Forskjell mellom versjoner av «Informasjon til forelesere»

(Skiftet ut PC-vakt med IT-assistent)
 
(22 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
{{Autoritativ informasjon}}
 
{{Autoritativ informasjon}}
{{BRS}}
+
 
 
[[en:Information for lecturers]]
 
[[en:Information for lecturers]]
  
'''Denne folderen inneholder en del praktisk informasjon til alle som underviser eller organiserer undervisning i UiBs undervisningsrom, både UiB-ansatte og eksterne brukere. Folderen finnes også i PDF-format ([[Media:Slik_bruker_du_undervisningsrommene.pdf|last ned]]) og trykt på papir. Papireksemplarer bestilles fra IT-avdelingen gjennom [https://bs.uib.no bs.uib.no].'''
+
PDF-fil  av denne informasjonen for utskrift eller videresending til forelesere finnes [[Media:Bruk av UV-rom.pdf|her]].
 
 
 
 
De fleste undervisningsrom er utstyrt med projektor, fastmontert PC, høyttalere og styringspanel. Større rom har også mikrofon.
 
 
 
Vi oppfordrer undervisere til å gjøre seg kjent med utstyret på forhånd! Husk også at det kan ta tid før alt utstyret er klart til bruk. Beregn derfor tilstrekkelig tid før undervisningen skal starte.
 
 
 
Arrangører av disputaser bør gjøre seg kjent med innholdet i denne folderen.
 
 
 
(Denne siden finnes også som en folder som kan bestilles fra IT-avdelingen. For mer utfyllende informasjon henvises det bl.a. til [[informasjon om undervisningsrom]].)
 
 
 
==Bruk av fastmontert UiB-PC==
 
 
 
Ansatte og studenter ved UiB kan logge inn på PC-en med sin vanlige brukerkonto og passord. Merk at ansatte må velge domene "UiB", mens studenter må velge "Student". Noen ganger står domenet på "UiB", andre ganger på "Student", så husk å sjekke dette.
 
 
 
Forelesere som ikke har konto på UiB, må få opprettet "kurskonto", se [[IT-tjenester_for_gjester#Kurskonto|om kurskonto]]. Alle UiB-ansatte kan opprette slik kurskonto. Det er naturlig at en ansatt ved instituttet/avdelingen som inviterer foreleseren, genererer kontoen.
 
 
 
For leietakere som har avtale med Eiendomsavdelingen eller SiB, kan Eiendomsavdelingen eller SiB opprette kurskonto. Pass på å få gjort dette i forbindelse med tildeling av rom!
 
 
 
IT-assistentene kan ikke opprette kurskonto.
 
 
 
Ved pålogging med kurskonto, må du velge domenet "Student".
 
  
==Bruk av egen PC==
+
Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen har sammen ansvar for drift og vedlikehold av undervisningsrom ved Universitetet i Bergen. Vi ønsker her å gi brukerne av våre undervisningsrom nyttig informasjon om bruken av rommene.
  
===Tilkopling for å få bilde på projektor (videokanon)===
+
'''Undervisere bør gjøre seg kjent med det audiovisuelle utstyret (AV-utstyret) og bruken av rommet før bruk!'''
  
Det skal finnes en kontakt eller kabel for tilkopling til egen (bærbar) PC. Plugg denne inn i din PC. Hvis det mangler kabel, kan IT-assistenten tilkalles for å finne en kabel.
+
Arrangører av disputaser bør gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet.    
  
Noen bærbare PC-er, spesielt Mac, har ikke standard videokontakt (VGA) innebygd, men trenger en overgangskabel. Hvis din maskin trenger en slik overgangskabel til VGA, bør du alltid ta med det selv.
+
==Hvordan bruke AV-utstyret==
 +
De fleste undervisningsrom er utstyrt med projektor, fastmontert PC, høyttalere og styringspanel. Større rom har også mikrofon. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før alt utstyret er klart til bruk etter at det er slått på. Beregn derfor tilstrekkelig tid før undervisningen skal starte.  
  
