IT-forum 2004 vår

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. aug. 2010 kl. 16:38 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Lagt til nokre pdf-dokument.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Sakliste for IT-forum våren 2004

Tid: Onsdag 31. mars og torsdag 1. april 2004
Sted: Solstrand Hotel
Påmelding: Fristen gjekk ut 17. mars

Onsdag 31. mars

09.30 - 10.30 Governance, Strategy and Practice v/Robert Kvavik [pdf]
10.30 - 11.00 Pause
11.00 - 12.00 Information Technology Security v/Robert Kvavik [pdf
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.30 ITIL - eit rammeverk for god IT-drift v/Jon Iden [pdf]
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00 Ny organisering av brukarstøtte v/Arild Sandal og Fredrik Eldøy

ITIL [pdf]

BRITA [pdf]

16.00 - 16.45 Statusrapport om sikkerheitsarbeidet v/Hans Morten Kind
18.30 EDB/IT ved UiB: Kva har skjedd? v/Ove Gulliksen
19.30 Middag
Torsdag 1. april

08.30 - 09.00 IT i undervising og forsking v/Rune Nilsen
09.00 - 10.00 Kva skjer ved fakulteta

Jan Solsvik

Jan Berger Henriksen

Øystein Saasen

10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 Intranett v/Helge Olsen og Torny Aarbakke
11.00 - 11.30 SEBRA status v/Arild Sandal og Sharil Tumin
11.30 - 12.00 Kva meiner universitetsleiinga? v/Sverre Spildo
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Presentasjon frå SUN [pdf]
14.00 - 14.30 Alternative klientar v/Bjørn Tore Sund og Tor Bu

Bu

Sund [pdf]

14.30 - 15.00 Oppsummering