IT-forum 2001 oktober

Revisjon per 17. jun. 2010 kl. 11:34 av Mhj021 (diskusjon | bidrag) (Ny side: == IT-Forum hausten 2001 -Tema: Alternativ programvare == {| |'''Fokus:''' |Valg av kontorstøtteverkty, nettlesar, kalendar, epostklient og antivirus-program |- |'''Tid:''' |Torsdag 4. o…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-Forum hausten 2001 -Tema: Alternativ programvare

Fokus: Valg av kontorstøtteverkty, nettlesar, kalendar, epostklient og antivirus-program
Tid: Torsdag 4. oktober, kl 12.00 - 16.00
Sted: Realfagbygget, Auditorium 2Sakliste

12.00 Opning

Tor Bu, IT-direktør [[medium:intro[1].pdf |[pdf]]]

12.15 Sun sine erfaringar med StarOffice o.a.

Jonny Lundsbakken, Sun [[medium:StarOffice[1].pdf |[pdf]]]

13.30 Pause med forfriskingar
14.00 Friske synspunkt

Bjørn Tore Sund, MI

Leif Magne Iversland, UB [[medium:synspunkt2[1].pdf |[pdf]]]

14.30 Gratis programvare i internasjonalt universitetsamarbeid

Rune Nilsen, CIH

15.00 Erfaringar ved fakulteta, korte innlegg

Øystein Saasen, SV

Magne Bergland, HF [[medium:hf[1].pdf |[pdf]]]

Dag Hammerborg, Psyk.

15.45 Oppsummering/konklusjon

Tor Bu, IT-direktør [[medium:konklusjon[1].pdf |[pdf]]]

16.00 Avslutning
Tor Bu IT-direktør