Man må velge riktig kilde ("PC2", "laptop", e.l.) styringspanelet i rommet for å få bilde fra bærbar PC på projektoren.
+
===Fastmontert PC===
 +
Ansatte og studenter ved UiB kan logge inn på PC-en med sin vanlige brukerkonto og passord.  
  
Merk at de fleste bærbare PC-er ikke automatisk viser bilde den tilkoplede projektoren. Man må gjerne trykke på en spesiell tast eller tastekombinasjon for å få det til. Gjør deg kjent med denne funksjonen på din PC!
+
Forelesere som ikke har konto UiB, må få opprettet [[IT-tjenester for gjester|kurskonto]]. Alle UiB-ansatte kan opprette slik kurskonto. Det er naturlig at en ansatt ved instituttet/avdelingen som inviterer foreleseren, genererer kontoen.  
  
[[Fil:Tilkoplingskabler1.JPG|300px]]
+
For leietakere som har avtale med Eiendomsavdelingen eller studentsamskipnaden, kan Eiendomsavdelingen eller studentsamskipnaden opprette kurskonto. Pass på å få gjort dette i forbindelse med tildeling av rom!
  
===Tilkopling for å få lyd på høyttalere===
+
IT-assistentene kan ikke opprette kurskonto.
  
Det skal finnes en kontakt eller kabel for tilkopling til egen (bærbar) PC. Plugg denne inn i din PCs lydutgang.
+
===Eget utstyr===
 +
Gjør deg kjent med oppkopling av eget utstyr i rommet i god tid før forelesningen. IT-assistenten kan hjelpe deg.
  
Hvis du har koplet til og det likevel ikke kommer lyd fra PC-en:
+
====Komme på nett====
# Sjekk om det er lyd i PC-en når kabelen ikke er koplet til. Hvis ikke, [[Lydinnstillinger for PC|sjekk lydinnstillingene på din PC.]]
+
Det er trådløsdekning, eduroam og uib-guest, i alle rom. Trådfast tilkopling er også tilgjengelig.
# Sjekk at kabelen står i riktig kontakt i PC-en. (Kontakten for ekstern mikrofon er lik kontakten for høyttalere, så det er lett å ta feil!)
 
# Sjekk voluminnstillingen på styringspanelet i rommet.
 
  
Fungerer det fremdeles ikke - kontakt [[Informasjon_til_forelesere#Hvis_du_trenger_hjelp|IT-assistenten]].
+
====Bærbar PC====
 +
Av-ustyret i undervisningsrom vil være av varierende alder. I rom med eldre installasjoner er det bare VGA-tilkopling til egen (bærbar) PC. Rom med ny installasjon kan ha bare HDMI/DisplayPort-tilkopling.  
  
===Tilkopling til nett===
+
Noen bærbare PC-er, har ikke standard videokontakt (VGA/HDMI/DisplayPort) innebygd, men trenger en overgangskabel. Hvis din maskin trenger en slik overgangskabel bør du ta den med selv, i tilfelle riktig overgang ikke er tilgjengelig i rommet.
  
Alle undervisningsrom skal ha en ledig nettverkskontakt for "Auditorienett", vanligvis merket med "AUD". Her får du direkte tilkopling til internett når du plugger kabelen i PCen din.
+
Enkelte Mac-maskiner kan være problematisk å kople til HDMI-kabelen via overgang. Sjekk på forhånd om det gjelder din maskin. Bruk den stasjonære maskinen i rommet dersom du ikke får bildet fra egen maskin.
  
Alternativt kan du de fleste steder bruke trådløst nett. Se veiledning på [https://it.uib.no/Trådløst_datanett https://it.uib.no/Trådløst_datanett].
+
Bruk ikke overgang i overgang for å kople til egen maskin. Det vil sannsynligvis ikke fungere.
  
