ITAs strategi 2015-2020, Styringspyramiden

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 6. mai 2016 kl. 12:47 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 6.05.2016 av Edmmb . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Oppdrag

Levere gode IT-tjenester og bidra til at UiB når sine mål.

Universitetet i Bergen har sine mål definert i sin strategi.

Med gode mener vi at IT-tjenestene skal være tilpasset behovene til UiB, skal være pålitelige, og relevante for å hjelpe universitetet til å oppnå målene.

IT-avdelingen skal kontinuerlig utvikle bruken av informasjonsteknologi for at UiB kan nå sine mål.


Verdier

Empati

IT-avdelingen skal sette seg inn i brukernes og kundenes ønsker og behov og bygge gjensidig tillit. Vi skal være utadvendte, og møte våre oppdragsgivere og brukere med åpen dialog og innlevelse. Vi skal ha toleranse og forståelse for hverandre som mennesker og kolleger.

Skaperkraft

IT-avdelingens aktivitet og leveranser skal være preget av kreativitet og energi kombinert med høyt faglig nivå. Vi skal bruke våre evner og ressurser aktivt til å oppnå våre mål.

Kvalitet

Alt det vi gjør og leverer skal være av god kvalitet. Fordi riktig kvalitet er mest lønnsomt i det lange løp, tar vi ikke snarveier på bekostning av kvaliteten


Visjon

Digitale drømmer virkeliggjort

IT-avdelingens virksomhet skal drives av kreativitet, engasjement og vyer. Vi skal virkeliggjøre de digitale drømmene som kan bringe universitetet framover.


Strategiske mål

En ledende leverandør av IT-tjenester

IT-avdelingen skal levere slik at kundene og brukerne i universitets- og høyskolesektoren fortrekker oss og at vi får et godt omdømme.

En drivende lagspiller

IT-avdelingen skal ta ansvar i et aktivt samspill med våre kunder, brukere og samarbeidspartnere.


Taktiske mål

  • Prioritere tjenester som understøtter kjernevirksomheten.
  • Ha universitets- og høyskolesektorens mest tilfredse IT-brukere.
  • Levere IT-tjenester som er framtidsrettede, enkle å forstå og enkle å bruke.
  • Levere skalerbare tjenester som bidrar til samarbeid på tvers av institusjoner.
  • Levere til avtalt tid og kvalitet og med avtalt ressursbruk.
  • Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med rett kompetanse og egenskaper.