Forskjell mellom versjoner av «IT-forum 2009»

m (smårettelser)
(linker korrigert)
Linje 46: Linje 46:
 
           <td valign="top"> 10.30</td>
 
           <td valign="top"> 10.30</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Åpning v/ IT-direktør Thomas Evensen </strong></td>
+
           <td valign="top"><strong>Åpning v/ IT-direktør Thomas Evensen</strong></td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 53: Linje 53:
 
           <td valign="top"> 11.14</td>
 
           <td valign="top"> 11.14</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"> <strong>P&aring;l Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verkt&oslash;y. [ <a href="dok/systemdynamikk_it-forum_2009v.ppt">ppt</a> | <a href="dok/systemdynamikk_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></td>
+
           <td valign="top"> <strong>P&aring;l Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verkt&oslash;y.</strong> [fil:systemdynamikk_it-forum_2009v.ppt] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 69: Linje 69:
 
           <td valign="top"><p><strong>Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB</strong></p>
 
           <td valign="top"><p><strong>Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB</strong></p>
 
             <ul>
 
             <ul>
               <li><strong>Thomas Evensen: Innledning. [<a href="dok/kontinuitet_innledning_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></li>
+
               <li><strong>Thomas Evensen: Innledning.</strong> [fil:kontinuitet_innledning_it-forum_2009v.pdf] </li>
               <li><strong>Arild Raftevoll / Frank Pierce: SAN-l&oslash;sning. [<a href="dok/kontinuitet_san_it-forum_2009v.jpg">jpg</a>] </strong></li>
+
               <li><strong>Arild Raftevoll / Frank Pierce: SAN-l&oslash;sning.</strong> [fil:kontinuitet_san_it-forum_2009v.jpg] </li>
               <li><strong>Morten Christian Bernson: Ny hjemmekatalogl&oslash;sning / ZFS.<br>
+
               <li><strong>Morten Christian Bernson: Ny hjemmekatalogl&oslash;sning / ZFS.</strong><br>
               [<a href="dok/kontinuitet_zfs_hjemmekataloger_it-forum_2009v.pdf">pdf</a> | klipp fra <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CN6iDzesEs0"> video</a>]. </strong></li>
+
               [fil:kontinuitet_zfs_hjemmekataloger_it-forum_2009v.pdf] | klipp fra [http://www.youtube.com/watch?v=CN6iDzesEs0 video]. </li>
               <li><strong> Jan Kr W Johnsen / Jan Inge Br&aring;then: Windows struktur. [<a href="dok/kontinuitet_windows_it-forum_2009v.ppt">ppt</a> | <a href="dok/kontinuitet_windows_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></li>
+
               <li><strong> Jan Kr W Johnsen / Jan Inge Br&aring;then: Windows struktur.</strong> [fil:kontinuitet_windows_it-forum_2009v.pdf] </li>
               <li><strong> Hans Morten Kind / Trond Davidsen: Ny hoved (unix) epostl&oslash;sning. [<a href="http://alf.uib.no/d/epost-revurdert.jpg">jpg</a>] </strong></li>
+
               <li><strong> Hans Morten Kind / Trond Davidsen: Ny hoved (unix) epostl&oslash;sning.</strong> [[http://alf.uib.no/d/epost-revurdert.jpg]] </li>
 
           </ul></td>
 
           </ul></td>
 
         </tr>
 
         </tr>
Linje 89: Linje 89:
 
           <td valign="top"> 15.00</td>
 
           <td valign="top"> 15.00</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Thor &Oslash;ivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem [<a href="dok/den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.ppt">ppt</a> | <a href="dok/den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></td>
+
           <td valign="top"><strong>Thor &Oslash;ivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem</strong> [fil:den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.pdf] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 103: Linje 103:
 
           <td valign="top"> 16.15</td>
 
           <td valign="top"> 16.15</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"> <strong>Arve Aksnes, UiB: V&aelig;rmelding for verdensrommet [<a href="dok/vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.ppt">ppt</a> | <a href="dok/vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></td>
+
           <td valign="top"> <strong>Arve Aksnes, UiB: V&aelig;rmelding for verdensrommet</strong> [fil:vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.pdf] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 110: Linje 110:
 
           <td valign="top"> 17.00</td>
 
           <td valign="top"> 17.00</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Sverre Holby: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser </strong></td>
+
           <td valign="top"><strong>Sverre Holby: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser</strong></td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 157: Linje 157:
 
