Forskjell mellom versjoner av «Informasjon om undervisningsrom»

(link til sida informajson til forelesere)
 
(15 mellomliggende revisjoner av 7 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.
 
Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.
  
Sjå og informasjon i kmortform i brosjyra [[Informasjon til forelesere]].
+
Sjå og informasjon i kortform i brosjyra [[Informasjon til forelesere]].
  
  
Linje 7: Linje 7:
 
==  Bestilling av auditorium og undervisningsrom ==
 
==  Bestilling av auditorium og undervisningsrom ==
  
Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling. Sjå [http://rom.uib.no her] for meir informasjon om bestilling av rom.
+
Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling. Sjå også informasjon frå [http://rom.uib.no Studieadministrativ avdeling] og [http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/undervisningsrom-uv-rom/leie-av-undervisningsrom-uv-rom Eiendomsavdelingen] om bestilling av rom.
  
'''Viktig:''' Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto. Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (PC-vakter) kan ikkje lage slik konto.
+
'''Viktig:''' Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto. Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (IT-asistenter) kan ikkje lage slik konto.
  
 
==  Programvare ==
 
==  Programvare ==
  
* Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som '' ikkje'' var nytta i føregåande semester ber vi om at forelesar melder dette inn på [http://bs.uib.no bs.uib.no] '''før''' semesterstart. Det same gjeld dersom ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
+
* Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som '' ikkje'' var nytta i føregåande semester ber vi om at forelesar melder dette inn på [https://hjelp.uib.no '''UiBhjelp'''] i ''god tid før'' semesterstart. Det same gjeld dersom ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
  
* Om ein skal bruke programvare som '' ikkje'' er pakka for installering så må det seiast ifrå minst ''' 2 veker''' på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
+
* Om ein skal bruke programvare som '' ikkje'' er pakka for installering så må det seiast ifrå minst '' 2 veker'' på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
  
 
* Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.
 
* Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.
Linje 23: Linje 23:
 
==  Kurskonto ==
 
==  Kurskonto ==
  
Kurskontoar skal brukast av eksterne ( personar som '' ikkje'' har tilsett- eller studentkonto) som treng tilgang til pc i auditorium/undervisningsrom eller pc-salar. Kontoen kan også brukast til å autentisera seg i det trådlause nettet. Les meir om kurskontoar og andre [[Tilgang til IT-tjenester for gjester|IT-tjenester for gjestar]].
+
Kurskontoar skal brukast av eksterne (personar som ''ikkje'' har uib-konto) som treng tilgang til pc i auditorium/undervisningsrom eller pc-salar. Kontoen kan også brukast til å autentisera seg i det trådlause nettet.
  
==  PC-vakter og brukarstøtte ==
+
[https://sebra.uib.no Oppretting av kurskonto via SEBRA] må gjerast av ''fast tilsette''.
  
I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det PC-vakter. Oppgåvene til PC-vaktene er:
+
[[IT-tjenester for gjester#Kurskonto|Meir om kurskonto]] finn du på sida om [[IT-tjenester for gjester]].
 +
 
 +
==  IT-assistenter og brukarstøtte ==
 +
 
 +
I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det IT-assistentar. Oppgåvene til IT-assistentane er:
 
* Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
 
* Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
 
* Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.  
 
* Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.  
 
* Skal '' ikkje'' hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
 
* Skal '' ikkje'' hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
 
* Kan ''ikkje'' lage kurskontoar.
 
* Kan ''ikkje'' lage kurskontoar.
Ein oversikt over PC-vakter og opningstider finn du [[Brukerstøtte for studenter#Her finner du PC-vaktene:|her]]. Liste over telefonnummer og e-postadresser som kan nyttast til kontakt med brukarstøtten i dei ulike bygga finn ein under [[Brukerstøtte i undervisningsrom|Brukarstøtte i undervisningsrom]].
+
 
 +
[[Brukerstøtte for studenter#Her finner du IT-assistentene:|Oversikt over IT-assistentar og opningstider]] finn du på sida om [[Brukerstøtte for studenter|brukarstøtte for studentar]].
 +
 
 +
[[Brukerstøtte i undervisningsrom#Data-/IT-assistanse|Telefonnummer og e-postadresser]] som kan nyttast til kontakt med brukarstøtten i dei ulike bygga finn du på sida om [[Brukerstøtte i undervisningsrom|brukarstøtte i undervisningsrom]].
  
