Forskjell mellom versjoner av «IT-forum 2010»

m (fikset markup)
 
(34 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
==Invitasjon til UiBs IT-forum våren 2010==
 +
 +
Universitetet i Bergens IT-forum våren 2010 arrangeres på Solstrand Hotel & Bad, Os onsdag og torsdag 19. og 20. mai.
 +
 +
IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.
 +
 +
Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner.
 +
 +
Påmelding er nå stengt. Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger er bindende.
 +
 +
Eksterne deltakerne (utenfor UiB) dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2160, se detaljer i påmeldingsskjemaet) og reise.
 +
 +
Deltakere fra UiB betaler en egenandel på kr 1500. (IT-avdelingen dekker for ansatte ved avdelingen.)
 +
 +
Vi håper på din deltagelse på Solstrand! Invitasjonen kan evt. videresendes til andre.
 +
 +
Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Magne Bergland, tlf: 55 58 22 51.
 +
 +
---
 +
 +
IT-forum blir også annonsert på http://it.uib.no og mailing-listen it-info.uib.no
 +
 
==Program  for IT-forum våren 2010==
 
==Program  for IT-forum våren 2010==
  
<table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
 
  
<tr>
 
<td width="137" align="left" valign="top"><strong>Tid:</strong></td>
 
  
<td width="456" align="left" valign="top"><strong>Onsdag og torsdag
+
Tid:
19. og 20. mai</strong></td>
+
 
</tr>
+
:Onsdag og torsdag 19. og 20. mai
<tr>
+
 
<td align="left" valign="top"><strong>Sted: </strong></td>
+
Sted:  
<td align="left" valign="top"><strong><a href="http://www.solstrand.com/" class="ext" title="Hotellets egne vevsider">Solstrand
+
 
Hotel &amp; Bad</a>,
+
:[http://www.solstrand.com/ Solstrand Hotel &amp; Bad], Os
Os</strong></td>
 
</tr>
 
  
</table>
 
  
 
===Onsdag 19. mai===
 
===Onsdag 19. mai===
 
  
 
<table width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
 
<table width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
 
<tr>
 
<tr>
<td width="13%" valign="top">0815</td>
+
<td>0815</td>
<td width="54%" valign="top">Felles buss fra Bergen (Lars Hilles gate
+
<td>Felles buss fra Bergen (Lars Hilles gate ved Bergen kunstforening / gamle lysverkbygningen)</td>
ved Bergen kunstforening / gamle lysverkbygningen)</td>
 
<td width="33%" valign="top">&nbsp;</td>
 
  
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">0930 </td>
+
<td>0930 </td>
<td valign="top"><strong>Åpning av IT-forum</strong></td>
+
<td>'''Åpning av IT-forum'''</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">0940</td>
+
<td>0940</td>
 +
 
 +
<td> Jostein Mork (ITA-avdelingen):<br>
 +
'''Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider [http://it.uib.no it.uib.no]'''
  
<td valign="top"><p><strong> Jostein Mork (ITA-avdelingen):<br>
+
[[Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider, IT-forum 19. mai 2010]]
</strong><strong>Presentasjon
 
av IT-avdelingens nye vev-sider <a href="http://it.uib.no/" target="_blank">it.uib.no</a></strong></p>
 
 
</td>
 
</td>
<td valign="top"><div align="right"><img src="filer/ituib.no.jpg" width="161" height="130"></div></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1000 </td>
+
<td>1000 </td>
 +
 
 +
<td>Kai A. Olsen (Høgskolen i Molde, UiB):
  
<td valign="top"><p><strong>Kai A. Olsen (H&oslash;gskolen i Molde,
+
'''&quot;WWW - tyve år med dårlige brukergrensesnitt&quot;'''
UiB):<br>
+
 
</strong><strong>&quot;WWW - tyve &aring;r med d&aring;rlige
+
[[media:Olsen-presentasjon.pdf|Last ned pdf]]
brukergrensesnitt&quot;</strong></p>
 
 
</td>
 
</td>
<td valign="top"><div align="right"><img src="filer/olsen.jpg" width="115" height="128"></div></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
  
