IT-tjenester for gjester

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 21. mai 2014 kl. 08:46 av Ngfbh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB er en institusjon som stadig har besøk av eksterne forskere og studenter, foredragsholdere og konferansedeltakere, samarbeidspartnere fra det offentlige og næringsliv, etc. Mange har da behov for IT-tjenester, først og fremst tilgang til Internett.

Gjesteforelesere

Gjester som skal holde forelesninger eller foredrag kan koble sin egen bærbare PC til projektor og annet utstyr i undervisningsrom. Et alternativ er å logge på fastmontert UiB-PC ved hjelp av en kurskonto. Verten må da sørge for at denne er opprettet og testet før forelesningen (se under).

For nærmere informasjon, se den mer generelle siden om informasjon til forelesere.

Trådløst datanett

Gjester som er ansatte eller studenter ved andre universiteter/høgskoler, får tilgang til Internett via Eduroam. Man bruker da brukerkonto og påloggingsinformasjon fra sin hjemme-institusjon.

Eduroam kan også brukes av UiB-brukere som besøker andre institusjoner i Eduroam-samarbeidet.

Eduroam er tilgjengelig alle steder UiB har trådløst datanett.

Gjester som ikke er tilknyttet Eduroam-samarbeidet kan bruke UiB-guest.


Gjestekontoer

UiB tilbyr to typer brukerkontoer for gjester, med ulikt bruksområde (les mer under):

Kontotype: Brukes på: Gir tilgang til.. (les mer under)
Nettkonto privat bærbar trådløst datanett på campus
Kurskonto pc-er driftet av UiBs IT-avdeling

+ privat bærbar

utskrift, midlertidig lagring på server

+ trådløst datanett på campus


NB: Ansvarlig for begge typer gjestekonti er den ansatte som rekvirerer kontoen. Han/hun må ha oversikt over hvem det er rekvirert konto til, hvis det skulle bli behov for å finne ut det i ettertid.


Nettkonto

Nettkonto er opprettet for at ansatte skal kunne gi tilgang til trådløst nett for gjester som har med egen bærbar datamaskin.

Når konto er rekvirert vil det bli presentert en webside med brukernavn og passord som gjesten skal benytte, samt en kortfattet veiledning om bruk av tjenesten.

Kurskonto

Gjester som har behov for tilgang til UiBs utstyr trenger en kurskonto. Slike brukere kan for eksempel være kursdeltakere eller gjesteforelesere.

  • Alle UiB-ansatte kan opprette kurskonto via SEBRA. (Velg "Logge på min konto" -> "Ansatt", logg inn og velg deretter "Jeg søker tilgang" -> "Kurskonto".)
  • Kurskonto gir tilgang til:
Pålogging : til klientdriftede maskiner
Midlertidig lagring : på eget område på server (uten sikkerhetskopiering)
Utskrift : via Pullprint v.hj.a brukernavn og passord - ikke kort (ikke skann til e-post)
Pålogging : til trådløst datanett på campus fra egen bærbar
  • Kurskonto kan gis en varighet på 1 - 30 dager.

Legg merke til:

  • Kurskontoer med tilhørende midlertidige lagringsområder slettes automatisk ved utløpsdato, og at det ikke tas backup av det som eventuelt lagres der.
  • Den som oppretter kurskontoen har tilgang til data som blir lagret av brukeren på kurskontoen.
  • Skann til e-post er ikke tilgjengelig via Pullprint-tjenesten, siden det ikke knyttes e-postadresse til kursontoer.
  • Alt utskriftsforbruk på studentskrivere vil bli fakturert stedkoden til den som oppretter kurskontoen (som for ansatte- og andre-kontoer).
  • En logger seg på student-domenet (ikke UiB) dersom en skal bruke kurskontoen til å logge seg på en UiB maskin.