Forskjell mellom versjoner av «Fraværsmelding»

(Talepostkasse 58-sentralen)
Linje 1: Linje 1:
===Talepostkasse 58-sentralen===
+
'''Slik legger du inn din personlige melding''':
  
  
Vi gjør oppmerksom på at det er bare dersom man har bedt om det
+
1. Ring til 81049 fra nummeret som skal ha spesiell talemelding. Tast
 +
pin-kode og avslutt med firkanttast. Du er nå inne i en tastemeny.
  
i brukerdata for telefonen at telefonnummeret har talepostkasse.
+
2. Tast 4 for å endre innstillinger.
  
 +
3. Tast 2 for å endre innstillinger tilpasset innringere.
  
 +
4. Tast 5 for å administrere din generelle hilsen.
  
Blinker det i '''[Meld. venter]'''[[image:knapp_lys.gif]]-knappen -
+
5. Tast 2 for å lese inn en generell hilsen. Vær klar til å lese inn etter
 +
pipetonen og avslutt med firkanttast.
  
eller det kommer et sporadisk ring telefonen uten at det er noen som ringer -
+
6. Du kan nå lytte gjennom hilsenen din med tastetrykk 1 eller trykke * for
 +
å forlate menyen - eller bare legge for å avslutte.
  
har du fått inn en melding i talepostkassen.
+
Det er mange andre valg, disse leses opp av systemet og kan brukes for å
 
+
slette generell hilsen og gjøre enkelte andre valg. Når prosedyren over er
Det vil senere bli sendt ut en utførlig bruksanvisning, her er kun en kortfattet nødhjelp:
+
valgt vil all fraværsmarkering og viderekobling til 81049 medføre at
 
+
generell hilsen leses opp i stedet for fraværsgrunn. For å gå tilbake til
 
+
normal opplest fravær må generell hilsen _slettes_, den kan ikke deaktiveres
 
+
for å aktiveres på nytt senere, da må den leses inn på nytt.
'''Høre meldinger i talepostkassen fra din egen kontortelefon:'''
 
 
 
# Trykk den blinkende '''[Meld. venter]'''[[image:knapp_lys.gif]]-knappen, eller ring 88550.
 
#Damestemmen spør om personlig kode: trykk 1234#. (se under om å endre kode)
 
#Du blir forklart hva du kan gjøre. Trykk '''[1]''' for å høre meldinger.
 
#Mens du hører, kan du trykke '''[7]''' (tilbakespoling), '''[8]''' (stopp/start) og '''[9]''' (neste)
 
 
 
 
 
Meldinger som har blitt hørt, blir ikke avspilt neste gang du trykker '''[1]''' under punkt 3).
 
 
 
De kan hentes opp igjen dersom du i stedet trykker først '''[3]''' og så '''[4]'''.
 
 
 
Meldinger kan lagres dersom du stopper dem (8) og trykker '''[1]''' og '''[1]'''.
 
 
 
Gjøres ikke det, vil avspilte meldinger bli slettet etter et par dager.
 
 
 
Du bør ikke lagre meldinger over lang tid, da postkassen kan gå full.
 
 
 
'''Meldingshåndtering:''' [3]
 
 
 
- Send melding [2], Avspill lagret melding [3] , Avspill tidligere avspilte [4]
 
 
 
 
 
 
 
'''HJELP''' [0]
 
 
 
 
 
'''GÅ BAKOVER I MENYENE''' [*]
 
 
 
 
 
'''AVSLUTTE (fra hovedmenyen)'''  [5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''Høre meldinger i talepostkassen utenfra''' (du må bruke telefon med '''[*]''' og '''[#]'''-taster)
 
 
 
# Ring (+47) 5558 8550.
 
# Damestemmen spør om postkassenummer. Tast inn ditt femsifrede internnummer.
 
# Damestemmen spør om personlig kode: trykk 1234#. (se under om å endre kode)
 
# Du blir forklart hva du kan gjøre. Trykk '''[1]''' for å høre meldinger.
 
# Mens du hører, kan du trykke '''[7]''' (tilbakespoling), '''[8]''' (stopp/start) og '''[9]''' (neste)
 
# En kan også lagre '''[8][1][1]''', videresende '''[8][1][2]''', eller slette '''[8][1][3]''' meldingen
 
 
 
 
 
'''Legge inn egne hilsningsmeldinger som erstatter standardsvaret:'''
 
 
 
# Ring 88550
 
# Tast inn personlig kode (se over)
 
# Tast '''[2]''' for hilsningsbeskjed.
 
# Tast '''[1]''' for generell melding.
 
# Følg anvisningen nøye.
 
 
 
 
 
'''Endre personlig kode:'''
 
 
 
# Ring 88550
 
# Tast inn personlig kode (den gamle koden)
 
# Tast '''[3]''' for instillinger
 
# Tast '''[1]''','''[1]'''  og '''[2]''' og følg anvisningen.
 
# Husk den nye koden du har lagt inn!
 
 
 
 
 
 
 
'''Når blir de som ringer deg satt over til talepostkassen?'''
 
 
 
 
 
# Dersom din telefon er programmert til å sette over til talepostkassen (dette er eventuelt gjort i sentralen), vil innringer kunne bli overflyttet til talepostkassen enten etter ca. 6 ring, eller umiddelbart dersom '''[Vid.Kobling]'''[[image:knapp_lys.gif]]-knapp har blitt nedtrykt og lyser. Vi anbefaler at dere eventuelt prøver om dette fungerer korrekt.
 
# Dersom din telefon er programmert til å sette over til en lokal ekspedisjon eller ikke setter over til noen, kan du likevel manuelt medflytte til talepostkassen:'''[*][2][1][*][8][8][5][5][0][#] [C]'''[[image:knapp.gif]].
 
#Dersom du benytter fraværsmarkering ('''[*][2][3][*]...'''), vil de som ringer fra bylinje mellom annet få mulighet til å legge beskjed i talepostkassen. Hvordan du fraværsmarkerer deg, kan du lese i brukerveiledningen som ble lagt ut sammen med telefonen.
 
  
 
===Programmering av fraværsmarkering===
 
===Programmering av fraværsmarkering===

Revisjonen fra 16. jan. 2017 kl. 15:59

Slik legger du inn din personlige melding:


1. Ring til 81049 fra nummeret som skal ha spesiell talemelding. Tast pin-kode og avslutt med firkanttast. Du er nå inne i en tastemeny.

2. Tast 4 for å endre innstillinger.

3. Tast 2 for å endre innstillinger tilpasset innringere.

4. Tast 5 for å administrere din generelle hilsen.

5. Tast 2 for å lese inn en generell hilsen. Vær klar til å lese inn etter pipetonen og avslutt med firkanttast.

6. Du kan nå lytte gjennom hilsenen din med tastetrykk 1 eller trykke * for å forlate menyen - eller bare legge på for å avslutte.

Det er mange andre valg, disse leses opp av systemet og kan brukes for å slette generell hilsen og gjøre enkelte andre valg. Når prosedyren over er valgt vil all fraværsmarkering og viderekobling til 81049 medføre at generell hilsen leses opp i stedet for fraværsgrunn. For å gå tilbake til normal opplest fravær må generell hilsen _slettes_, den kan ikke deaktiveres for å aktiveres på nytt senere, da må den leses inn på nytt.

Programmering av fraværsmarkering

Bruksanvisning for programmering av fraværsmarkering