==Andre tilkoplingsmuligheter==
+
Bruk PC-en sammen med strømadapter for å sikre et kraftig nok signal til videoprojektoren.
  
I mange rom tilbys følgende:
+
Velg riktig kilde ("PC2", "laptop", e.l.) på styringspanelet i rommet og trykk på tasten/tastekombinasjonen som gir bilde til videokanonen.
* Composite Video
 
* S-Video
 
* Phono-kontakter for lyd (høyre og venstre)
 
Du må selv ha med kabler og eventuelle overganger for å kople eget utstyr til disse kontaktene.
 
  
==Styringspanelet==
+
====Mobile enheter(nettbrett/smarttelefoner)====
 +
De fleste mobile enheter som nettbrett og mobiltelefoner kan bare brukes i rom som har HDMI-tilkopling. Du vil også trenge adapter og/eller overgangskabel for å få bilde på videokanonen. Dette er forskjellig fra fabrikat til fabrikat. Sett deg inn i hva som gjelder for ditt utstyr og prøv på en monitor først.
  
 +
La enheten stå på opplading under bruk. Det sikrer kraftig nok signal til videokanonen og at enheten ikke går tom for strøm.     
 +
===Styringspanel===
 
All styring av bilde og lyd gjøres fra Styringspanelet i rommet. Det er enten knappepanel eller touch-panel (berøringsskjerm) montert i kateter, skap eller kabelkanal i rommet.
 
All styring av bilde og lyd gjøres fra Styringspanelet i rommet. Det er enten knappepanel eller touch-panel (berøringsskjerm) montert i kateter, skap eller kabelkanal i rommet.
  
Det skal ikke brukes fjernkontroll eller betjeningsknapper på projektor!
+
Det skal ikke brukes fjernkontroll eller betjeningsknapper på videoprojektoren!
 
 
[[Fil:Extronpanel4.jpg|300px]]
 
  
 
På styringspanelet styrer du:
 
På styringspanelet styrer du:
 
* Slå projektor på og av
 
* Slå projektor på og av
* Valg av kilde (mellom ulike PC-tilkoplinger, videospiller e.l.)
+
* Valg av kilde (mellom ulike PC-tilkoplinger, DVD-spiller e.l.)
 
* Lydvolum
 
* Lydvolum
 
* I noen større undervisningsrom kan også belysningen styres fra styringspanelet
 
* I noen større undervisningsrom kan også belysningen styres fra styringspanelet
Linje 81: Linje 59:
 
Når du slår på projektoren eller bytter kilde tar det opp til ett minutt før bildet vises.
 
Når du slår på projektoren eller bytter kilde tar det opp til ett minutt før bildet vises.
  
==Riktig bruk av utstyret==
+
===Riktig bruk===
 
 
 
* Bruk mikrofon i rom der dette finnes! Ikke minst for å få lyd i teleslynge for hørselshemmede.
 
* Bruk mikrofon i rom der dette finnes! Ikke minst for å få lyd i teleslynge for hørselshemmede.
 
* Ikke flytt på kateter som har utstyr montert! Kabler/kontakter kan løsne eller bli ødelagt.
 
* Ikke flytt på kateter som har utstyr montert! Kabler/kontakter kan løsne eller bli ødelagt.
Linje 92: Linje 69:
 
* Slå av og legg på plass/levér tilbake trådløs mikrofon.
 
* Slå av og legg på plass/levér tilbake trådløs mikrofon.
 
* Legg på plass kabler og annet utstyr som hører til i rommet.  
 
* Legg på plass kabler og annet utstyr som hører til i rommet.  
* Husk å ta med eget utstyr, egne kabler o.l. når du forlater rommet.
+
Husk å ta med eget utstyr, egne kabler o.l. når du forlater rommet.
  
