IT-forum 2001 vår

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Sakliste for IT-forum våren 2001

Tid: Onsdag 4. og torsdag 5. april 2001
Sted: Norlandia Marsteinen Hotell
Påmelding: Fram til torsdag 8. mars kunne ein fylle ut skjema på denne vevsida.
Sakliste


Onsdag

10.50 Frammøte på Museplass. Bussavgang kl. 11.00 presis

Registrering i bussen

12.00 Lunsj
13.00 Velkomen v/programkomiteen
13.15 Presentasjonar frå avdelingar: Aktuelle prosjekt og problemstillingar
13.20 IT-avdelinga. Tor Bu
13.45 MN-fakultetet Tore Berget, Bjørn Tore Sund og Knut Arild Jensen
14.15 Pause
14.30 SV-fakultetet. Øystein Saasen
14.50 UB. Leif Magne Iversland
15.15 Bergen Museum. Jan Erik Vold
15.30 Pause med kaffe og tebrød. Innsjekking.
16.15 HF-fakultetet. Magne Bergland
16.35 Spørsmåls-/diskusjonsrunde
16.45 Prorektor for undervisning Leiv Sydnes presenterer seg
17.00 "Linux som desktop-plattform" Peter N. M. Hansteen, Bergen Linux User Group
18.00 Program ferdig for dagen. Pause
19.00 Middag

Torsdag

09.00 Nytt brukarreglement. IT-sikkerheitssjef Carl-Erik Ellingsen
09.40 SEBRA-prosjektet (SEentral BrukarAdministrasjon) Prosjektleiar Arild Sandal
10.30 Pause m/utsjekking frå romma
11.00 "Personopplysningsloven - Hva bør IT-ansvarlige vite?" Professor Dag Wiese Schartum, Institutt for rettsinformatikk UiO.
12.00 Lunsj
13.00 "Samhold gjer sterk eller sentraldirigering?" Paneldebatt. Deltakere: Jan Berger Henriksen, Leif Magne Iversland og Wenche Vårdal. Ordstyrer Bjørn Tore Sund
14.00 Pause
14.15 "IT - anvendt filologi? Erfaringer fra Wittgensteinarkivet og Text Encoding Initiative" Claus Huitfeldt, HIT-senteret
15.00 Oppsummering/avslutning/evaluering
15.15 Program slutt / Heimreise. Bussavgang kl. 15.30
Vi har diverre ikkje referat eller presentasjonar frå alle innlegga, men ein av våre eksterne observatørar, Stig Wennevold fra UiTø, har gjort tilgjengeleg si oppsummering frå IT-forum for UiB våren 2001.

Eksterne observatørar var invitert frå HiB, NHH, UiO og UiTø.