brukerkonto og passord. Merk at ansatte må velge domene "UiB", mens studenter må velge "Student". Noen ganger står domenet på "UiB", andre ganger på "Student", så husk å sjekke dette.

Forelesere som ikke har konto på UiB, må få opprettet "kurskonto", se om kurskonto. Alle UiB-ansatte kan opprette slik kurskonto. Det er naturlig at en ansatt ved instituttet/avdelingen som inviterer foreleseren, genererer kontoen.

For leietakere som har avtale med Eiendomsavdelingen eller SiB, vil Eiendomsavdelingen kunne opprette kurskonto. Pass på å få gjort dette i forbindelse med tildeling av rom!

PC-vaktene kan ikke opprette kurskonto.

Ved pålogging med kurskonto, må du velge domenet "Student".

I enkelte møterom kan det finnes fastmontert UiB-PC som ikke tillater pålogging med student-/kurskonto.

Bruk av egen PC

Tilkopling for å få bilde på projektor (videokanon)

Det skal finnes en kontakt eller kabel for tilkopling til egen (bærbar) PC. Plugg denne inn i din PC. Hvis det mangler kabel, kan PC-vakten tilkalles for å finne en kabel.

Noen bærbare PC-er, spesielt Mac, har ikke standard videokontakt (VGA) innebygd, men trenger en overgangskabel. Hvis din maskin trenger en slik overgangskabel til VGA, bør du alltid ta med det selv.

Man må velge riktig kilde ("PC2", "laptop", e.l.) på styringspanelet i rommet for å få bilde fra bærbar PC på projektoren.

Merk at de fleste PC-er ikke automatisk viser bilde på ekstern projektor selv om den er riktig koplet til! Man må gjerne trykke på en spesiell tast eller tastekombinasjon for å få bilde på projektoren. Gjør deg kjent med denne funksjonen på din PC!

Tilkoplingskabler.jpg

Tilkopling for å få lyd på høyttalere

Det skal finnes en kontakt eller kabel for tilkopling til egen (bærbar) PC. Plugg denne inn i din PCs lydutgang.

Hvis du har koplet til og det likevel ikke kommer lyd fra PC-en:

 1. Sjekk om det er lyd i PC-en når kabelen ikke er koplet til. Hvis ikke, sjekk lydinnstillingene på din PC.
 2. Sjekk at kabelen står i riktig kontakt i PC-en. (Kontakten for ekstern mikrofon er lik lydutgangen, så det er lett å ta feil!)
 3. Sjekk voluminnstillingen på styringspanelet i rommet.

Fungerer det fremdeles ikke - kontakt PC-vakten.

Tilkopling til nett

Alle undervisningsrom skal ha en ledig nettverkskontakt for "Auditorienett", vanligvis merket med "AUD". Her får du direkte tilkopling til internett.

Du kan de fleste steder bruke trådløst nett (EDUROAM eller UiB-nett). Se veiledning på [https://it.uib.no/Trådløst_datanett].

Andre tilkoplingsmuligheter

I mange rom tilbys følgende:

 • Composite Video
 • S-Video
 • Phono-kontakter for lyd (høyre og venstre)

Du må selv ha med kabler og eventuelle overganger for å kople eget utstyr til disse kontaktene.

Styringspanelet

All styring av AV-utstyr gjøres fra Styringspanelet i rommet. Det er enten knappepanel eller touch-panel (berøringsskjerm) montert i kateter, skap eller kabelkanal i rommet.

Det skal ikke brukes fjernkontroll eller betjeningsknapper på projektor!

Extronpanel.jpg

På styringspanelet styrer du:

 • Slå projektor på og av
 • Valg av kilde (mellom ulike PC-tilkoplinger, videospiller e.l.)
 • Lydvolum
 • I noen større undervisningsrom kan også belysningen styres fra styringspanelet

Riktig bruk av utstyret

 • Bruk mikrofon i rom der dette finnes! Ikke minst for å få lyd i teleslynge for hørselshemmede.
 • Ikke flytt på kateter som har utstyr montert! Kabler/kontakter kan løsne eller bli ødelagt.
 • Ta kontakt med PC-vakt hvis du får problemer. Ikke prøv å flytte kabler, kople om e.l. selv!

Etter bruk:

 • Logg ut, men la PC-en stå på.
 • Slå av projektor (trykk "Off", "Avslutt" e.l. på styringspanelet).
 • Slå av og legg på plass/levér tilbake trådløs mikrofon.
 • Legg på plass kabler og annet utstyr som hører til i rommet.
 • Husk å ta med eget utstyr, egne kabler o.l. når du forlater rommet.

Tilgang til rom

Hvordan bestille rom

Alle institutter og avdelinger på UiB har tilgang til UiBs rom-booking-system. Kontakt din lokale rombestiller eller administrasjonen på ditt institutt/din avdeling for å bestille rom. Se rom.uib.no.

Hvilket utstyr som finnes i undervisningsrommene er det også oversikt over i rombestillingsystemet.

Hvordan komme seg inn i rommet

Tilgangsrutiner varierer fra sted til sted. Det viktigste er derfor å gjøre seg kjent med rutinene for rommet du skal bruke. Mange steder er lokalene åpne på dagtid, men stenges f.eks. kl 16 eller 18. Hvis du skal bruke rom utenom arbeidstiden må du undersøke hva som gjelder her.

Hvis du trenger hjelp

 • PC-vakten kan hjelpe med bruk av data- og AV-utstyret i vakttiden, stort sett mandag-fredag kl 0800-1800. Se oversikt over PC-vakter og lokale vakttider
 • Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til PC-vakten.
 • Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre seg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med PC-vakten for en demonstrasjon av utstyret i rommet. Det gjelder spesielt hvis du har spesielle tekniske hjelpemidler som skal brukes.
 • Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se uv-rom.uib.no.


Hvis du ikke får kontakt med PC-vakt, ring IT-avdelingens vakttelefon for undervisningsrom: (555) 88587

http://it.uib.no/Undervisningsrom