<td valign="top">1045 </td>
+
<td>1045 </td>
<td valign="top"> Pause</td>
+
<td> Pause</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
+
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1100 </td>
+
<td>1100 </td>
<td valign="top"><p><strong>Jostein Mork og Magne Bergland (ITA):<br>
+
<td>Jostein Mork og Magne Bergland (ITA):<br>
  
&quot;Forel&oslash;pige
+
'''&quot;Foreløpige funn i IT-avdelingens brukerundersøkelse 2009&quot;''' ([[media:Brukerundersøkelse-presentasjon.pdf|Last ned pdf]])
funn i IT-avdelingens brukerunders&oslash;kelse 2009&quot;</strong></p>
 
<p><strong>Thomas Evensen, Jan K. W. Johnsen, Jorunn Viken, Sidsel
 
Storeb&oslash;, Bj&oslash;rn Tore Sund (ITA):<br>
 
&quot;IT-avdelingens nye strategiplan&quot;</strong></p>
 
<p><strong>Paneldebatt: &quot;Hva vil vi med IT-avdelingen?&quot;</strong> Panel:<br>
 
  
Thomas Evensen, IT-direkt&oslash;r<br>
+
Thomas Evensen, Jan K. W. Johnsen, Jorunn Viken, Sidsel Storebø, Bjørn Tore Sund (ITA):
Tor L&aelig;dre, overingeni&oslash;r ITA<br>
+
 
Tore Tungodden, Tniversitetsdirekt&oslash;rens kontor
+
'''&quot;IT-avdelingens nye strategiplan&quot;''' ([[media:Strategiplan_2010-2015_(v_1.00).pdf‎ |Last ned strategien som pdf]])
<br>
+
 
Kjetil Ullaland, Inst. for fysikk og teknologi<br>
+
'''Paneldebatt: &quot;Hva vil vi med IT-avdelingen?&quot;'''
Christen Soleim, Utdanningsavdelingen</p></td>
+
 
 +
Panel:
 +
 
 +
Thomas Evensen, IT-direkør
 +
 
 +
Tor Lædre, overingeniør ITA
 +
 
 +
Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor
 +
 
 +
Kjetil Ullaland, Inst. for fysikk og teknologi
 +
 
 +
Christen Soleim, Utdanningsavdelingen</td>
  
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1300 </td>
+
<td>1300 </td>
<td valign="top"> Lunsj </td>
+
<td> Lunsj </td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
+
 
 
</tr>
 
</tr>
  
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">14.00 </td>
+
<td>14.00 </td>
<td valign="top"><strong>Tommy Hufthammer og &Oslash;rjan Hammersland
+
<td>Tommy Hufthammer og Ørjan Hammersland (Atea):
(Atea):<br>
+
 
&quot;Samordnet kommunikasjon med Atea UC+. Fra visjon til virkelighet&quot;</strong><br>
+
'''&quot;Samordnet kommunikasjon med Atea UC+. Fra visjon til virkelighet&quot;'''
UC (&quot;Unified Communications&quot;) integrerer kommunikasjonstjenester
+
 
som telefon, meldingstjeneste og web-/videokonferanse.</td>
+
</td>
<td valign="top"><div align="right"><img src="filer/atea-uc.png" width="187" height="88"></div></td>
 
  
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1500 </td>
+
<td>1500 </td>
<td valign="top"> Pause</td>
+
<td> Pause</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
  
<td valign="top">1515 </td>
+
<td>1515 </td>
<td valign="top"> <p><strong>Jan Tommy Jensen (TrygVesta Forsikring):<br>
+
<td> Jan Tommy Jensen (TrygVesta Forsikring):
&quot;</strong><strong>Bruk av videokonferanser&quot;</strong></p>
+
 
 +
'''&quot;Bruk av videokonferanser&quot;'''
 +
 
 +
[[media:TrygVesta-presentasjon.pdf|Last ned pdf]]
 
</td>
 
</td>
<td valign="top"><div align="right">
+
</tr>
<p><img src="filer/meg-h.jpg" width="110" height="109"></p>
 