           <td valign="top"> 13.15</td>
 
           <td valign="top"> 13.15</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy [<a href="dok/motvirke_skadevare_og_spam_it-forum_2009v/index.html">html</a>]</strong></td>
+
           <td valign="top"><strong>Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy</strong> [fil:motvirke_skadevare_og_spam_it-forum_2009v/index.html]</td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 171: Linje 171:
 
           <td valign="top"> 14.30</td>
 
           <td valign="top"> 14.30</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal [<a href="dok/forensic_computing_it-forum_2009v.odp">odp</a> | <a href="dok/forensic_computing_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></td>
+
           <td valign="top"><strong>Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal</strong> [fil:forensic_computing_it-forum_2009v.pdf] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
         <tr>
 
         <tr>
Linje 185: Linje 185:
 
           <td valign="top"> 15.30</td>
 
           <td valign="top"> 15.30</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
 
           <td valign="top">&nbsp;</td>
           <td valign="top"><strong>Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 &aring;r [<a href="dok/apple_macintosh_25aar_it-forum_2009v.pdf">pdf</a>] </strong></td>
+
           <td valign="top"><strong>Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 &aring;r</strong> [fil:apple_macintosh_25aar_it-forum_2009v.pdf] </td>
 
         </tr>
 
         </tr>
 
</table>
 
</table>

Revisjonen fra 1. jun. 2010 kl. 13:50

Invitasjon til UiBs IT-forum våren 2009

Universitetet i Bergens IT-forum våren 2009 arrangeres på Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad onsdag og torsdag 22. og 23. april.

IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.

Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner.

Påmelding er bindende og frist er fredag 20. mars.

Deltakere som ikke er ansatt ved UiB dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2379,-) og reise.

Påmelding, program, m.m. finner du på: http://www.uib.no/it/forum/2009v/

Vi håper på din deltagelse på Sandsli! Invitasjonen kan evt videresendes til andre

Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Jan Kristian Walde Johnsen, tel: 55584238.

---

IT-forum blir også annonsert på http://it.uib.no og mailing-listen it-info.uib.no


Program for IT-forum våren 2009

Tid: Onsdag og torsdag 22. og 23. april
Sted: [http://www2.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Bergen/Hotels/Scandic-Bergen-Airport/ Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad (Kokstadflaten 2)

Onsdag 22. april

10.00 - 10.30   Åpning v/ IT-direktør Thomas Evensen
10.30 - 11.14   Pål Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verktøy. [fil:systemdynamikk_it-forum_2009v.ppt]
11.15 - 11.45   P a u s e
11.45 - 13.00  

Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB

  • Thomas Evensen: Innledning. [fil:kontinuitet_innledning_it-forum_2009v.pdf]
  • Arild Raftevoll / Frank Pierce: SAN-løsning. [fil:kontinuitet_san_it-forum_2009v.jpg]
  • Morten Christian Bernson: Ny hjemmekatalogløsning / ZFS.
    [fil:kontinuitet_zfs_hjemmekataloger_it-forum_2009v.pdf] | klipp fra video.
  • Jan Kr W Johnsen / Jan Inge Bråthen: Windows struktur. [fil:kontinuitet_windows_it-forum_2009v.pdf]
  • Hans Morten Kind / Trond Davidsen: Ny hoved (unix) epostløsning. [[1]]
13.00 - 14.00   L u n s j
14.00 - 15.00   Thor Øivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem [fil:den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.pdf]
15.00 - 15.15   P a u s e
15.15 - 16.15   Arve Aksnes, UiB: Værmelding for verdensrommet [fil:vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.pdf]
16.15 - 17.00   Sverre Holby: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser
19.30       M i d d a g

Torsdag 23. april

09.00 - 10.00   Rune Zakariassen, Microsoft Norge: Cloud Computing
10.00 - 10.15   P a u s e
10.15 - 11.15   Torgeir Vidnes, NSM: NorCERT - Nasjonalt senter for håndtering av alvorlige dataangrep
11.15 - 12.15   L u n s j
12.15 - 13.15   Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy [fil:motvirke_skadevare_og_spam_it-forum_2009v/index.html]
13.15 - 13.30   P a u s e
13.30 - 14.30   Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal [fil:forensic_computing_it-forum_2009v.pdf]
14.30 - 14.45   P a u s e
14.45 - 15.30   Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 år [fil:apple_macintosh_25aar_it-forum_2009v.pdf]