IT-forum 2015

Revisjon per 4. mar. 2015 kl. 15:50 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Banner.png


  • IT-forum våren 2015 blir arrangert onsdag 29. april og torsdag 30. april ved Solstrand Hotel & Bad på Os.
  • IT-forum er en konferanse for de som bruker og leverer IT-tjenester ved Universitetet i Bergen, og for våre lokale og regionale samarbeidspartnere.
  • Har du spørsmål? Kontakt programkomitéen v/ Sidsel Storebø, tlf: 55 58 40 84.Påmelding

Påmelding her: https://reg.app.uib.no/it-forum

Pris for eksterne deltakere (utenfor UiB):

Eksterne (må selv gjøre opp direkte med hotellet. Hotellet tar forbehold om prisøkning)

  • Priser for hele arrangementet: 3300,-
  • En dag (uten middag): 800,-
  • En dag (med middag): 1300,-

Interne deltakere (ansatte på UiB utenom IT-avdelingen) betaler en egenandel

  • Hele arrangementet: 2300,-
  • En dag (uten middag): 600,-
  • En dag (med middag): 1000,-


Program

Program onsdag 29. april

Foredragsholder Tittel / Beskrivelse Opptak
08:30 Fremmøte Rundstykker, kaffi og te
09:30 Tore Burheim, IT-direktør, UiB Åpning av IT-forum 2015
09:40 Herdis Moldøen og Håvard Lægreid, Bergen Bibliotek 3D-printing x
10:45 Pause
11:00 Chandini Merkesvik IT-sikkerhetsansvarlig, IT-avdelingen, UiB Informasjonssikkerhet x
11:20 Tore Linde Prosjektleder, IT-avdelingen, UiB Sikker løsning for lagring av data x
11:40 Alexandr Oltu Fungerende gruppeleder, IT-avdelingen, UiB Tungregning x
12:00 Lunsj
13:00 Ina Espås, Knowit Test og kvalitet - med fokus på sluttproduktet eller?

Mange anskaffelses- og utviklingsprosjekter ender i diskusjoner når kunde eller bestiller skal godkjenne og akseptere leveranser og ta den i bruk. Ofte er forventninger om hva man vil ha og hva som leveres ulik, omgivelser og forutsetninger har endret seg underveis, eller kunnskap om løsningen forsvinner fordi personer slutter. Foredraget gjennomgår noen anbefalte tiltak som bør gjennomføres i starten, men også videre i gjennomføringen av prosjektet, og ikke minst ved akseptanse ved overlevering. Det fokuseres på konkrete eksempler og tiltak for både kunde og leverandør som kan gi god effekt. Det fokuseres også på områder som ofte blir unngått - eller rett og slett glemt.

x
14:00 Pause
14:15 Lars Arne Skår, Xeneta Devops - hva er det, hvor kom det fra og hvor går det?

Devops har seilet opp som et av de nye buzzwords innen IT de siste årene, og er nå såpass utbredt at selv analysebyråer som Gartner og Forrester snakker om det. Devops kompetanse har høy etterspørsel, samtidig som konseptet møter motstand og mistenkeliggjøres i enkelte kretser. For å kunne ta aktiv stilling til om devops praksiser og verktøy skal brukes eller ikke, er det nyttig å forstå motivasjonen bak, hvor det kom fra, og hvilke utfordringer devops egentlig er ment å løse. Området har vært i rivende utvikling de siste årene, så det er på sin plass å ta en fot i bakken og ta bevegelsen for hva det er i praksis og hvor det synes å bevege seg. Hva er det som gjør at virksomheter kjenner behov for devops praksiser og verktøy? Og hvordan fungerer de egentlig i praksis? Jeg vil dele mine erfaringer - det jeg ser har fungert godt og det jeg ser har fungert mindre godt, og dele noen betraktninger rundt årsaken til det.

x
15:00 Gisle Aas Gruppeleder, IT-avdelingen, UiB Arbeidsmetodikk og verktøy brukt i webprosjektet x
15:15 TBA TBA x
15:15 Pause
16:30 Slutt på programmet
18:30 Aperitiff og samvær
19:00 Middag


Program torsdag 30. april

Foredragsholder Tittel / Beskrivelse Opptak
IT og Universitetets kjernevirksomhet
09:00 Rolf Terje Lie, instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB System for sikker behandling av sensitive forskningsdata; trenger forskerne det? x
09:35 Kjell Petersen, forsker, Bioinformatikk, Institutt for informatikk, UiB Bioinformatikk dataanalyse-infrastruktur ved CBU og Elixir Norway

Livsvitenskap som bygger på analyse av DNA og andre cellulære nøkkelmolekyl er 100% avhengige av beregningsbaserte analyser, som krever en tilrettelagt IT-infrastruktur. Viktige nøkkelfaktorer er datamengde, hurtig metodeutvikling, tverrfaglig prosjekter hvor deltagere har vidt forskjellig IT-kompetanse og ikke minst datasensitivitet vedrørende genetiske data fra mennesker. Jeg vil gi en oversikt over utviklingsarbeid ved CBU (Computational Biology Unit - Informatikk -UiB) og Elixir Norway (nasjonalt infrastrukturprosjekt) hvor vi implementerer en slik infrastruktur.

x
10:05 Karianne Omdahl, administrativ prosjektleder, Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning, UiB Nytt LMS – framtidas system – pedagogisk og funksjonell revolusjon x
10:15 Pause
Strategi og klynger
10:30 Tore Burheim, IT-Direktør, UiB Innledning x
10:40 Dag Rune Olsen, Rektor, UiB TBA x
11:20 Petter Ole Jakobsen, Vizrt Klynger og Media City Bergen

I den uorganiserte klyngen mellom TV2 & Vizrt har 7 selskaper blitt skapt, hva kan da bli resultatet når vi organiserer oss - og får med Universitetet?

x
12:00 Lunsj
13:00 Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet TBA x
Skytjenester og sektorsamarbeid
14:00 TBA, interne og eksterne foredragsholdere TBA x
15:00 Tore Burheim, IT-direktør, UiB Avslutning x
15:15 Bussavgang til Bergen