Forskjell mellom versjoner av «IT-opplæring ved UiB»

Fra IT-hjelp UiB
(Den nye avtalen om IT-kurs er med "Visma Academy AS", ikke "Visma Ajourit" (se innkjop.uib.no))
Linje 7: Linje 7:
 
Eksterne brukere som skal på ulike kurs på UiB (også annet enn IT), kan få opprettet [[IT-tjenester for gjester#Kurskonto|kurskonto]] om de trenger tilgang til [[klientdriftede maskiner|universitetets PC-er]]
 
Eksterne brukere som skal på ulike kurs på UiB (også annet enn IT), kan få opprettet [[IT-tjenester for gjester#Kurskonto|kurskonto]] om de trenger tilgang til [[klientdriftede maskiner|universitetets PC-er]]
  
Personal- og organisasjonsavdelingen har mer informasjon om [http://poa.uib.no/?mode=show_page&link_id=155503&toplink_id= kompetanseutvikling], og kan blant annet gi økonomisk støtte til eksterne kurs. Se eventuelt også [https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=8692 Intranett].
+
Personal- og organisasjonsavdelingen har mer informasjon om [http://www.uib.no/foransatte/17395/kompetanseutvikling kompetanseutvikling], og kan blant annet gi økonomisk støtte til eksterne kurs.
 
 
 
Etter- og videreutdanning kan også være helt eller delvis innen IT. [http://www.uib.no/utdanning/evu SEVU] har mer informasjon om dette.
 
Etter- og videreutdanning kan også være helt eller delvis innen IT. [http://www.uib.no/utdanning/evu SEVU] har mer informasjon om dette.
  

Revisjonen fra 3. mar. 2017 kl. 13:13

IT-opplæring ved UiB kan være alt fra flerårige IT-studier til introduksjonskurs på en time.

UiB sin faste leverandør for IT-kurs er Visma Academy AS. Dette inkluderer både opplæring i bruk av pc og programvare, så vel som mer tekniske kurs for IT-ansatte.

Interne kurs ved UiB blir arrangert både lokalt og sentralt. Noen kurs i administrative systemer holdes av eieravdeling.

Eksterne brukere som skal på ulike kurs på UiB (også annet enn IT), kan få opprettet kurskonto om de trenger tilgang til universitetets PC-er

Personal- og organisasjonsavdelingen har mer informasjon om kompetanseutvikling, og kan blant annet gi økonomisk støtte til eksterne kurs. Etter- og videreutdanning kan også være helt eller delvis innen IT. SEVU har mer informasjon om dette.

Kalenderen til UiB inneholder informasjon om blant annet konferanser, seminarer og kurs ved UiB.

Meldingstjenesten inneholder også informasjon om blant annet kurs og andre arrangementer. Der kan alle ansatte legge inn meldinger.

Egenopplæringsmateriell av ulike typer finnes mye av på Internett eller via bibioteket eller Studia.