IT-forum 2007

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Invitasjon til IT-forum våren 2007

Til IT-folk og andre interesserte,


IT-avdelingen inviterer til et nytt IT-forum for UiB.


Sted: Hardangerfjord Hotell, Øystese

Tid: Torsdag 19. og fredag 20. april


Programmet er ennå ikke fastlagt, men vil bli kunngjort etter hvert på nettadressen over. Hvis du har forslag eller ideer til programinnslag kan disse meldes til et av medlemmene i programkomiteen: Idar Hessevik (hessevik@gfi.uib.no), Tor Lædre (tor.ladre@it.uib.no) eller Magne Bergland (magne.bergland@it.uib.no).


Vi ser fram til et utbytterikt og hyggelig samvær!


Med hilsen

For IT-avdelingen


Arild Sandal,

fungerende IT-direktørSakliste for IT-forum våren 2007

Tid: Tordag og fredag 19. - 20. april
Stad: Hardangerfjord Hotell, Øystese
Torsdag 19. april

08.00 Avreise fra Bergen med buss
09.30 Ankomst Øystese
10.00 Åpning

Fung. daglig leder Arild Sandal og fungerende IT-dir./personal- og økonomidirektør Kjell Bernstrøm

[pdf]

10.30 Servervirtualisering og disaster recovery

IT-sjef Thor-Inge Næsset, Norges Handelshøyskole

11.30 Pause
12.00 Windows Vista

Overingeniør Thomas Øverland, USIT, UiO [pdf]

Tor Lædre, IT-avdelingen UiB

13.00 Lunsj
14.00 Datalagringsdirektivet og arbeidsgivers innsyn i elektronisk kommunikasjon

Senioringeniør Atle Årnes, Datatilsynet [pdf]

15.15 Orientering om Eduroam

Roar Pettersen, IT-avdelingen UiB [pdf]

15.30 Pause
16.00 Blogging, Facebook, Youtube og universitetet [pdf

Førestaman. Jill Walker, Seksjon for humanistisk informatikk, UiB

17.00 Slutt på faglig program
ca. 17.30 - 18.30 Besøk på Kabuso-huset, inkludert Ingebrigt Vik museet.

NB! Egen påmelding på epost til neset@it.uib.no

ca. 19.30 Middag


Fredag 20. april


09.00 Google og søketeknikk

Dr. Christian Sloper, seniorkonsulent Webstep

10.00 Nye ting i Issuetracker og ITIL-prosessene

[pdf]

· Innledning ved Arild Sandal

· Revidert Forespørselsprosess (Sidsel Storebø)


· Registrering av uønskete hendelser (Jan Kristian Walde Johnsen)

· KonfigDB integreres mot Big Brother driftsovervåking (Hans Morten Kind)

· Gjengangersaker/Problem management (Siri Hansen)

· Nye eskaleringsregler for incidents (Siri Hansen)

11.00 Pause
11.15 Ny eksternweb ved UiB

Prosjektleder Bodil Kjelstrup, Formidlingsavdelingen UiB [pdf]

12.00 Lunsj
13.00 Rollen som CIO (Chief Information Officer) og universitetenes styring av IT-virksomheten

IS-direktør (CIO) Arne Laukholm, UiO

Ass. universitetsdirektør Sverre Spildo, UiB

[pdf]

14.15 Slutt på programmet
14.30 Avreise til Bergen med buss.