<p><img src="filer/TrygVesta.gif" width="176" height="44"></p>
 
  
</div></td>
 
</tr>
 
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1600 </td>
+
<td>1600 </td>
<td valign="top"><strong>Jon Bing:<br>
+
<td>Jon Bing:<br>
&quot;Personvern i den digitale hverdag&quot;</strong></td>
+
'''&quot;Personvern i den digitale hverdag&quot;'''</td>
<td valign="top"><div align="right"><img src="filer/bing.jpg" width="114" height="149"></div></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
  
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1700</td>
+
<td>1700</td>
<td valign="top">Foredragsprogrammet slutt</td>
+
<td>Foredragsprogrammet slutt</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1715 - <br>
+
<td>1715 - <br>
  
 
ca 1830</td>
 
ca 1830</td>
<td valign="top">Spasertur til Os og bes&oslash;k p&aring; <a href="http://www.oselvarverkstaden.no/">Oselvarverkstaden</a> (merk
+
<td>Spasertur til Os og besøk p&aring; [http://www.oselvarverkstaden.no/ Oselvarverkstaden] (merk egen påmelding - maks. 40 deltakere)</td>
egen p&aring;melding - maks. 40 deltakere)</td>
 
<td valign="top"><img src="filer/oselvar.jpg" width="200" height="129"></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
  
<td valign="top">1930</td>
+
<td>1930</td>
<td valign="top">Aperitif</td>
+
<td>Aperitif</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">2000</td>
+
<td>2000</td>
<td valign="top">Middag</td>
+
<td>Middag</td>
  
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
  </table>
+
  </table>
+
 
+
 
<h2>Torsdag 20. mai</h2>
+
===Torsdag 20. mai===
  
      <table width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
+
      <table width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
 
<tr>
 
<tr>
<td width="11%" valign="top">0900 </td>
+
<td>0900 </td>
<td width="55%" valign="top"><strong>Silje Hommedal (Digital kultur, UiB):<br>
+
<td>Silje Hommedal (Digital kultur, UiB):<br>
 +
 
 +
'''&quot;Frå simulasjonar til skytespel - kva/kven er ein Gamer?&quot;'''</td>
  
&quot;Fr&aring; simulasjonar til skytespel - kva/kven er ein Gamer?&quot;</strong></td>
 
<td width="34%" valign="top"><div align="right"><img src="filer/Bilde_Hommedal-2.png" width="109" height="139"></div></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">0945 </td>
+
<td>0945 </td>
<td valign="top">Pause</td>
+
<td>Pause</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
  
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1000 </td>
+
<td>1000 </td>
<td valign="top"><p><strong>Korte presentasjoner av aktuelle prosjekter
+
<td>Korte presentasjoner av aktuelle prosjekter og aktiviteter ved UiB
og aktiviteter ved UiB</strong></p>
+
 
<ul>
+
*Cecilie Ohm, POA: '''Reviderte IKT-reglementer ved UiB''' [[media:IKT-reglement-presentasjon.pdf|Last ned pdf]]
<li>Cecilie Ohm, POA: <strong>Reviderte IKT-reglementer ved UiB<br>
+
*Terje Thue, Institutt for Informasjons-og medievitenskap: '''MAM-prosjektet (Media Asset Management)''' [[media:MAM-presentasjon.pdf‎|Last ned pdf]]. Filmene som ble vist var: [http://vindkast.infomedia.uib.no/podkast/biff/2009/tilbakeblikk-pa-biff-2009 Tilbakeblikk på BIFF 2009] og [http://vindkast.infomedia.uib.no/podkast/diverse/2009/nytt-pa-nytt-gratulerer-tv-faget Nytt på nytt gratulerer TV-faget].
<br>
 