==Tilgang til rom==
+
===Hvis du trenger hjelp===
 +
* IT-assistenten kan hjelpe med bruk av data- og AV-utstyret i vakttiden, stort sett mandag-fredag kl 08.00 - 20.00. Se [[Brukerstøtte i undervisningsrom#Data-/IT-assistanse|oversikt over IT-assistenter og lokale vakttider]]
 +
* Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til IT-assistenten.
 +
* Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre deg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med IT-assistenten for en demonstrasjon av utstyret i rommet.
 +
* Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se [http://uv-rom.uib.no uv-rom.uib.no].
  
===Hvordan bestille rom===
+
==Tilgang og bruk (ikke teknisk utstyr)==
Alle institutter og avdelinger på UiB har tilgang til UiBs rom-booking-system. Kontakt din lokale rombestiller eller administrasjonen på ditt institutt/din avdeling for å bestille rom. Se [http://rom.uib.no/ rom.uib.no].
+
Gjør deg kjent med undervisningsrommet og tilgjengelighet (nøkkelkort/nøkler) i forkant av undervisningen/foredraget.    
  
[http://rom.app.uib.no/rominfo/ Hvilket utstyr som finnes i undervisningsrommene] er det også oversikt over i rombestillingsystemet.
+
===Bestille rom===
 +
Undervisningsrom bestilles gjennom UiBs rom-booking-system. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt/din avdeling for å bestille rom. Eksterne booker undervisningsrom hos Eiendomsavdelingen.    
  
===Hvordan komme seg inn i rommet===
+
===Tilgang til rom===
 +
Alle ansatte ved UiB har korttilgang til undervisningsrom i tilknytning til fellesarealer i tidsvinduet man-fre 07:00-21:45. Tilgang utover dette må bestilles for hvert enkelt tilfelle. Eksterne får tildelt besøkskort med nødvendig tilgang når de leier undervisningsrom ved UiB. Noen rom som administreres av fakultetene har nøkkel, kontakt fakultetet for tilgang til rom med nøkkel     
  
Tilgangsrutiner varierer fra sted til sted. Det viktigste er derfor å gjøre seg kjent med rutinene for rommet du skal bruke. Mange steder er lokalene åpne dagtid, men stenges f.eks. kl 16 eller 18. Hvis du skal bruke rom utenom arbeidstiden må du undersøke hva som gjelder her.
+
===Regler for bruk===
 +
Det henger et oppslag i undervisningsrommet som beskriver antall bord og stoler i rommet, samt standard oppsett av dette (bilde). Dersom man ønsker å endre oppsettet skal det settes tilbake til standard oppsett etter bruk. Møbler skal ikke fjernes fra undervisningsrommet.
  
==Hvis du trenger hjelp==
+
Når man forlater undervisningsrommet skal vinduer og dør være lukket, og lyset avslått.     
  
* IT-assistenten kan hjelpe med bruk av data- og AV-utstyret i vakttiden, stort sett mandag-fredag kl 08.00 - 18.00. Se [[Brukerstøtte i undervisningsrom#Data-/IT-assistanse|oversikt over IT-assistenter og lokale vakttider]]
+
===Rydding og renhold===
* Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til IT-assistenten.
+
Det er forelesers/arrangørs ansvar å sørge for at brukerne rydder rommet etter bruk:
* Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet forhånd for å gjøre seg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med IT-assistenten for en demonstrasjon av utstyret i rommet.
+
 
* Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se [http://uv-rom.uib.no uv-rom.uib.no].
+
* Møbler settes på plass
 +
* Alt avfall plasseres i søppelspannet
 +
* Det er brukers ansvar å fjerne avfall som ikke får plass i søppelspannet
 +
* Kantineutstyr/papir/andre gjenstander fjernes fra rommet.
 +
 
 +
Det er renhold i undervisningsrommene 5 dager i uken mandag-fredag. Søppelspannet tømmes og rommet rengjøres.
 +
 
