Forskjell mellom versjoner av «IT-tjenester for gjester»

Fra IT-hjelp UiB
m
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 10. jun. 2010 kl. 08:56

UiB er en institusjon som stadig har besøk av eksterne forskere og studenter, foredragsholdere og konferansedeltakere, samarbeidspartnere fra det offentlige og næringsliv, etc. Mange trenger tilgang til IT-tjenester.

Forelesninger

Auditoriestøtte ved problemer i forhold til auditorier ved forelesningner og lignende gis av lokale PC-vakter. Oversikt finnes på siden om brukerstøtte i undervisningsrom.


Eduroam

Eksterne ansatte og studenter som besøker UiB kan via Eduroam få tilgang til Internett med sin brukerkonto fra egen institusjon. Eduroam kan også brukes av UiB-brukere som besøker andre institusjoner i Eduroam-samarbeidet.

Eduroam vil bli tilgjengelig alle steder UiB har trådløst datanett. Etter planen vil det vere ferdig utbygd i løpet av 2009.


Gjestekontoer

UiB tilbyr to typer brukerkontoer for gjester, med ulikt bruksområde (les mer under):

Kontotype: Brukes på: Gir tilgang til:
Nettkonto privat bærbar trådløst datanett på campus
Kurskonto pc-er driftet av UiBs IT-avdeling utskrift, midlertidig lagring på server


NB: Ansvarlig for begge typer gjestekonti er den ansatte som rekvirerer kontoen. Han/hun må ha oversikt over hvem det er rekvirert konto til, hvis det skulle bli behov for å finne ut det i ettertid.


Nettkonto

Nettkonto er opprettet for at ansatte skal kunne gi tilgang til trådløst nett for gjester som har med egen bærbar datamaskin.

Når konto er rekvirert vil det bli presentert en webside med brukernavn og passord som gjesten skal benytte, samt en kortfattet veiledning om bruk av tjenesten.

Kurskonto

Gjester som har behov for tilgang til UiBs utstyr trenger en kurskonto. Slike brukere kan for eksempel være kursdeltakere eller gjesteforelesere.

Pålogging : til PC-er driftet av UiBs sentrale IT-avdeling
Midlertidig lagring : på eget område på server (uten sikkerhetskopiering)
Utskrift : via Pullprint (men ikke skann til e-post)
Pålogging : til trådløst datanett på campus fra egen bærbar
  • Kurskonto kan gis en varighet på 1 - 30 dager.

Legg merke til:

  • Kurskontoer med tilhørende midlertidige lagringsområder slettes automatisk ved utløpsdato, og at det ikke tas backup av det som eventuelt lagres der.
  • Skann til e-post er ikke tilgjengelig via Pullprint-tjenesten, siden det ikke knyttes e-postadresse til kursontoer.
  • Alt utskriftsforbruk på studentskrivere vil bli fakturert stedkoden til den som oppretter kurskontoen (som for ansatte- og andre-kontoer).