IT-forum 2011

Revisjon per 4. nov. 2010 kl. 16:26 av St08807 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Invitasjon til UiBs IT-forum våren 2011

Universitetet i Bergens IT-forum våren 2011 arrangeres på Solstrand Hotel & Bad, Os onsdag og torsdag 6. og 7. april.

IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.

Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner.


Påmelding er forløpig ikke åpnet. Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger er bindende.

Eksterne deltakerne (utenfor UiB) dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2160, se detaljer i påmeldingsskjemaet) og reise.

Deltakere fra UiB betaler en egenandel på kr 1500. (IT-avdelingen dekker for ansatte ved avdelingen.)


Vi håper på din deltagelse på Solstrand! Invitasjonen kan evt. videresendes til andre.

Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Sidsel Storebø, tlf: 55 58 40 84.

---

IT-forum blir også annonsert på mailing-listen it-info.uib.no

Program for IT-forum våren 2011

Programmet vil bli annonsert på et senere tidspunkt.