 +
Eiendomsavdelingen har <u>tilsyn</u> med rommet en gang per uke – da sjekkes i hovedsak bygningstekniske forhold og adgangskontroll.
 +
 
 +
==Brann/uforutsette hendelser==
 +
Ved forelesinger, kurs og annen undervisning/arrangement er det foreleser eller den som står ansvarlig for undervisningen/arrangementet som er ansvarlig for å iverksette tiltak ved hendelser.
 +
 
 +
1. På forhånd informere om rømningsveier og samleplass – informasjon i oppslag på vegg i UV-rommet.
 +
 
 +
2. Før og under undervisningen/ arrangementet skal den ansvarlige:
 +
 
 +
*Påse at det ikke settes inn løse stoler og utstyr.
 +
*Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht. oppslag på vegg.
 +
*Påse at det ikke foretas endringer branntekniske og andre installasjoner.
 +
*Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.
 +
 
 +
3. I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige:
 +
 
 +
* Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes, og informere om samleplass. Informasjon om dette finnes i oppslag på vegg i UV-rommet.
 +
* Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede
 +
* Gjøre seg til kjenne for brukerrepresentant (oransje vest) /driftspersonalet/ vaktselskap/ brannvesenet.     
 +
 
 +
===Branninstruksjoner:===
 +
Enhver som oppdager en brann skal:
 +
 
 +
*Prøve å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
 +
*Varsle andre i bygget
 +
*Varsle brannvesenet på telefon '''110'''
 +
 
 +
Evakuering av bygget:
 +
 
 +
* Forlat bygget straks alarmen går.
 +
* Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.
 +
* Bruk nærmeste rømningsvei. Ikke bruk heis.
 +
* Sørg for at dine besøkende også blir evakuert.
 +
* Adlyd meldinger fra plassansvarlig - brann.
 +
* Ingen skal gå inn i bygningen igjen uten tillatelse fra brukerrepresentant brann, politi eller brannvesenet.
  
 +
Oppmøte på samleplass for bygget – står på oppslag i UV-rom     
  
Hvis du ikke får kontakt med PC-assistent, ring IT-avdelingens vakttelefon for undervisningsrom:
 
'''(555) 88587'''.
 
  
 
Se også http://it.uib.no/Undervisningsrom
 
Se også http://it.uib.no/Undervisningsrom
  
 
[[Kategori:Undervisningsrom]]
 
[[Kategori:Undervisningsrom]]
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 

Nåværende revisjon fra 10. jul. 2020 kl. 12:06

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

PDF-fil av denne informasjonen for utskrift eller videresending til forelesere finnes her.

Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen har sammen ansvar for drift og vedlikehold av undervisningsrom ved Universitetet i Bergen. Vi ønsker her å gi brukerne av våre undervisningsrom nyttig informasjon om bruken av rommene.

Undervisere bør gjøre seg kjent med det audiovisuelle utstyret (AV-utstyret) og bruken av rommet før bruk!

Arrangører av disputaser bør gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet.

Hvordan bruke AV-utstyret

De fleste undervisningsrom er utstyrt med projektor, fastmontert PC, høyttalere og styringspanel. Større rom har også mikrofon. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før alt utstyret er klart til bruk etter at det er slått på. Beregn derfor tilstrekkelig tid før undervisningen skal starte.

Fastmontert PC

Ansatte og studenter ved UiB kan logge inn på PC-en med sin vanlige brukerkonto og passord.

Forelesere som ikke har konto på UiB, må få opprettet kurskonto. Alle UiB-ansatte kan opprette slik kurskonto. Det er naturlig at en ansatt ved instituttet/avdelingen som inviterer foreleseren, genererer kontoen.

For leietakere som har avtale med Eiendomsavdelingen eller studentsamskipnaden, kan Eiendomsavdelingen eller studentsamskipnaden opprette kurskonto. Pass på å få gjort dette i forbindelse med tildeling av rom!

IT-assistentene kan ikke opprette kurskonto.