  
</strong></li>
+
*Randi Taxt, UB: Nytt BIBSYS og andre aktuelle prosjekter fra Universitetsbiblioteket [utgikk pga. sykdom]
<li>Terje Thue, Institutt for Informasjons-og medievitenskap:<strong> MAM-prosjektet
+
*'''Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov''' [[media:Orientering_om_arbeidsgruppe_-_helseforskning.pdf‎|Last ned pdf]]<br>
(Media Asset Management)<br>
+
*Helge Olsen (Formidlingsavdelingen): '''&quot;Status for eksternweb&quot;''' [[media:IT-forum-2010_Eksternwebstatus.pdf|Last ned pdf]]
<br>
 
</strong></li>
 
<li>Randi Taxt, UB: <strong>Nytt BIBSYS og andre aktuelle prosjekter
 
fra Universitetsbiblioteket<br>
 
<br>
 
  
</strong></li>
 
<li><strong>Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny �helseforskningslov<br>
 
<br>
 
</strong></li>
 
<li>Helge Olsen (Formidlingsavdelingen): <strong>&quot;Status for eksternweb&quot;</strong></li>
 
</ul>
 
 
</td>
 
</td>
  
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1200 </td>
+
 
<td valign="top">Lunsj</td>
+
<td>1200 </td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
+
<td>Lunsj</td>
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
  
<td valign="top">1300 </td>
+
<td>1300 </td>
<td valign="top"><p><strong>&Oslash;istein Myge (IT-avdelingen): <br>
+
 
&quot;IT-avdelingens planer for
+
<td>Øistein Myge (IT-avdelingen):  
Windows
+
'''&quot;IT-avdelingens planer for Windows 7&quot;'''
7&quot;</strong></p>
+
 
 +
*Deployment av Windows 7 ([[media:Deployment_av_Windows_7-presentasjon.pdf|Last ned pdf]])
 +
*Klientdrift av Windows 7 ([[media:Windows_7_klientdrift-presentasjon.pdf|Last ned pdf]])
 
</td>
 
</td>
<td valign="top"><div align="right"><img src="filer/win7.jpg" width="132" height="132"></div></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 +
 
<tr>
 
<tr>
  
<td valign="top">1330</td>
+
<td>1330</td>
<td valign="top"><p><strong>Arild Breist&oslash;l og Tor L&aelig;dre (IT-avdelingen):<br>
+
<td>Arild Breistøl og Tor L&aelig;dre (IT-avdelingen):
&quot;Tjeld.uib.no
+
 
- en teknologisk/ornitologisk presentasjon&quot;</strong></p>
+
'''&quot;Tjeld.uib.no - en teknologisk/ornitologisk presentasjon&quot;'''
 +
 
 +
[[media:Tjeld_solstrand_IT-sem_mai_2010.pdf‎|Last ned pdf]]
 
</td>
 
</td>
<td valign="top"><img src="filer/tjeld.jpg" width="183" height="176"></td>
 
 
</tr>
 
</tr>
  
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1400 </td>
+
<td>1400 </td>
<td valign="top">Programmet slutt</td>
+
<td>Programmet slutt</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td valign="top">1415 </td>
+
<td>1415 </td>
  
<td valign="top">Bussavgang til Bergen</td>
+
<td>Bussavgang til Bergen</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
  
 
</table>
 
</table>
 
      <p>IT-forum er bl.a. også annonsert på mailing-listen <a href="http://mailman.uib.no/listinfo/it-info" title="Meld deg på eller les meldinger sendt til epostlisten it-info">it-info @ uib no</a></p> </td>
 
</tr>
 
<tr>
 
  
<td><div align="right"><br>
+
[[Kategori:IT-forum]]
<img src="http://www.uib.no/elin/grafikk/rodstrek.gif" width=600 height="1" vspace="5" alt=""><A style="background:none" href="http://www.uib.no/elin/offisiell/"><IMG src="http://www.uib.no/elin/logoer/uibugle50.gif" align="right" border="0" alt="Offisiell side"></A><BR>
 
<FONT class="byline">Sist oppdatert 18.5.2010 av </FONT><a class="byline" href="mailto:Magne.Bergland@it.uib.no">Magne
 
Bergland</a> <br>
 
<a class="byline" href="http://www.uib.no/elin/kommentar/it/" Title="Send kommentarar til vevsiden. For kommentarer om IT-forum, se påmelding eller invitasjon.">Kommentarer</a><SMALL class="byline"> til denne siden</SMALL></div></td>
 
</tr>
 
</table>
 

Nåværende revisjon fra 9. mar. 2017 kl. 11:07

Invitasjon til UiBs IT-forum våren 2010

Universitetet i Bergens IT-forum våren 2010 arrangeres på Solstrand Hotel & Bad, Os onsdag og torsdag 19. og 20. mai.

IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.

Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner.

Påmelding er nå stengt. Vi gjør oppmerksom på at påmeldinger er bindende.

Eksterne deltakerne (utenfor UiB) dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2160, se detaljer i påmeldingsskjemaet) og reise.

Deltakere fra UiB betaler en egenandel på kr 1500. (IT-avdelingen dekker for ansatte ved avdelingen.)

Vi håper på din deltagelse på Solstrand! Invitasjonen kan evt. videresendes til andre.

Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Magne Bergland, tlf: 55 58 22 51.

---

IT-forum blir også annonsert på http://it.uib.no og mailing-listen it-info.uib.no

Program for IT-forum våren 2010

Tid:

Onsdag og torsdag 19. og 20. mai

Sted:

Solstrand Hotel & Bad, Os


Onsdag 19. mai

0815 Felles buss fra Bergen (Lars Hilles gate ved Bergen kunstforening / gamle lysverkbygningen)
0930 Åpning av IT-forum
0940 Jostein Mork (ITA-avdelingen):

Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider it.uib.no

Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider, IT-forum 19. mai 2010

1000 Kai A. Olsen (Høgskolen i Molde, UiB):

"WWW - tyve år med dårlige brukergrensesnitt"

Last ned pdf

1045 Pause
1100 Jostein Mork og Magne Bergland (ITA):

"Foreløpige funn i IT-avdelingens brukerundersøkelse 2009" (Last ned pdf)

Thomas Evensen, Jan K. W. Johnsen, Jorunn Viken, Sidsel Storebø, Bjørn Tore Sund (ITA):

"IT-avdelingens nye strategiplan" (Last ned strategien som pdf)

Paneldebatt: "Hva vil vi med IT-avdelingen?"

Panel:

Thomas Evensen, IT-direkør

Tor Lædre, overingeniør ITA

Tore Tungodden, Universitetsdirektørens kontor

Kjetil Ullaland, Inst. for fysikk og teknologi

Christen Soleim, Utdanningsavdelingen
1300 Lunsj
14.00 Tommy Hufthammer og Ørjan Hammersland (Atea):

"Samordnet kommunikasjon med Atea UC+. Fra visjon til virkelighet"

1500 Pause
1515 Jan Tommy Jensen (TrygVesta Forsikring):

"Bruk av videokonferanser"

Last ned pdf

1600 Jon Bing:
"Personvern i den digitale hverdag"
1700 Foredragsprogrammet slutt
1715 -
ca 1830
Spasertur til Os og besøk på Oselvarverkstaden (merk egen påmelding - maks. 40 deltakere)
1930 Aperitif
2000 Middag


Torsdag 20. mai

0900 Silje Hommedal (Digital kultur, UiB):
"Frå simulasjonar til skytespel - kva/kven er ein Gamer?"
0945 Pause
1000 Korte presentasjoner av aktuelle prosjekter og aktiviteter ved UiB
  • Randi Taxt, UB: Nytt BIBSYS og andre aktuelle prosjekter fra Universitetsbiblioteket [utgikk pga. sykdom]
  • Orientering om arbeidsgruppe - implementering av ny helseforskningslov Last ned pdf
  • Helge Olsen (Formidlingsavdelingen): "Status for eksternweb" Last ned pdf
1200 Lunsj
1300 Øistein Myge (IT-avdelingen):

"IT-avdelingens planer for Windows 7"

1330 Arild Breistøl og Tor Lædre (IT-avdelingen):

"Tjeld.uib.no - en teknologisk/ornitologisk presentasjon"

Last ned pdf

1400 Programmet slutt
1415 Bussavgang til Bergen