Forskjell mellom versjoner av «IT-forum 2001 vår»

Fra IT-hjelp UiB
m (Edpjm flyttet siden IT-forum våren 2001 til IT-forum 2001 vår)
 
(Ingen forskjell)

Nåværende revisjon fra 4. des. 2015 kl. 14:33

Invitasjon til IT-forum 4. - 5. april på Norlandia Marsteinen Hotell

Til alle IT-ansvarlige ved UiB

Det er en glede å invitere dere til IT-forum 4.-5. april 2001 på Norlandia Marsteinen Hotell. Vi håper så mange som mulig av IT-personene rundt om på våre fakulteter, institutter, avdelinger og sentre kan delta slik at dette blir et nyttig, utbytterikt og hyggelig arrangement for så mange som mulig.


Foreløpig program og påmeldingsskjema finnes på:

http://www.uib.no/it/forum/v2001/agenda.htm

http://www.uib.no/it/forum/v2001/paamelding.htm


Vi understreker at programmet er foreløpig og at det kan komme endringer både i innhold og tidsplan. Ellers vil jeg presisere at:

- påmeldingsfristen er torsdag 8.3. Påmeldingen er bindende.

- kostnadene ved arrangementet vil bli dekket sentralt over IT-avdelingens budsjett. Den enkelte deltaker eller avdeling skal altså ikke betale noe for deltakelse eller opphold.


Eventuelle spørsmål/kommentarer kan rettes til undertegnede.


På vegne av programkomiteen, Magne Bergland
Tid: Onsdag 4. og torsdag 5. april 2001
Sted: Norlandia Marsteinen Hotell
Påmelding: Fram til torsdag 8. mars kunne ein fylle ut skjema på denne vevsida.
Sakliste for IT-forum våren 2001

Onsdag

10.50 Frammøte på Museplass. Bussavgang kl. 11.00 presis

Registrering i bussen

12.00 Lunsj
13.00 Velkomen v/programkomiteen
13.15 Presentasjonar frå avdelingar: Aktuelle prosjekt og problemstillingar
13.20 IT-avdelinga. Tor Bu
13.45 MN-fakultetet Tore Berget, Bjørn Tore Sund og Knut Arild Jensen
14.15 Pause
14.30 SV-fakultetet. Øystein Saasen
14.50 UB. Leif Magne Iversland
15.15 Bergen Museum. Jan Erik Vold
15.30 Pause med kaffe og tebrød. Innsjekking.
16.15 HF-fakultetet. Magne Bergland
16.35 Spørsmåls-/diskusjonsrunde
16.45 Prorektor for undervisning Leiv Sydnes presenterer seg
17.00 "Linux som desktop-plattform" Peter N. M. Hansteen, Bergen Linux User Group
18.00 Program ferdig for dagen. Pause
19.00 Middag

Torsdag

09.00 Nytt brukarreglement. IT-sikkerheitssjef Carl-Erik Ellingsen
09.40 SEBRA-prosjektet (SEentral BrukarAdministrasjon) Prosjektleiar Arild Sandal
10.30 Pause m/utsjekking frå romma
11.00 "Personopplysningsloven - Hva bør IT-ansvarlige vite?" Professor Dag Wiese Schartum, Institutt for rettsinformatikk UiO.
12.00 Lunsj
13.00 "Samhold gjer sterk eller sentraldirigering?" Paneldebatt. Deltakere: Jan Berger Henriksen, Leif Magne Iversland og Wenche Vårdal. Ordstyrer Bjørn Tore Sund
14.00 Pause
14.15 "IT - anvendt filologi? Erfaringer fra Wittgensteinarkivet og Text Encoding Initiative" Claus Huitfeldt, HIT-senteret
15.00 Oppsummering/avslutning/evaluering
15.15 Program slutt / Heimreise. Bussavgang kl. 15.30
Vi har diverre ikkje referat eller presentasjonar frå alle innlegga, men ein av våre eksterne observatørar, Stig Wennevold fra UiTø, har gjort tilgjengeleg si oppsummering frå IT-forum for UiB våren 2001.

Eksterne observatørar var invitert frå HiB, NHH, UiO og UiTø.