Eget utstyr

Gjør deg kjent med oppkopling av eget utstyr i rommet i god tid før forelesningen. IT-assistenten kan hjelpe deg.

Komme på nett

Det er trådløsdekning, eduroam og uib-guest, i alle rom. Trådfast tilkopling er også tilgjengelig.

Bærbar PC

Av-ustyret i undervisningsrom vil være av varierende alder. I rom med eldre installasjoner er det bare VGA-tilkopling til egen (bærbar) PC. Rom med ny installasjon kan ha bare HDMI/DisplayPort-tilkopling.

Noen bærbare PC-er, har ikke standard videokontakt (VGA/HDMI/DisplayPort) innebygd, men trenger en overgangskabel. Hvis din maskin trenger en slik overgangskabel bør du ta den med selv, i tilfelle riktig overgang ikke er tilgjengelig i rommet.

Enkelte Mac-maskiner kan være problematisk å kople til HDMI-kabelen via overgang. Sjekk på forhånd om det gjelder din maskin. Bruk den stasjonære maskinen i rommet dersom du ikke får bildet fra egen maskin.

Bruk ikke overgang i overgang for å kople til egen maskin. Det vil sannsynligvis ikke fungere.

Bruk PC-en sammen med strømadapter for å sikre et kraftig nok signal til videoprojektoren.

Velg riktig kilde ("PC2", "laptop", e.l.) på styringspanelet i rommet og trykk på tasten/tastekombinasjonen som gir bilde til videokanonen.

Mobile enheter(nettbrett/smarttelefoner)

De fleste mobile enheter som nettbrett og mobiltelefoner kan bare brukes i rom som har HDMI-tilkopling. Du vil også trenge adapter og/eller overgangskabel for å få bilde på videokanonen. Dette er forskjellig fra fabrikat til fabrikat. Sett deg inn i hva som gjelder for ditt utstyr og prøv på en monitor først.

La enheten stå på opplading under bruk. Det sikrer kraftig nok signal til videokanonen og at enheten ikke går tom for strøm.

Styringspanel

All styring av bilde og lyd gjøres fra Styringspanelet i rommet. Det er enten knappepanel eller touch-panel (berøringsskjerm) montert i kateter, skap eller kabelkanal i rommet.

Det skal ikke brukes fjernkontroll eller betjeningsknapper på videoprojektoren!

På styringspanelet styrer du:

 • Slå projektor på og av
 • Valg av kilde (mellom ulike PC-tilkoplinger, DVD-spiller e.l.)
 • Lydvolum
 • I noen større undervisningsrom kan også belysningen styres fra styringspanelet

Når du slår på projektoren eller bytter kilde tar det opp til ett minutt før bildet vises.

Riktig bruk

 • Bruk mikrofon i rom der dette finnes! Ikke minst for å få lyd i teleslynge for hørselshemmede.
 • Ikke flytt på kateter som har utstyr montert! Kabler/kontakter kan løsne eller bli ødelagt.
 • Ta kontakt med IT-assistent hvis du får problemer. Ikke prøv å flytte kabler, kople om e.l. selv!

Etter bruk:

 • Logg ut, men la PC-en stå på.
 • Slå av projektor (trykk "Off", "Avslutt" e.l. på styringspanelet).
 • Slå av og legg på plass/levér tilbake trådløs mikrofon.
 • Legg på plass kabler og annet utstyr som hører til i rommet.

Husk å ta med eget utstyr, egne kabler o.l. når du forlater rommet.

Hvis du trenger hjelp

 • IT-assistenten kan hjelpe med bruk av data- og AV-utstyret i vakttiden, stort sett mandag-fredag kl 08.00 - 20.00. Se oversikt over IT-assistenter og lokale vakttider
 • Det skal finnes en plakat i rommet med telefonnummer til IT-assistenten.
 • Hvis du skal forelese i et ukjent rom, er det lurt å være tidlig ute eller ta en tur innom rommet på forhånd for å gjøre deg kjent med utstyret. Avtal eventuelt tid med IT-assistenten for en demonstrasjon av utstyret i rommet.
 • Hvis du oppdager feil eller avvik i undervisningsrom, ber vi om at du melder fra! Se uv-rom.uib.no.