 
==  Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom ==
 
==  Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom ==
  
PC-vaktene kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med PC-vakt på fakultetet for å avtale tidspunkt.  Bruk telefonnumra i oversikten [[Brukerstøtte i undervisningsrom]].
+
IT-assistentane kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med IT-assistenten for å avtale tidspunkt.  Bruk telefonnummera i oversikten på sida om [[Brukerstøtte i undervisningsrom|brukarstøtte i undervisningsrom]].
  
 
==  Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format ==
 
==  Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format ==
  
Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og  projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er [http://www.asvobergen.no/index2.html  ASVO Bergen AS] i Industrihuset på Møhlenpris.
+
Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og  projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er [http://www.digidup.no DigiDup] i Industrihuset på Møhlenpris.
  
 
==  Utskriftsvenleg undervisningsmateriale ==
 
==  Utskriftsvenleg undervisningsmateriale ==
Linje 49: Linje 56:
 
* Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært stor.
 
* Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært stor.
  
{{BRS}}
 
  
[[Kategori:Undervisningsrom]]
 
[[Kategori:Autoritativ informasjon]]
 
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 
  
 
[[Kategori:Undervisningsrom]]
 
[[Kategori:Undervisningsrom]]
 
[[Kategori:Autoritativ informasjon]]
 
[[Kategori:Autoritativ informasjon]]
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 

Nåværende revisjon fra 10. aug. 2020 kl. 13:32

Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.

Sjå og informasjon i kortform i brosjyra Informasjon til forelesere.


Bestilling av auditorium og undervisningsrom

Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling. Sjå også informasjon frå Studieadministrativ avdeling og Eiendomsavdelingen om bestilling av rom.

Viktig: Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto. Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (IT-asistenter) kan ikkje lage slik konto.

Programvare

  • Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som ikkje var nytta i føregåande semester ber vi om at forelesar melder dette inn på UiBhjelp i god tid før semesterstart. Det same gjeld dersom ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
  • Om ein skal bruke programvare som ikkje er pakka for installering så må det seiast ifrå minst 2 veker på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
  • Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.

Om punkta over ikkje er følgt er ein ikkje garantert å få "på staden hjelp" om ein står fast midt i eit kurs.

Kurskonto

Kurskontoar skal brukast av eksterne (personar som ikkje har uib-konto) som treng tilgang til pc i auditorium/undervisningsrom eller pc-salar. Kontoen kan også brukast til å autentisera seg i det trådlause nettet.

Oppretting av kurskonto via SEBRA må gjerast av fast tilsette.

Meir om kurskonto finn du på sida om IT-tjenester for gjester.

IT-assistenter og brukarstøtte

I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det IT-assistentar. Oppgåvene til IT-assistentane er:

  • Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
  • Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.
  • Skal ikkje hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
  • Kan ikkje lage kurskontoar.

Oversikt over IT-assistentar og opningstider finn du på sida om brukarstøtte for studentar.

Telefonnummer og e-postadresser som kan nyttast til kontakt med brukarstøtten i dei ulike bygga finn du på sida om brukarstøtte i undervisningsrom.

Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom

IT-assistentane kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med IT-assistenten for å avtale tidspunkt. Bruk telefonnummera i oversikten på sida om brukarstøtte i undervisningsrom.

Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format

Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er DigiDup i Industrihuset på Møhlenpris.

Utskriftsvenleg undervisningsmateriale

For presentasjonar som studentane skal skrive ut tilrår vi:

  • Bruk ikkje mørke farger og bakgrunnar.
  • Bruk tekst på kvit bakgrunn.
  • Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært stor.