Tilgang og bruk (ikke teknisk utstyr)

Gjør deg kjent med undervisningsrommet og tilgjengelighet (nøkkelkort/nøkler) i forkant av undervisningen/foredraget.

Bestille rom

Undervisningsrom bestilles gjennom UiBs rom-booking-system. Ta kontakt med administrasjonen ved ditt institutt/din avdeling for å bestille rom. Eksterne booker undervisningsrom hos Eiendomsavdelingen.

Tilgang til rom

Alle ansatte ved UiB har korttilgang til undervisningsrom i tilknytning til fellesarealer i tidsvinduet man-fre 07:00-21:45. Tilgang utover dette må bestilles for hvert enkelt tilfelle. Eksterne får tildelt besøkskort med nødvendig tilgang når de leier undervisningsrom ved UiB. Noen rom som administreres av fakultetene har nøkkel, kontakt fakultetet for tilgang til rom med nøkkel

Regler for bruk

Det henger et oppslag i undervisningsrommet som beskriver antall bord og stoler i rommet, samt standard oppsett av dette (bilde). Dersom man ønsker å endre på oppsettet skal det settes tilbake til standard oppsett etter bruk. Møbler skal ikke fjernes fra undervisningsrommet.

Når man forlater undervisningsrommet skal vinduer og dør være lukket, og lyset avslått.

Rydding og renhold

Det er forelesers/arrangørs ansvar å sørge for at brukerne rydder rommet etter bruk:

 • Møbler settes på plass
 • Alt avfall plasseres i søppelspannet
 • Det er brukers ansvar å fjerne avfall som ikke får plass i søppelspannet
 • Kantineutstyr/papir/andre gjenstander fjernes fra rommet.

Det er renhold i undervisningsrommene 5 dager i uken mandag-fredag. Søppelspannet tømmes og rommet rengjøres.

Eiendomsavdelingen har tilsyn med rommet en gang per uke – da sjekkes i hovedsak bygningstekniske forhold og adgangskontroll.

Brann/uforutsette hendelser

Ved forelesinger, kurs og annen undervisning/arrangement er det foreleser eller den som står ansvarlig for undervisningen/arrangementet som er ansvarlig for å iverksette tiltak ved hendelser.

1. På forhånd informere om rømningsveier og samleplass – informasjon i oppslag på vegg i UV-rommet.

2. Før og under undervisningen/ arrangementet skal den ansvarlige:

 • Påse at det ikke settes inn løse stoler og utstyr.
 • Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht. oppslag på vegg.
 • Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner.
 • Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.

3. I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige:

 • Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes, og informere om samleplass. Informasjon om dette finnes i oppslag på vegg i UV-rommet.
 • Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede
 • Gjøre seg til kjenne for brukerrepresentant (oransje vest) /driftspersonalet/ vaktselskap/ brannvesenet.

Branninstruksjoner:

Enhver som oppdager en brann skal:

 • Prøve å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
 • Varsle andre i bygget
 • Varsle brannvesenet på telefon 110

Evakuering av bygget:

 • Forlat bygget straks alarmen går.
 • Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.
 • Bruk nærmeste rømningsvei. Ikke bruk heis.
 • Sørg for at dine besøkende også blir evakuert.
 • Adlyd meldinger fra plassansvarlig - brann.
 • Ingen skal gå inn i bygningen igjen uten tillatelse fra brukerrepresentant brann, politi eller brannvesenet.

Oppmøte på samleplass for bygget – står på oppslag i UV-rom


Se også http://it.uib.no/Undervisningsrom